Brist på daghemsplatser gör att mammor i huvudstadsregionen skjuter upp sin återkomst till arbetslivet

I Helsingfors skjuter mera än en fjärdedel av mammorna upp karriären på grund av brist på daghemsplatser.
11.7.2019 - 08.00

Utbildningsexpert: Utbildningen ska ge kompetens, inte bara kunskap och färdigheter

10.7.2019 - 13.05 Premium

Finländarna vill ha ekonomisk kompetens som ett ämne i grundskolan

En färsk undersökning gjord av Börsstiftelsen visar att hälften av finländarna vill byta religion mot ekonomisk kompetens i grundskolan.
10.7.2019 - 08.30

Åbo universitet vill utbilda fler diplomingenjörer – "Har inte förutsättningar"

Åbo universitets önskan om att få utbilda diplomingenjörer i maskinteknik och materialteknik stöter på motstånd i Esbo, Tammerfors och Villmanstrand.
9.7.2019 - 20.00

Nu ska spelmissbruk förebyggas på svenska – men det lönar sig inte att säga "sluta spela!"

7.7.2019 - 11.24

Bara ett fåtal europeiska länder garanterar små barn prisvärd förskola

Bara ett fåtal europeiska länder garantera en subventionerad förskoleplats för barn från ett års ålder, visar en ny europeisk rapport. Länderna är Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Estland och Slovenien.
5.7.2019 - 07.02

Högt betyg blir mer avgörande i högskoleantagningen – men från och med hösten kan man skriva om studenten hur många gånger som helst

5.7.2019 - 06.47 Premium

Kurt Torsell ny direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik

Kurt Torsell har valts till direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen.
1.7.2019 - 16.59

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet donerade en professur till – Åbo universitet får 600 000 euro

28.6.2019 - 12.12

Miljondonation ger ÅA möjlighet att inrätta ny professur – "Vi är väldigt tacksamma"

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet donerar en miljon euro till Åbo Akademi. Pengarna används till att inrätta en ny professur i gerontologisk vård.
26.6.2019 - 11.58

Akut brist på daghemspersonal en långkörare: "Läget har varit alarmerande länge"

20.6.2019 - 15.49 Premium

Så här garanteras kvaliteten på småbarnspedagogiken i Svenskfinland

19.6.2019 - 07.12

Insändare: För höga krav på daghemmens lokaler

Det var i stor förundran och ilska som vi läste nyheterna om att svenskspråkiga daghem i Helsingfors kan tvingas stänga på grund av personalbrist.
19.6.2019 - 05.50

Akut brist på svensk dagispersonal i Helsingfors – daghem kan tvingas stänga

14.6.2019 - 16.21 Premium

Humlan Henrietta lär barnen om naturen i Naturskolan

Humlan är en flitig och rentav nödvändig insekt – hur stor blåbärsskörden blir beror främst på hur flitigt humlorna har pollinerat blåbärsblommorna. Sin giftpigg använder humlan bara i yttersta nödfall, om den känner sig hotad. Allt det här lär humlan Henrietta barn som besöker Naturskolan.
29.5.2019 - 10.10 Premium

Insändare: Många faktorer präglar barns inställning till böcker

Jag har till min förskräckelse fått höra att det faktiskt ännu finns daghem vars dagliga enda bokstund kan vara just läsvilan.
21.5.2019 - 05.55

Två timmars resa till daghemmet för Helsingforsfamilj – bristen på platser är speciellt stor i år

Den daghemsplats som Linda Grönqvists familj har blivit erbjuden till hösten innebär en resa på två timmar i kollektivtrafik eller en timme med bil – och det enbart den ena vägen. – Situationen är väldigt krävande i alla områden i Helsingfors i år, säger chefen för småbarnspedagogik Jenni Tirronen.
8.5.2019 - 06.00 Premium

Kulturfonden satsar 300 000 euro på sagor

Svenska kulturfonden ger 300 000 euro till forskningsprojektet SAGA, för en period på tre år. Projektets syfte är att stödja 3-5-åriga barns socioemotionella utveckling och läsförmåga med hjälp av sagor.
25.4.2019 - 12.03 Premium

Slut på stadens köpavtal kan slå hårt mot små daghem i Esbo

Esbo stad planerar att införa servicesedlar i daghem. Därmed är det också slut på stadens köpavtal med de privata daghemmen. – Ett slut på köpavtalet kan bli ödesdiger för vår ekonomi, säger Lekskolan Sockans föreståndare Marianne Virkama.
17.3.2019 - 19.23 Premium

Insändare: "Efter att jag lämnade Finland känns det som om det bara gått nedför inom småbarnspedagogiken"

I Sverige är det vardag att börsnoterade bolag driver förskolor och skolor. Då drivs verksamheterna oftast utifrån siffror i stället för att prioritera pedagogisk kvalitet.
5.3.2019 - 05.55