skola
»

Distansundervisningen kan utvidgas redan i höst

Om allt går väl kan distansundervisningen i A2-språk i Helsingfors utvidgas redan nästa höst. Det skulle ge fler elever på lågstadiet möjlighet att läsa någonting annat än engelska som andra språk.
28.11.2017 - 05.53

Direktionerna nästan eniga: Långt höstlov besvärligt för familjerna

23.11.2017 - 16.13

Familjer kan snart få välja skola i Helsingfors

Familjer med barn som bor växelvis på två adresser ska själva få välja vilken närskola som passar dem bäst. Det anser fostrans- och utbildningsnämnden i Helsingfors, som återremitterade tjänstemännens förslag till ny beredning.
22.11.2017 - 15.42

Helsingforsbarn ska få läsa språk redan i ettan

Helsingfors tidigarelägger språkundervisningen i grundskolorna, och redan i höst kan det bli möjligt att börja läsa språk redan i ettan.
16.11.2017 - 19.59

Elever vittnar om trakasserier – lärare i Helsingforsgymnasium stängs av

Flera tidigare elever i gymnasiet Kallion lukio i Berghäll anklagar en av skolans lärare för närmanden och osakligt beteende som ska ha pågått i flera år. Läraren stängs av tillsvidare.
5.11.2017 - 21.12

Den finländska skolan går på export – finlandssvensk lärare på turné i Sydostasien

Sedan sju år tillbaka pågår en aktiv export av finländskt pedagogiskt kunnande. Finlandssvenska läraren Emmi Herler-Westeråker åkte till Asien för att presentera en vanlig dag i en finländsk skola.
5.11.2017 - 18.04

Elever med stödbehov får mer pengar

Helsingforselever som behöver särskilt stöd ska få mer resurser, har fullmäktigegrupperna beslutat. Samtidigt strävar staden efter att allt fler ska gå i sin närskola.
31.10.2017 - 13.03

"Eleverna får inte tillräckligt stöd i skolan"

Elever med behov av särskilt stöd blir ofta utan det stöd de behöver, åtminstone i Helsingfors. Det anser föräldrarna i en färsk enkät. Också många lärare är av samma åsikt, visar lärarfackets Helsingforsförenings lärarenkät.
30.10.2017 - 05.00

Markus Haakana

I dag: Flick- och pojkpress

Även om pojkarnas självförtroende också behöver stöttas ska det inte ske på bekostnad av flickorna.
22.10.2017 - 06.05

För mycket byråkrati tynger lärarna

Byråkratin i undervisningen måste ses över, annars kroknar lärarna, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Christer Holmlund. – Vi måste lita på att lärarna är proffsiga och gör sitt jobb utan att det hela tiden dokumenteras.
17.10.2017 - 10.15

Lärarnas arbetsbörda växer – Sophia blev utmattad och bytte bana

Lärarna knäar under en växande börda av möten, utvecklingsarbete och krav på dokumentation, visar Finlands svenska lärarförbunds färska enkät. Efter flera år med utmattningssymptom hoppade ämnesläraren Sophia av och bytte bana.
16.10.2017 - 05.11

"Det kan vara lättare att få vänner i gymnasiet"

För Julia Anttonen, Jenni Björkroth och Daniela Ala-Keturi har skoltrivseln ökat med åren, även om gymnasiet kan vara stressigt ibland. – Hittills har jag trivts bäst i gymnasiet. I högstadiet tänker man så mycket på vad andra tänker och tycker, säger Ala-Keturi och får medhåll av de andra.
6.10.2017 - 04.32

Fler unga har ångest – svårt att få hjälp

En majoritet av eleverna i grundskolan och på andra stadiet trivs i skolan, visar Skolhälsoenkäten 2017. Det är den goda nyheten. Men det finns också dåliga: Fler än en av fem flickor på andra stadiet upplever sin hälsa som dålig och allt fler har symtom som ångest och utmattning.
6.10.2017 - 04.30

Dragkamp mellan skolorna om resurser

Mer för en skola betyder mindre för en annan då Helsingfors lägger pusslet med assistentresurser, och i praktiken kan bara de större skolorna räkna med en hel assistent varje år. I grannstäderna Esbo och Vanda har alla skolor åtminstone en assistent.
2.10.2017 - 06.00

"För lite stöd i skolan drabbar alla"

De dagar som Jonas fått jobba med assistent i skolan hinner familjen göra något annat än bara läxor på kvällen. Andra dagar lider både orken och självkänslan.– Hur det är meningen att de barn som har någon form av inlärningssvårigheter ska klara av den nya läroplanen utan betydligt mer stöd är svårt att förstå, säger Jonas mamma Laura.
2.10.2017 - 06.00

Direktionerna valda i skolorna i Helsingfors– här hittar du alla namnen

28.9.2017 - 21.38

Mobbningen måste motverkas

Mobbning och exkludering är fortfarande ett alarmerande stort problem i dagens skolor och daghem, säger Gunilla Holm, professor i pedagogik.
27.9.2017 - 05.45

"Finlandssvenska skolan är inte tillräckligt jämlik"

Riksdagsledamoten Mikaela Nylander (SFP) frågar sig om de finlandssvenska skolorna ger jämlika förutsättningar för sina elever. Gunilla Holm, professor i pedagogik, varnar för skolor som blir isolerade reservat.
27.9.2017 - 05.45

Sociala medier hör till dagens skola - alla lärare har inte kompetensen

Sociala medier har blivit en del av skolundervisningen men utvecklingen har inte gått tillräckligt långt, säger experterna.
9.9.2017 - 09.38

Insändare: Eleverna fortfarande välkomna i direktionerna

Det finns ingen orsak att begränsa deras medverkan i direktionens verksamhet.
9.9.2017 - 05.48