Större fokus på barnfamiljer med trängd ekonomi i Esbo

25.4.2019 - 22.10 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Säker inkomst får oss att må bra

Marginalisering är vårt största interna hot. Basinkomstförsökets första, preliminära resultat visar att välbefinnandet blev klart bättre för dem som fick basinkomst.
27.2.2019 - 16.30 Premium

Bidragsdjungeln ska bli lättare att förstå – projekt föreslår nya grunder för socialskyddet

25.2.2019 - 18.53

Så vill partierna förnya bidragen – stor beredskap på att gå fram stegvis

25.2.2019 - 10.04

Kommentar: En liten lathund till basinkomst och till "basinkomst"

7.2.2019 - 18.06 Premium

Li Andersson

I dag: Från byråkratidjungel till basinkomst

Trots att alla säger att man vill minska på inkomstfällor har regeringen genom att skära ner i grundtryggheten ökat dem.
30.11.2018 - 06.05

Dags för nästa stora reform – "Det finns stark vilja att slopa strafftänkandet i de sociala bidragen"

2.10.2018 - 16.00

Sylvia Bjon

Analys: Hur ska Centern koda sitt sociala samvete?

Centerns rötter – det sociala samvetet i borgerlig tappning – ropar allt högre då den politiska hösten inleds. Problemet är elefanten i rummet: Den konkreta bilden av vad partiet vill är splittrad.
21.8.2018 - 17.40

John-Erik Jansén

Ledare: Bidragsfällor, boende och brödköer

Bidragsfällor, boendekostnader och brödköer är en del av problemkomplexet som den planerade socialskyddsreformen ska råda bot på.
8.7.2018 - 21.00

Insändare: De som lever under fattigdomsgränsen borde befrias från vårdavgifter

SDP har aldrig ens gjort den minsta insats för att ens höja grundutkomststödet från 491 euro till ens 600 som vore det absoluta minimikravet.
12.6.2018 - 05.55

Insändare: SDP:s målsättning och riktning är klar

Ett led i att förbättra de fattigaste pensionärernas utkomst är att höja de lägsta pensionerna.
10.6.2018 - 05.50

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Aktivering – av väljare

Färska, preliminära och tydligen delvis på uppskattning baserade uppgifter från Folkpensionsanstalten (FPA) visar att den så kallade aktiveringsmodellen har aktiverat kring 50 procent av de arbetslösa.
22.4.2018 - 08.00

"Det blir tuff kärlek" – Finlands välfärd ska stöpas om under nästa valperiod, och det finns många fallgropar

17.4.2018 - 13.30

Kaos på barnomsorgen i Pargas – den sista sade upp sig

5.4.2018 - 18.08

Susanna Ginman

Ledare: Nästa jättereform på lut

Nästa stora reform handlar om den sociala tryggheten. Alla är eniga om att reformen behövs, men innehållet kommer att skapa oenighet.
25.3.2018 - 21.00