"Vi ägs inte av något investmentbolag och är inte till salu"

Den planerade vårdreformen får stora följder för Folkhälsan där nya vd:n Georg Henrik Wrede har planer på att utöka hemtjänsten, satsa på yrkesutbildning i egen regi och eventuellt anställa läkare. En sak är säker: Folkhälsan kommer att fortsätta som allmännyttig aktör och är inte till salu.
3.9.2018 - 08.00

Kim vägde bara 36 kilo – nytt boende räddade hans liv

Kommunerna drivs av en iver att konkurrensutsätta vården – i jakten på att få ner kostnaderna. Samtidigt har vi en vårdfilosofi med målet att alla ska leva självständigt.Christina af Hällström, mamma till Kim Kuosma, slår i en färsk pamflett larm om hur personer med svåra funktionshinder hamnar i kläm mellan myndigheter och ideologier.
26.8.2018 - 12.00

Svenskspråkig vård entydigt viktigt för nylänningar

Väst- och östnylänningar är mer nöjda med den svenskspråkiga social- och hälsovården än huvudstadsregionens invånare. Men efterfrågan på svensk service är stark i hela landskapet.
14.6.2018 - 22.18

Vårdavgifter hopar sig hos ett fåtal

En tiondel av kunderna inom social- och hälsovården betalar nästan hälften av alla jämnstora kundavgifter.
6.4.2018 - 10.45

Nytt familjcenter öppnas i Berghäll

Våren 2019 öppnas i Berghäll i Helsingfors ett familjecenter där stadens alla svenskspråkiga tjänster för barnfamiljer erbjuds.
27.2.2018 - 15.19

Henriksson söker ny lösning för vård på svenska

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson säger att finlandssvenskarna inte längre kan sitta och vänta på att regeringen tryggar vården på svenska. Därför vill hon skapa en vårdorganisation som ser till minoritetens rättigheter.
15.12.2017 - 05.56

Helsingfors utvidgar papperslösas rätt till hälsovård

Efter en utdragen debatt i stadsfullmäktige beslöt Helsingfors stad att förbättra social- och hälsovårdens villkor för papperslösa.
30.11.2017 - 07.03

Insändare: Valfrihet är en grundrätt

"Marknadsekonomin är ett fint system. Den producent som sköter om sina tjänster bäst får kunderna. Det lönar sig att hela tiden göra sitt arbete bättre."
5.10.2017 - 05.45

Hangöåldring svalt ihjäl - krass text i vårddagbok

Den gamla kvinnan dog uppenbarligen av svält framför ögonen på hemvården i Hangö. HBL har fått tag på hemvårdarnas dagboksanteckningar. Det är krass läsning.
15.9.2017 - 19.24

Helsingfors utvidgar rätten till vård för papperslösa

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att staden utöver brådskande vård också ska erbjuda nödvändig icke-brådskande vård.
23.8.2017 - 17.43

Svenskar tvingas flyga till Finland för att föda – Uppsala hyr vårdplatser i Åbo

Det pressade läget inom neonatalvården i Sverige tvingar Akademiska sjukhuset i Uppsala att hyra två platser på Åbo universitetscentralsjukhus över sommaren. I helgen flög två familjer från Uppsala till Åbo för att föda.
5.7.2017 - 10.29

Vårdreformens tidtabell behandlas på fredag

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer behandlar social- och hälsovårdsreformens tidtabell under sitt sammanträde på fredag morgon, uppger inrikesministern och gruppmedlemmen Paula Risikko (Saml).
29.6.2017 - 17.08

Grundlagsutskottets utlåtande gläder Åland

Grundlagsutskottets vårdreformsutlåtande slår vakt om Ålands självstyrelse.
29.6.2017 - 15.04

Henriksson: Knockout för regeringens modell

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson sitter själv med i grundlagsutskottet och anser att deras utlåtande är en knockout för regeringens vårdreformsmodell. Hon anser att regeringen medvetet har struntat i expertråd och efterlyser ödmjukhet.
29.6.2017 - 13.18

Vårdreformen grundlagsvidrig – men regeringen ger sig inte

Så kom då dagen som landets högsta beslutsfattare i riksdagen hade väntat på som på solens upp- eller möjligtvis nedgång: Grundlagsutskottets dom om regeringens vårdreform. Den snäva tidtabellen riskerar medborgarnas rätt till vård och tvånget att landskapen måste bolagisera vårdtjänsterna, strider likaså mot grundlagen.
29.6.2017 - 12.24

Sipilä om vårdreformen: Bra idé att slopa kravet på bolagisering

Vårdreformen går åt ett bra håll om det inte längre finns ett bolagiseringskrav, säger statsminister Juha Sipilä (C).
28.6.2017 - 08.03

Vanhanen anklagar Risikko för att pressa grundlagsutskottet – "Ett ofattbart förslag"

Riksdagsledamoten Matti Vanhanen (C) anklagar inrikesminister Paula Risikko (Saml) för att utöva påtryckning på grundlagsutskottet.
26.6.2017 - 08.17

Så kan vården organiseras i Österbotten

Bland annat primärvården, mödrarådgivningen och socialarbetarens mottagning ska skötas i ett välfärdscenter i varje kommun, förslår förändringsledarna för social- och hälsovårdsreformen i Österbotten.
6.6.2017 - 17.13

Ny hälsostation vid Kampens metrostation

Enligt ett nytt tjänstemannaförslag ska Kampens nya hälsostation byggas på ingången till Kampens metrostation.
28.4.2017 - 16.28

Voucher och tidtabell får mest kritik i valfriheten

Vouchersystemet och den strama tidtabellen för införandet av valfriheten får den hårdaste kritiken i de drygt 600 utlåtandena om lagutkastet om valfriheten i vården, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. I ett stort antal utlåtanden föreslår man att valfriheten ska införas stegvis.
31.3.2017 - 18.19