skola
»

"Eleverna får inte tillräckligt stöd i skolan"

Elever med behov av särskilt stöd blir ofta utan det stöd de behöver, åtminstone i Helsingfors. Det anser föräldrarna i en färsk enkät. Också många lärare är av samma åsikt, visar lärarfackets Helsingforsförenings lärarenkät.
30.10.2017 - 05.00

Markus Haakana

I dag: Flick- och pojkpress

Även om pojkarnas självförtroende också behöver stöttas ska det inte ske på bekostnad av flickorna.
22.10.2017 - 06.05

För mycket byråkrati tynger lärarna

Byråkratin i undervisningen måste ses över, annars kroknar lärarna, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Christer Holmlund. – Vi måste lita på att lärarna är proffsiga och gör sitt jobb utan att det hela tiden dokumenteras.
17.10.2017 - 10.15

Lärarnas arbetsbörda växer – Sophia blev utmattad och bytte bana

Lärarna knäar under en växande börda av möten, utvecklingsarbete och krav på dokumentation, visar Finlands svenska lärarförbunds färska enkät. Efter flera år med utmattningssymptom hoppade ämnesläraren Sophia av och bytte bana.
16.10.2017 - 05.11

"Det kan vara lättare att få vänner i gymnasiet"

För Julia Anttonen, Jenni Björkroth och Daniela Ala-Keturi har skoltrivseln ökat med åren, även om gymnasiet kan vara stressigt ibland. – Hittills har jag trivts bäst i gymnasiet. I högstadiet tänker man så mycket på vad andra tänker och tycker, säger Ala-Keturi och får medhåll av de andra.
6.10.2017 - 04.32

Fler unga har ångest – svårt att få hjälp

En majoritet av eleverna i grundskolan och på andra stadiet trivs i skolan, visar Skolhälsoenkäten 2017. Det är den goda nyheten. Men det finns också dåliga: Fler än en av fem flickor på andra stadiet upplever sin hälsa som dålig och allt fler har symtom som ångest och utmattning.
6.10.2017 - 04.30

Dragkamp mellan skolorna om resurser

Mer för en skola betyder mindre för en annan då Helsingfors lägger pusslet med assistentresurser, och i praktiken kan bara de större skolorna räkna med en hel assistent varje år. I grannstäderna Esbo och Vanda har alla skolor åtminstone en assistent.
2.10.2017 - 06.00

"För lite stöd i skolan drabbar alla"

De dagar som Jonas fått jobba med assistent i skolan hinner familjen göra något annat än bara läxor på kvällen. Andra dagar lider både orken och självkänslan.– Hur det är meningen att de barn som har någon form av inlärningssvårigheter ska klara av den nya läroplanen utan betydligt mer stöd är svårt att förstå, säger Jonas mamma Laura.
2.10.2017 - 06.00

Direktionerna valda i skolorna i Helsingfors– här hittar du alla namnen

28.9.2017 - 21.38

Mobbningen måste motverkas

Mobbning och exkludering är fortfarande ett alarmerande stort problem i dagens skolor och daghem, säger Gunilla Holm, professor i pedagogik.
27.9.2017 - 05.45

"Finlandssvenska skolan är inte tillräckligt jämlik"

Riksdagsledamoten Mikaela Nylander (SFP) frågar sig om de finlandssvenska skolorna ger jämlika förutsättningar för sina elever. Gunilla Holm, professor i pedagogik, varnar för skolor som blir isolerade reservat.
27.9.2017 - 05.45

Sociala medier hör till dagens skola - alla lärare har inte kompetensen

Sociala medier har blivit en del av skolundervisningen men utvecklingen har inte gått tillräckligt långt, säger experterna.
9.9.2017 - 09.38

Insändare: Eleverna fortfarande välkomna i direktionerna

Det finns ingen orsak att begränsa deras medverkan i direktionens verksamhet.
9.9.2017 - 05.48

Hem och skola varnar föräldrar: Underteckna inte skadeståndsavtal för lärplattor

I flera kommuner har föräldrar fått underteckna oskäliga skadeståndsavtal i samband med att elever tagit med sig lärplattan hem. Avtalet kan göra eleven ersättningsskyldig om plattan går sönder – också om det är en ren olyckshändelse.
8.9.2017 - 13.05

Insändare: Inget blir bättre av att svälja den digitala elefanten på en gång

Att digitalisera skolans verksamhetskultur måste få vara en process, en resa – inte ett skutt.
8.9.2017 - 05.55

Insändare: Framtiden i lärandeprocesser är kopplad till digitalt innehåll, tjänster och lösningar

Lärandeprocessen i sig är däremot inte digital. Lärandet sker, som vi alla vet, i hjärnan hos var och en av oss och är livslångt.
7.9.2017 - 05.55

Henrik Meinander

I dag: Gångjärnet

Studentexamen tvingar alla parter att ta läroplanen på allvar och förhindrar effektivt en inflation i gymnasiekursernas slutbetyg.
6.9.2017 - 06.05

Planer för Mattliden tog politiker på sängen

För politiker i Esbo är förslaget om en flytt av Mattlidens gymnasium en överraskning. Informationsgången väcker kritik.
5.9.2017 - 15.55

Förslag: Mattliden i samma hus med två andra gymnasier

Utbildningssektorn vid Esbo stad bereder ett förslag där Mattlidens gymnasium, Olarin koulu ja lukio samt Espoo International School skulle verka i samma byggnad i Otnäs.
5.9.2017 - 05.48

16-årig flicka knivhuggen på skola i Norge

En 16-årig flicka vårdas med allvarliga skador efter att ha blivit knivhuggen på en skola i norska Lier, väster om Oslo. En ung man har gripits, misstänkt för att ligga bakom knivattacken.
4.9.2017 - 15.55