Insändare: Grundlagsutskottet förmådde inte åtgärda vanvården inom vården

Vänsterpartierna är de första att armbåga sig fram till privata läkarcentraler för att få fackets medlemmar förbi alla andra i kön för snabb grundvård.
23.3.2019 - 05.55

Insändare: Dissonanser i valsen

Jag är ingalunda ensam om åsikten att den nu till all lycka avgående regeringen har präglats av en arrogant inställning till sakkunniga.
23.3.2019 - 05.53

Insändare: Regeringen struntade inte i grundlagsutskottet

Under hela lagberedningsarbetet har nämligen Social- och hälsovårdsministeriet hört grundlagsexperter – också sådana som uppträtt i grundlagsutskottet.
20.3.2019 - 05.48

Insändare: Nu blev det plågsamt igen!

Den enkla orsaken till att reformen stupade var att tiden för riksdagsbehandlingen av det komplexa lagpaketet tog slut.
13.3.2019 - 05.50

Insändare: Grundlagen stabiliserar

Om inte regeringen så arrogant skulle ha struntat i grundlagsutskottets ändringskrav skulle kanske ett lagenligt reformlagförslag nu vara på väg till behandling i plenum.
13.3.2019 - 05.48

Insändare: Regeringens förslag var populistiskt

Att saluföra den tilltänkta reformen under devisen ”valfrihet” var direkt vilseledande.
13.3.2019 - 05.45

Stadsdirektörer: Utveckla vården stegvis utifrån kommunerna

12.3.2019 - 19.32 Premium

Oppositionen i social- och hälsovårdsutskottet kräver ännu fler kompletteringar av regeringen

6.3.2019 - 12.20

Erkki Tuomioja

I dag: Den sorgliga sagan för regeringen Sipilä

Att stoppa regeringens förslag om social- och hälsovårdsreformen är av högsta prioritet, men efter det återstår frågan vad vi skall göra med ärendet under nästa valperiod.
6.3.2019 - 06.05 Premium

Utskottet hör ännu 21 experter

5.3.2019 - 13.56

Insändare: Finlands social- och hälsovård igen i toppen

Skulle det vara dags att blåsa av denna social- och hälsovårdsreform?
5.3.2019 - 05.48

Social- och hälsovårdsutskottet ska trots allt ännu höra experter om vårdreformen

4.3.2019 - 16.01 Premium

Risikko: Riksdagens session måste förlängas om vi vill ha vårdreformen i mål

28.2.2019 - 17.28

Social- och hälsovårdsutskottet ber om mer tid

28.2.2019 - 15.40

Henriksson: Utskottets majoritet tar nu en enorm risk

27.2.2019 - 20.59

Vice ordförande tog kommandot över vårdreformen – "Oerhörd risk att inte höra experter"

27.2.2019 - 17.40

Lapintie: Grundlagsutskottet blir färdigt med utlåtandet om vårdreformen i morgon

21.2.2019 - 15.30

Tim Johansson

Krönika: Förändringen kommer med ett ryck

Finland vaknar upp till ett äldre samhälle
14.2.2019 - 08.25

Insändare: SFP säger nej

I den form som landskaps- och vårdreformen föreligger röstar vi alltså emot. Det är entydigt klart.
11.2.2019 - 05.38

Sipilä i sitt EU-tal: ”Vi har genomfört en social- och hälsovårdsreform”

31.1.2019 - 16.51