skola
»

Insändare: Kravnivån i gymnasiet och studentexamen behöver också diskuteras

Jag är inte helt övertygad om att det är rimligt att studentexamen spelar en så avgörande roll för ungdomarnas framtid som den gör i dag.
6.10.2020 - 10.35

Insändare: Ändra skolloven i Helsingfors

Jag påstår att majoriteten av eleverna skulle offra några sommarlovsdagar för ett längre höstlov.
6.10.2020 - 10.05

Hotfull besökare tog sig in i Norsen

29.9.2020 - 18.47

Susanna Ginman

Ledare: Misshandel filmas och läggs ut på sociala medier – offren chikaneras dubbelt

För en dryg vecka sedan inträffade en upprörande misshandel av en 11-årig skolpojke på hans skolgård i Vanda. Misshandeln filmades och lades ut på sociala medier.
23.9.2020 - 11.36 Premium

Insändare: Tvåspråkiga elever i finsk skola är en försummad grupp

Vi har också svårt att förstå att man i de finlandssvenska kretsarna inte har tagit vara på den svensktalande grupp som de tvåspråkiga eleverna i den finska skolan utgör
11.9.2020 - 19.05

Mirjam Kalland

I dag: Att permittera lärare är oetiskt och ohållbart

Då man försöker spara pengar genom att försämra basservicen ökar man kostnaderna genom att behovet av specialservice ökar.
9.9.2020 - 21.30 Premium

Björneborgs svenska samskola riktar in sig på flerspråkighet

9.9.2020 - 18.53

Bakgrund: Gymnasister i kläm mellan svaga grundkunskaper och höga krav 

Det verkar som om man i både läroplan och slutprov glömmer bort, eller inte alls är medveten om den nivå som väldigt många som börjar gymnasiet befinner sig på. Varje ny läroplan är lite mer ambitiös än den föregående och de krävande studentuppgifterna som ibland mer liknar universitetsuppgifter gör att många studerande blir frustrerade, skriver två lärare som är rädda för att det leder till utmattade studerande som inte är intresserade av litteratur och språk och som går vidare utan en skrivförmåga som de behöver framöver.
8.9.2020 - 10.10

Insändare: Hur hitta motivation i ingenting?

Just nu lever vi i en situation där vi ifrågasätter ifall det ens är värt att studera till studentexamen, eftersom rädslan att den ställs in är så stor.
7.9.2020 - 10.40

Annika Sandlund

I dag: Höstterminen

Handen på hjärtat: hur många var det till syvende och sist som inhiberade den årliga kräftskivan?
1.9.2020 - 21.30 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Nya riskgrupper föds och de skapar rädsla

Vem har helhetsansvaret när arbetande föräldrar lyder under en instans, och deras barn under en annan?
17.8.2020 - 21.30

Insändare: Livskunskaper bör undervisas i skolan

Alla ungdomar bör känna sitt eget värde, sina egna värderingar och styrkor.
1.6.2020 - 20.20

Fortsatta distansstudier i Söderkulla skola i Sibbo – elever får ändå vid behov komma till skolan

22.5.2020 - 15.42

Nytt fall av coronaviruset vid skola i Sibbo

22.5.2020 - 12.08

FSS firar 100-årsjubileum hela året

22.5.2020 - 06.50

STT: Besöken till skolhälsovården minskade kraftigt under distansundervisningen

22.5.2020 - 06.45

Modersmålslärare missade fem poäng i studentexamensprov – "Resultatet grämer"

14.5.2020 - 18.00

Då skolorna öppnar igen undervisar matteläraren både historia och spanska

13.5.2020 - 05.59 Premium

Insändare: Ingen ska behöva vara rädd för att återvända till skolbänken

Skolan ska vara en trygg plats för både studerande och personal där nolltolerans mot alla typer av mobbning är en självklarhet.
29.4.2020 - 20.30

Insändare: Kreativitet kan och bör tränas och läras ut i alla skolämnen

Vi föräldrar och vuxna måste inse hur viktigt kreativt tänkande är. Inte bara inom de kreativa branscherna, utan inom alla branscher.
28.4.2020 - 21.05