Insändare: Det nya lagförslaget garanterar den bästa starten för varje barn

Vi behöver fler barnträdgårdslärare, speciellt med universitetsutbildning.
17.2.2018 - 05.50

Susanna Ginman

Ledare: Storgräl i regeringen om familjeledigheterna

Centerns åsikt att en reform av familjeledigheten inte kan genomföras nu har skapat en ny konflikt i regeringen.
10.2.2018 - 21.00

"En magister som är ensam med tjugo barn åstadkommer inga mirakel"

Vårdfacket Supers ordförande Silja Paavola skjuter ner förslaget till ny lag om småbarnspedagogik.
8.2.2018 - 10.54

Insändare: Religiösa tillställningar är inte förbjudna

Ingen ska tvingas till att praktisera religionen, men meningen ska inte heller vara det att man hindrar den positiva religionsfriheten.
6.2.2018 - 05.45

Insändare: Småbarnspedagogiken kräver olika yrkesgrupper med olika utbildning

Man får en känsla av att i Sverige vågar man säga det som man inte vågar säga i Finland: förskollärarna är lärare och i förskolorna är det klart att det finns en skillnad mellan barnskötare och förskollärare.
26.1.2018 - 05.55

Orpo önskar gratis småbarnspedagogik - men anser att det ännu inte finns pengar att dela ut

Finansminister Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande, talade i Yles Morgonettan för gratis småbarnspedagogik för femåringar. – Men alla förstår säkert, att om vi trots högkonjunktur tar lån är det inte bra.
9.12.2017 - 11.00

Insändare: Behöver småbarn pekplattor?

Att förbättra nätuppkopplingen på daghem och satsa på barnens digitala kompetens låter fatalt.
25.11.2017 - 05.45

Insändare: Småbarnspedagogik är utbildning och fostran, inte socialt arbete

Varje yrkeskår inom småbarnspedagogiken fyller en viktig uppgift, men alla har inte samma kunskapsområde
14.10.2017 - 05.55

Emojier lär dagisbarn tolka känslor

6.9.2017 - 06.00

Insändare: Hur länge blundar regeringen för barnfamiljernas behov?

En arbetsgrupp tillsatt av utbildnings- och kulturministeriet föreslår förändringar i bland annat dagvårdsavgifternas storlek och hemvårdsstödets längd. Syftet med utredningen är oklart, kommer regeringen över huvud taget att gå vidare med förslagen? Centern och tidigare Sannfinländarna har hittills varit ovilliga att förkorta tiden för hemvårdsstödet.
4.7.2017 - 05.55

Utredning: Sänk dagisavgifterna ytterligare

Hur få fler barn att delta i småbarnspedagogiken? Det har en utredningsgrupp nu funderat på och föreslår att dagisavgifter sänks och att hemvårdsstödet förkortas med ett år.
29.6.2017 - 12.24

Insändare: Ett paradigmskifte med mera delaktighet och samarbete på daghemmen

I Danmark får även de minsta daghemsbarnen klättra i trappor och sitta på normalhöga bord – och röra sig i köket. Lika långt har man inte kommit i Finland när det gäller barnens delaktighet, men de nya grunderna för småbarnspedagogiken, som poängterar att barnet står i centrum, öppnar nya möjligheter till detta från och med hösten.
13.5.2017 - 05.50

Bakgrund: Småbarnspedagogiken ger verktyg att se dagvården nyanserat

Småbarnspedagogiken har genomgått stora förändringar de senaste åren. Vi kan tala om den mest betydelsefulla reformen i Finland sedan den lagstadgade dagvården stiftades 1973, men samtidigt som reformen ställer stora krav på personalen skär politikerna i småbarnspedagogikens verksamhetsbetingelser.
12.3.2017 - 05.53

Insändare: Tidiga insatser för lyckad skolgång ger stor utdelning

Småbarnsfostran och dagvård har också en viktig roll i att främja integrering och förebygga marginalisering.
10.3.2017 - 05.55

"Avgiftsfri småbarnspedagogik ger jämlikare start"

Fler barn på dagis och fler mammor i arbetslivet skulle förmodligen följa på avgiftsfri småbarnspedagogik. Det är något som de politiska grupperna i Helsingfors säger sig vara beredda att betala för. Nu ska staden utreda alternativen.
17.11.2016 - 07.22

Svenskan i kläm när Vichtis sparar

– Jag önskar att kommunen skulle se språket som en investering, säger ordföranden för föräldraföreningen i Vichtis Jessica Tallqvist.
17.10.2016 - 06.25

Nylander vill reformera föräldraledigheterna

17.8.2016 - 12.39