Finskhetsförbundet: Finlandssvenskarna en särskild resurs – men den obligatoriska svenskan kan inte försvaras med förnuftsskäl

Bevarandet av svenskan i Finland gynnar den finska statens intressen, skriver Finskhetsförbundet i sitt nya språkpolitiska program. I praktiken är smockorna mot svenskan ändå många.– Finländarna pressas att tro att svenskan är en del av finskheten, säger förbundets ordförande Ilmari Rostila.
24.4.2018 - 12.28

Kaustby backar frivillig skolsvenska

Kaustby kommun i Mellersta Österbotten går inte med i försöket med frivillig skolsvenska. Bildningsnämnden ville byta ut svenskan, men kommunstyrelsen säger nej.
7.3.2018 - 08.02

Språkförsöket har svårt att nå sina egna villkor – de Blå riktar blicken mot tjänstemannasvenskan

Om det är alltför få som går med i språkförsöket med frivillig svenska kan det komma en smärtgräns emot – att det inte ger de utredningsresultat som förutsätts av bland annat grundlagsutskottet. Ministeriet får tampas med dilemmat inom kort.
21.2.2018 - 18.01

Minimalt intresse för att byta ut skolsvenskan – bara en ansökan

På tisdagen hade bara Kaustby lämnat in en ansökan om att byta ut skolsvenskan, enligt MTV.
20.2.2018 - 17.51

Det kan bli magplask för språkförsöket – Helsingfors stadsstyrelse sätter tummen ner

Experimentet med att byta ut skolsvenskan mot ett annat språk kan falla platt. Intresset bland kommunerna har varit mycket lamt. Helsingfors stadsstyrelse föreslår att man inte går med i språkförsöket.
5.2.2018 - 18.28

Helsingfors gör tummen ned åt Terho och Niinistö – vill inte ha frivillig svenska

Fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors tycker inte att Helsingfors ska gå med i experimentet med frivillig svenskundervisning, som fullmäktigeledamöterna och ministrarna Sampo Terho och Jussi Niinistö föreslagit.
19.1.2018 - 12.29

Ansökan till språkförsök inleddes

Utbildningsstyrelsen har inlett ansökningstiden för kommuner som vill delta i regeringens språkförsök i höst. Omkring 2 000 elever får delta.
21.12.2017 - 10.54

Helsingforselever ska lära sig finska redan i ettan

I enlighet med stadens nya strategi ska språkundervisningen inledas tidigare än förut.
14.12.2017 - 15.20

Blå fullmäktigegruppen lämnar in motion om frivillig svenska i Helsingfors

Helsingfors är en bra plats att genomföra språkexperimentet på grund av stadens internationella prägel, anser fullmäktigegruppens ordförande Sampo Terho.
4.12.2017 - 09.32

Paavo Lipponen till Yle: Regeringen angriper svenskan i hela landet

Svenskan i Finland är under attack på flera fronter, säger tidigare statsminister Paavo Lipponen (SDP) i en intervju för Svenska Yle.
2.12.2017 - 18.06

Grönt ljus för språkexperiment i grundlagsutskottet – Henriksson: Jag hoppas att nästa regering är förnuftigare

Riksdagens grundlagsutskott har godkänt regeringens förslag där 2 200 elever ges möjlighet att välja ett annat språk i stället för det andra inhemska språket hösten 2018.
10.11.2017 - 11.41

Undervisningsministern: Regeringen var överens om att inte försvaga gymnasiesvenskan

Undervisningsminister Grahn-Laasonen påminner De blå om att regeringen inte ska försvaga gymnasiesvenskan. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson undrar om opinionsmätningen gjort De blå desperata.
3.11.2017 - 12.56

Blå vill ha helt frivillig gymnasiesvenska

När gymnasielagen förnyas föreslår Blå framtid att svenskan blir frivillig.
3.11.2017 - 10.40

Insändare: Vådan av att läsa språk

Kulturminister Sampo Terho skriver och har kanske rätt i att tvångssvenskan ännu i dag är ett misslyckat projekt.
6.10.2017 - 05.45

Insändare: Mer och tidigare språkundervisning

På tisdagen 26.9 debatterade riksdagen det omstridda förslaget om regionala språkförsök. Försöket berör elever i årskurserna 5 och 6 som inte tagit del av undervisning i det andra inhemska språket tidigare.
4.10.2017 - 05.45

Insändare: Språkförsöket är en ulv i fårakläder

"Det hundraåriga Finland till ära kunde vi ge våra barn och unga en gåva som bär långt. Vi borde därför nu fatta beslut som möjliggör att vi i framtiden läser flera språk i ett tidigare skede."
29.9.2017 - 05.55

Insändare: Svenskan hjälper få jobb i Norden

Carl-Gustav Pernbring skriver mycket bra i sin insändare om svenskan i Finland (HBL 20.9).
25.9.2017 - 05.40

Susanna Ginman

Ledare: Begränsande språkförsök

Experimentet med att slopa undervisningen i svenska i grundskolan motiveras med mångsidigare språkundervisning. Det är bakvänt.
20.9.2017 - 15.50

Insändare: Behåll svenskan, Finland!

"Jag blev väldigt glad att konstatera att de flesta som kunde svenska var entusiastiska och beredda att prata svenska med mig."
20.9.2017 - 05.50

Henriksson om språkexperimentet: Regeringen låter Blå framtid styra

Folktingssekreteraren: Ett bedrövligt lagförslag.
19.9.2017 - 15.11