Så vill partierna förnya bidragen – stor beredskap på att gå fram stegvis

Ett förslag har mest medvind i politiken: Att slå ihop flera av nuvarande bidrag och förenkla modellen. Här är en översikt – parti för parti.
25.2.2019 - 19.03

Kommentar: En liten lathund till basinkomst och till "basinkomst"

Centern har presenterat en basinkomst som ändå är behovsprövad – vilket i princip inte är en basinkomst. Eftersom partiernas etiketter inte länge motsvarar innehållet är här en kort lathund för hur man ska läsa deras modeller.
7.2.2019 - 18.06 Premium

Li Andersson

I dag: Från byråkratidjungel till basinkomst

Trots att alla säger att man vill minska på inkomstfällor har regeringen genom att skära ner i grundtryggheten ökat dem.
30.11.2018 - 06.05

Dags för nästa stora reform – "Det finns stark vilja att slopa strafftänkandet i de sociala bidragen"

Att lapptäcket av sociala bidrag i Finland ska reformeras är följande stora politiska fråga, och nu görs en stor beredning av alternativen. – Det finns stark vilja att frångå strafftänkandet, säger projektchef Liisa Heinämäki.
2.10.2018 - 18.36

Sylvia Bjon

Analys: Hur ska Centern koda sitt sociala samvete?

Centerns rötter – det sociala samvetet i borgerlig tappning – ropar allt högre då den politiska hösten inleds. Problemet är elefanten i rummet: Den konkreta bilden av vad partiet vill är splittrad.
21.8.2018 - 17.40

John-Erik Jansén

Ledare: Bidragsfällor, boende och brödköer

Bidragsfällor, boendekostnader och brödköer är en del av problemkomplexet som den planerade socialskyddsreformen ska råda bot på.
8.7.2018 - 21.00

Insändare: De som lever under fattigdomsgränsen borde befrias från vårdavgifter

SDP har aldrig ens gjort den minsta insats för att ens höja grundutkomststödet från 491 euro till ens 600 som vore det absoluta minimikravet.
12.6.2018 - 05.55

Insändare: SDP:s målsättning och riktning är klar

Ett led i att förbättra de fattigaste pensionärernas utkomst är att höja de lägsta pensionerna.
10.6.2018 - 05.50

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Aktivering – av väljare

Färska, preliminära och tydligen delvis på uppskattning baserade uppgifter från Folkpensionsanstalten (FPA) visar att den så kallade aktiveringsmodellen har aktiverat kring 50 procent av de arbetslösa.
22.4.2018 - 08.00

"Det blir tuff kärlek" – Finlands välfärd ska stöpas om under nästa valperiod, och det finns många fallgropar

Politiken är tillbaka i politiken. Med ett år till nästa riksdagsval blottas ideologier då bidragssystemet ska stöpas om: Ska social trygghet kräva piska eller morot? Går vi mot plattskatt? Måste man tillhöra en a-kassa? Ska barnbidrag ges till rika, och hemvårdsstödet bestå? Här klämmer skorna i nästa jättereform.
17.4.2018 - 14.44

Kaos på barnomsorgen i Pargas – den sista sade upp sig

Barnomsorgen i Pargas har inte enda en kompetent socialarbetare sedan den sista på avdelningen sade upp sig. Läget i staden beskrivs som "kaotiskt".
5.4.2018 - 18.08

Susanna Ginman

Ledare: Nästa jättereform på lut

Nästa stora reform handlar om den sociala tryggheten. Alla är eniga om att reformen behövs, men innehållet kommer att skapa oenighet.
25.3.2018 - 21.00