Personalbrist på dagis oroar föräldrar i Helsingfors: "Tas inte på allvar"

Samtidigt som Helsingfors stad vill att fler barn omfattas av småbarnspedagogiken råder det personalbrist på många daghem. För att barnen ska ha en så stark trygghetskänsla som möjligt önskar föräldrar långvariga anställningsförhållanden, dagispersonalen i sin tur vill ha bättre löner.
14.8.2018 - 08.01

Susanna Ginman

Ledare: Dåliga beslut – och lite bättre

Regeringens politik när det gäller små barn är motstridig. Å ena sidan har man gjort fatala försämringar, å andra sidan har vi nu en modern lag om småbarnspedagogik. Den politiska retoriken är ett kapitel för sig.
8.8.2018 - 15.45

Lärarfacket efterlyser mer resurser till småbarnspedagogiken och hoppas på en två år lång förskola

Lärarfacket OAJ hoppas på att förskoleundervisningen i Finland förlängs till två år.
2.8.2018 - 13.12

Mirjam Kalland

I dag: Heckmans kurva

Den andra slutsatsen är att det är onaturligt att skapa någon slags konflikt mellan vård av barn i hemmet och betydelsen av dagvård och förskola.
2.8.2018 - 06.05

Insändare: Satsa på naturskolor

Det behövs rejäla satsningar på både nationell och kommunal nivå. För att alla barn och unga skulle kunna delta i ens en naturskoldag per år skulle det behövas betydligt fler professionella naturskollärare.
21.7.2018 - 05.55

HS: Dagis filmade olovligt barnen och hotade att filma om de inte betedde sig

Ett dagis i Mellungsbacka ska ha filmat barn utan lov och också hotat att filma dem om de inte "betedde" sig.
9.5.2018 - 10.20

Insändare: Alla yrkesgrupper behövs för en god kvalitet inom småbarnspedagogiken

Det mångprofessionella arbetet tryggar bäst en god kvalitet inom småbarnspedagogiken.
8.5.2018 - 05.55

Ny forskning visar samband mellan dagis och bättre betyg

De barn som gått på dagis före skolstarten har i snitt bättre avgångsbetyg från grundskolan än barn som vårdats hemma. Det framgår av en färsk undersökning.
7.5.2018 - 17.45

Insändare: Alla yrkesgrupper behövs för en god kvalitet inom småbarnspedagogiken

Det är viktigt att betona att alla yrkesgruppers kunskap behövs. Det mångprofessionella arbetet tryggar bäst en god kvalitet inom småbarnspedagogiken.
29.4.2018 - 05.55

Insändare: Se över lönesättningen inom småbarnspedagogiken!

Nu behövs det krafttag för att åtgärda personalbristen inom småbarnspedagogiken.
28.4.2018 - 05.50

Susanna Ginman

Ledare: Lönegropen måste bort

Vården av barn – förr talade vi om dagvård, nu heter det småbarnspedagogik – väcker debatt. Det är bra med fler högtutbildade, och lönerna måste absolut höjas.
27.4.2018 - 15.50

Dagvården oroade i riksdagen – "Varför inte begränsa barngruppernas storlek?"

Lagförslaget om vilken utbildning som i framtiden ska krävas inom dagvården fick oppositionen att undra varför regeringen samtidigt tillåter större dagisgrupper.
26.4.2018 - 18.05

Dagispersonal i protest mot ny lag: "Vi gör ett värdefullt jobb"

Ett bekant ljud skallar över Arkadiabacken på onsdag eftermiddag. Det är daghemspersonal från hela Nyland som bankar med spadar på små plasthinkar, en del skanderar slagord. – Nu har regeringen lyckats reta upp också de allra snällaste, konstaterar Tehy-ordföranden Millariikka Rytkönen.
25.4.2018 - 17.12

Utmarsch vid daghemmen på onsdag – många daghem stänger tidigt

På onsdag marscherar en del av daghemspersonalen ut klockan tolv, i protest mot förslaget till ny dagvårdslag. Många daghem i huvudstadsregionen blir tvungna att stänga tidigare.
24.4.2018 - 18.21

"Satsa på mindre grupper på dagis i stället"

Då en stor del av dagvårdspersonalen i Nyland marscherar ut på onsdag klockan 12-18 blottar det konflikt kring regeringens förslag om att allt fler i personalen ska ha universitetsutbildning. "Hur kan man motsätta sig det", frågar lärarfacket OAJ. Silja Paavola vid vårdarfacket Super förklarar varför protesterna fortsätter.
23.4.2018 - 18.37

Daghem kan slå igen på onsdag

Många småbarnsfamiljer i huvudstadsregionen fick på måndagen en förfrågan om barnet kan stanna hemma på onsdag. Då en stor del av daghemspersonalen kan marschera ut klockan 12 kan vissa daghem bli tvungna att stänga.
23.4.2018 - 18.16

JHL utvidgar sin manifestation i Nyland

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) utvidgar sin manifestation vid Riksdagshuset på onsdag. Nu omfattar utmarschen all personal som jobbar med småbarnspedagogik i Nyland. Det meddelade JHL i ett pressmeddelande på måndagen.
23.4.2018 - 16.33

Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Riksdagen debatterade på onsdagen förslaget till ny personaldimensionering inom småbarnpedagogiken. Regeringen föreslår en modell där en tredjedel av personalen ska vara barnträdgårdslärare, en tredjedel socionomer och en tredjedel utbildade barnskötare.
18.4.2018 - 20.22

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar i Helsingfors

Helsingfors börjar erbjuda femåringar avgiftsfri småbarnspedagogik fyra timmar om dagen. Fostrans- och utbildningsnämnden slog fast de nya avgifterna vid sitt möte på tisdagen.
17.4.2018 - 18.24

Insändare: Höj lönen för personalen inom stadens småbarnspedagogik

Uppgörande av budgeten för 2019 diskuteras nu och det handlar om politiska val.
17.4.2018 - 05.55