Insändare: Framtida EU-direktiv kan gälla både stats- och privatägd skog

Genom en övergång till kontinuerlig förnyelse av skogsbeståndet faller man tillbaka på det genetiska material som de vuxna träden i form av frömaterial lämnar efter sig
17.10.2019 - 05.55

Insändare: Kontinuitetsskogsbruk bra för klimatet

Omfattande försök med kontinuitetsskogsbruk pågår redan i statens skogar. Följande naturliga steg vore att Forststyrelsen helt skulle frångå kalavverkningar.
17.10.2019 - 05.50

Insändare: Kolsänkan maximeras endast genom röjning, gallring och kalhyggen

Antingen kan man binda en maximal kolsänka i skogen eller så utvecklar man mångfalden i skogen.
14.10.2019 - 05.55

Insändare: Förvånande att lobbningen för förbud mot kalavverkning få fortgå oemotsagd

Hur alla de flisbaserade energiverk som under senaste åren uppförts skulle klara sin råvaruförsörjning i händelse av kalyteförbud är ett problem för sig.
5.10.2019 - 05.55

Går det att bedriva lönsamt skogsbruk utan kalhyggen? Det testas nu i stor skala

29.9.2019 - 08.13 Premium

Torv, skog och åkerröjning – "Det här innehåller alla de politiskt känsliga ämnena"

Om det tidigare var vårdutskottet där riksdagens politiska spänningar utspelade sig så kan det framöver vara miljöutskottet och jord- och skogsbruksutskottet. Politikerna är överens om att jord- och skogsbruket är och ska vara en del av lösningen, skillnaderna handlar om åtgärder.
8.8.2019 - 18.53 Premium

Dofter ska rädda granarna från granbarkborrarna

En ny metod testas just nu för att rädda granskogen från de fruktade granbarkborrarna, uppger SR Västernorrland.
7.7.2019 - 10.54

Hälsar med kaffe och granplantor: Skogen behöver Metso-programmet och mera forskning

Jordbrukarna hälsade politikerna välkomna utanför ständerhuset och vill att nästa regeringen fortsätter arbeta för att jordbruket ska vara mer lönsamt, satsar på forskning och slopar tanken på fastighetsskatt för jord- och skogsbruk.
15.5.2019 - 11.26

Insändare: En välskött skog ökar kolsänkan

En del tror att skogen växer av sig själv och bara vi slutar att avverka så tuffar tillväxten på i samma takt och kolsänkan fortsätter lika stor också i framtiden.
9.5.2019 - 05.55

Insändare: Kalavverkning och markberedning frigör stora kolmängder från marken

Den finländska skogsindustrin har stark fokus på kortlivade produkter, från vilka kolet snabbt återgår till atmosfären i form av koldioxid.
13.4.2019 - 05.50

Insändare: Minskad skogstillväxt betyder minskad kolsänka

Gammal skog utgör nog ett kolförråd, men som kolsänka är dess roll obetydlig då livsfunktionerna avtar.
8.4.2019 - 05.55

Pekka Haavisto vill ha färre avverkningar i landets skogar

De grönas ordförande, riksdagsledamot Pekka Haavisto kräver att staten ska sänka avverkningarna av skog med 10-15 miljoner kubikmeter per år.
10.3.2019 - 16.23

SLC: Skogen är en superkraft som bromsar klimatförändringen

Det finländska skogsbruket är en exportvara av rang, anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.
6.3.2019 - 10.23

Klimatprognos: Töväder och skalbaggar kommer att drabba våra skogar

Klimatförändringen ökar risken för omfattande skogsskador i Finland, både genom stormar och skadeinsekter. Skogssektorn måste anpassa sig, säger Finlands klimatpanel.
28.1.2019 - 16.12 Premium

Fondbolag köpte över 21 000 hektar skog i Kajanaland

Enligt köparen United Bankers är det en av de största skogsfastighetsaffärerna under de tio senaste åren.
18.12.2018 - 21.48

HS: Lukes forskare tittade fel i excel och måste nu korrigera beräkning på kolsänka

Naturresursinstitutet Lukes forskningsprofessor säger till Helsingin Sanomat att felet inte är substantiellt.
8.12.2018 - 19.42

Mats Nylund: Ökad avverkning är inte samma sak som ökade klimatutsläpp

SFP:s riksdagsledamot och SLC:s ordförande Mats Nylund säger att de finländska skogsägarna är de verkliga klimathjältarna.
26.11.2018 - 19.51

John-Erik Jansén

Ledare: Skogsbränder, bombplan och björkar

Lågor över hela Sverige. Så såg kartan över skogsbränderna ut i slutet av veckan.
21.7.2018 - 21.00

Insändare: Försöker Esbo kringgå lagen?

SLC understryker att en konstruktiv dialog bör föras med alla intressegrupper, även markägarna, redan i planeringsprocessers initialskede.
15.6.2018 - 05.50

Ny plan ger markägare i Esbo mer jobb

Den nya generalplanen för mellersta och norra Esbo skapar oro bland jord- och skogsbrukare. Flera jord- och skogsbruksområden klassas om, vilket skulle medföra begränsningar för näringsidkandet.
11.6.2018 - 06.03