Vårdavgifter hopar sig hos ett fåtal

En tiondel av kunderna inom social- och hälsovården betalar nästan hälften av alla jämnstora kundavgifter.
6.4.2018 - 10.45

Nytt familjcenter öppnas i Berghäll

Våren 2019 öppnas i Berghäll i Helsingfors ett familjecenter där stadens alla svenskspråkiga tjänster för barnfamiljer erbjuds.
27.2.2018 - 15.19

Henriksson söker ny lösning för vård på svenska

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson säger att finlandssvenskarna inte längre kan sitta och vänta på att regeringen tryggar vården på svenska. Därför vill hon skapa en vårdorganisation som ser till minoritetens rättigheter.
15.12.2017 - 05.56

Helsingfors utvidgar papperslösas rätt till hälsovård

Efter en utdragen debatt i stadsfullmäktige beslöt Helsingfors stad att förbättra social- och hälsovårdens villkor för papperslösa.
30.11.2017 - 07.03

Insändare: Valfrihet är en grundrätt

"Marknadsekonomin är ett fint system. Den producent som sköter om sina tjänster bäst får kunderna. Det lönar sig att hela tiden göra sitt arbete bättre."
5.10.2017 - 05.45

Hangöåldring svalt ihjäl - krass text i vårddagbok

Den gamla kvinnan dog uppenbarligen av svält framför ögonen på hemvården i Hangö. HBL har fått tag på hemvårdarnas dagboksanteckningar. Det är krass läsning.
15.9.2017 - 19.24

Helsingfors utvidgar rätten till vård för papperslösa

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att staden utöver brådskande vård också ska erbjuda nödvändig icke-brådskande vård.
23.8.2017 - 17.43

Svenskar tvingas flyga till Finland för att föda – Uppsala hyr vårdplatser i Åbo

Det pressade läget inom neonatalvården i Sverige tvingar Akademiska sjukhuset i Uppsala att hyra två platser på Åbo universitetscentralsjukhus över sommaren. I helgen flög två familjer från Uppsala till Åbo för att föda.
5.7.2017 - 10.29

Vårdreformens tidtabell behandlas på fredag

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer behandlar social- och hälsovårdsreformens tidtabell under sitt sammanträde på fredag morgon, uppger inrikesministern och gruppmedlemmen Paula Risikko (Saml).
29.6.2017 - 17.08

Grundlagsutskottets utlåtande gläder Åland

Grundlagsutskottets vårdreformsutlåtande slår vakt om Ålands självstyrelse.
29.6.2017 - 15.04

Henriksson: Knockout för regeringens modell

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson sitter själv med i grundlagsutskottet och anser att deras utlåtande är en knockout för regeringens vårdreformsmodell. Hon anser att regeringen medvetet har struntat i expertråd och efterlyser ödmjukhet.
29.6.2017 - 13.18

Vårdreformen grundlagsvidrig – men regeringen ger sig inte

Så kom då dagen som landets högsta beslutsfattare i riksdagen hade väntat på som på solens upp- eller möjligtvis nedgång: Grundlagsutskottets dom om regeringens vårdreform. Den snäva tidtabellen riskerar medborgarnas rätt till vård och tvånget att landskapen måste bolagisera vårdtjänsterna, strider likaså mot grundlagen.
29.6.2017 - 12.24

Sipilä om vårdreformen: Bra idé att slopa kravet på bolagisering

Vårdreformen går åt ett bra håll om det inte längre finns ett bolagiseringskrav, säger statsminister Juha Sipilä (C).
28.6.2017 - 08.03

Vanhanen anklagar Risikko för att pressa grundlagsutskottet – "Ett ofattbart förslag"

Riksdagsledamoten Matti Vanhanen (C) anklagar inrikesminister Paula Risikko (Saml) för att utöva påtryckning på grundlagsutskottet.
26.6.2017 - 08.17

Så kan vården organiseras i Österbotten

Bland annat primärvården, mödrarådgivningen och socialarbetarens mottagning ska skötas i ett välfärdscenter i varje kommun, förslår förändringsledarna för social- och hälsovårdsreformen i Österbotten.
6.6.2017 - 17.13

Ny hälsostation vid Kampens metrostation

Enligt ett nytt tjänstemannaförslag ska Kampens nya hälsostation byggas på ingången till Kampens metrostation.
28.4.2017 - 16.28

Voucher och tidtabell får mest kritik i valfriheten

Vouchersystemet och den strama tidtabellen för införandet av valfriheten får den hårdaste kritiken i de drygt 600 utlåtandena om lagutkastet om valfriheten i vården, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet. I ett stort antal utlåtanden föreslår man att valfriheten ska införas stegvis.
31.3.2017 - 18.19

Regeringen överväger kommunproducerad vård

Den tungt kritiserade valfriheten i samband med vårdreformen kan införas i mindre utsträckning än planerat. Under fredagen kom det överraskande signaler från regeringshåll om att kommuner också i fortsättningen kan få rätten att producera vårdtjänster.
31.3.2017 - 18.17

Henriksson oroad över mindre sjukhusens öde i vårdreformen

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson befarar att verksamheten på de mindre sjukhusen i Finland kommer att försvagas i och med vårdreformen.
29.3.2017 - 16.24

Så här tippar vårdcheferna: Utbudet på vård blir bättre – men inte för de allra svagaste

Enligt årets socialbarometer tror mindre än hälften att vårdreformen kommer att sätta pli på kostnaderna. Men kvaliteten på vården kan bli bättre, tror de flesta svarande.
28.3.2017 - 12.37