Insändare: Psykvården måste förbättras

"För första gången i Finlands historia finns det en möjlighet att våra medmänniskor vars vardag ofta är en kamp, blir russinen i kakan!"
19.8.2018 - 05.55

Li Andersson

I dag: Marscher mot marginalisering

Rätten till en adekvat och god vård borde ses som en mänsklig rättighet, och inte vara något som man måste kämpa för att få då det annars också är svårt i livet.
17.8.2018 - 06.05

Päivi Nerg tror inte på den planerade landskapsfördelningen

Landskapen kommer att bli färre än 18. Det säger projektdirektören för vårdreformen Päivi Nerg i intervju med Maaseudun Tulevaisuus.
25.7.2018 - 07.19

Insändare: Vårdreformen tar sommarpaus – eller ett helt nytt sikte?

Vi ska inte skrota det som inte är sönder och göra reformer som sätter hela vårt vårdsystem och patientsäkerheten i gungning.
14.7.2018 - 05.55

Risikko: Klagomålet om social- och hälsovårdsutskottets ordförande Kiuru kommer att behandlas i september

Enligt riksdagens talman Paula Risikko (Saml) är det inte en speciellt dramatisk fråga och klagomålet kommer att behandlas först den 4 september.
9.7.2018 - 18.40

Insändare: I många kommuner litar SDP inte på de kommunala hälsocentralerna

SDP, för vilket solidaritet i flera avseenden är ett helt främmande begrepp, håller envist fast vid vår nuvarande vårdmodell som inte fungerat inom grundvården på tjugo år.
9.7.2018 - 05.55

Bakgrund: Vems social- och hälsovårdsreform är det på riktigt?

Social- och hälsovårds- inklusive landskapsreformens kortpacke är i oordning. Detta emedan spelregler och valörer är oklara. Vilka är spelarna vid borden, vilka är insatserna, vilka konsekvenserna?
6.7.2018 - 05.30

Insändare: Stoppa vinstjakten inom välfärden

Vi finländare kan ta lärdom av Sveriges misstag. Vi behöver inte trampa i samma fällor.
3.7.2018 - 05.55

Orpo: Inga stora ändringar i reformens innehåll men mer tid för landskapen

26.6.2018 - 13.53

Nu är det klart – vårdreformen skjuts fram med ett år

Vårdreformen skjuts fram med ett år. Det säger statsminister Sipilä på tisdagen.
26.6.2018 - 12.52

Vårdreformen kan komma att skjutas fram med ett år – allt beror på om utskottet får informationen den behöver

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott kunde på tisdagen enas om tidtabellen för sitt arbete. Vårdreformen kan komma att skjutas fram med ett år. Hur det blir med den saken beror på om utskottet får allt material den behöver, säger utskottets ordförande.
26.6.2018 - 10.07

Sannolikheten ökar för att vårdreformen skjuts upp

Ifall riksdagens social- och hälsovårdsutskott inte blir klart med sitt utkast till betänkande kommer vårdreformen att skjutas upp. Då kan det också bli aktuellt med en förtroendeomröstning för regeringen.
26.6.2018 - 08.55

Efter grälet om vårdreformen: beslutet skjuts upp

På torsdagen slutade riksdagens social- och hälsovårdsutskottets möte i gräl om tidtabellen för arbetet med vårdreformen. Enligt utskottets medlem Veronica Rehn-Kivi (SFP) är tidtabellen en prestigefråga för regeringen.
25.6.2018 - 13.57

Riksdagens grälsjuka social- och hälsovårdsutskott återtar arbetet – nu gäller det att slå fast tidtabellen för det fortsatta arbetet

25.6.2018 - 07.18

Insändare: Dags att kalla in experter för att granska social- och hälsovårdsreformen

Utan social- och hälsovårdsreformens jättestora administrativa arrangemang kunde man i egenläkarexperimentet bota alla viktiga brister.
15.6.2018 - 05.55

Insändare: Kommunerna är alldeles för små enheter att handha vården

Folkets breda lager – till en stor del äldre och pensionärer, arbetslösa och fattigare barnfamiljer – är hänvisade enbart till hälsocentraler med kötider till läkare i veckor och månader.
29.5.2018 - 05.55

Grundlagsutskottet förbereder till utlåtande

Grundlagsutskottet väntas ge sitt utlåtande om valfrihet under denna vecka. Utlåtandet kan bli avgörande för vårdreformens framtid.
22.5.2018 - 10.45

I dag: Social- och hälsovårdsreformen

Det har blivit något av ett kollektivt mantra i Finland att vår social- och hälsovård inte fungerar.
18.5.2018 - 06.07

Insändare: Också reform med brister bättre alternativ än dagens situation

I alla enkäter som gjorts ger patienterna bättre betyg åt privata läkarcentraler än åt hälsovårdscentraler.
1.5.2018 - 05.55

Insändare: Ett steg utan återvändo

Ifall riksdagen verkligen skulle godkänna regeringens förslag, skulle vårt land ta ett steg utan återvändo och, som jag ser det, ett ödesdigert sådant.
28.4.2018 - 05.55