Pekka Haavisto vill ha färre avverkningar i landets skogar

De grönas ordförande, riksdagsledamot Pekka Haavisto kräver att staten ska sänka avverkningarna av skog med 10-15 miljoner kubikmeter per år.
10.3.2019 - 16.24

SLC: Skogen är en superkraft som bromsar klimatförändringen

Det finländska skogsbruket är en exportvara av rang, anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.
6.3.2019 - 10.23

Klimatprognos: Töväder och skalbaggar kommer att drabba våra skogar

Klimatförändringen ökar risken för omfattande skogsskador i Finland, både genom stormar och skadeinsekter. Skogssektorn måste anpassa sig, säger Finlands klimatpanel.
28.1.2019 - 16.18 Premium

Fondbolag köpte över 21 000 hektar skog i Kajanaland

Enligt köparen United Bankers är det en av de största skogsfastighetsaffärerna under de tio senaste åren.
18.12.2018 - 21.58

HS: Lukes forskare tittade fel i excel och måste nu korrigera beräkning på kolsänka

Naturresursinstitutet Lukes forskningsprofessor säger till Helsingin Sanomat att felet inte är substantiellt.
8.12.2018 - 19.50

Mats Nylund: Ökad avverkning är inte samma sak som ökade klimatutsläpp

SFP:s riksdagsledamot och SLC:s ordförande Mats Nylund säger att de finländska skogsägarna är de verkliga klimathjältarna.
26.11.2018 - 19.59

John-Erik Jansén

Ledare: Skogsbränder, bombplan och björkar

Lågor över hela Sverige. Så såg kartan över skogsbränderna ut i slutet av veckan.
21.7.2018 - 21.00

Insändare: Försöker Esbo kringgå lagen?

SLC understryker att en konstruktiv dialog bör föras med alla intressegrupper, även markägarna, redan i planeringsprocessers initialskede.
15.6.2018 - 05.50

Ny plan ger markägare i Esbo mer jobb

Den nya generalplanen för mellersta och norra Esbo skapar oro bland jord- och skogsbrukare. Flera jord- och skogsbruksområden klassas om, vilket skulle medföra begränsningar för näringsidkandet.
11.6.2018 - 06.03

Kalhyggesfritt skogsbruk vinner mark

Skogsbruk med trädbestånd i olika åldrar blir vanligare i de privatägda skogarna.
4.6.2018 - 12.25

Miljörörelsen kräver stopp för kalavverkning i statens skogar

Miljörörelsen försöker med ett medborgarinitiativ ändra på lagen om skogsbruket. Kravet är att staten ska frångå kalavverkningar i sina ekonomiskogar.
17.5.2018 - 06.00

Goda år för virkeshandeln

Virkeshandeln har varit livlig i vinter och också virkespriset har fortsatt uppåt. De dåliga småvägarna har varit vinterns och vårens största gissel, virkestransporterna har varit besvärliga på många håll.
10.5.2018 - 09.39

Slyröjning en lönsam investering för skogsägaren

När snår och buskar röjs bort i rätt tid får en skogsägare i södra Finland en tredjedel större nettoinkomster än om arbetet lämnas ogjort. Statligt stöd för tidig vård av plantbestånd gör slyröjningen lönsammare.
7.5.2018 - 12.36

Finland och Sverige fördjupar sitt skogssamarbete

EU:s klimatpolitik sporrar Finland och Sverige att fördjupa sitt samarbete inom skogssektorn. Vi måste rätta till missförstånden i Bryssel, säger ländernas jord- och skogsbruksministrar med en mun.
18.4.2018 - 10.59

Torvalds nöjd över resultatet i omröstningen om förnybarhetsdirektivet

EU-parlamentet röstade om detaljerna i förnybarhetsdirektivet (RED 2) på onsdagen. Omröstningen bådar gott för biobränsleindustrin i Finland.
17.1.2018 - 18.18

De gröna också nöjda med EU:s skogskompromiss

EU:s skogskompromiss får förvånande nog godkänt av De gröna. Det framgick på en presskonferens på fredagen med EU-parlamentsledamöterna Bas Eickhout och Heidi Hautala i huvudrollerna.
15.12.2017 - 17.49

EU enat om skogen – Finland fick sin vilja fram

EU-länderna och EU-parlamentet har nu enats om hur skogen ska beräknas i klimatsammanhang.
14.12.2017 - 14.04

Nils Torvalds fick skogspris

Europaparlamentariker Nils Torvalds har tilldelats hederspriset Skogen i framkant. Priset är 5 000 euro.
9.11.2017 - 20.02

John-Erik Jansén

Ledare: Lobbningen lyckades, men inget är avgjort

Bioenergi är en hörnsten i Finlands klimatpolitik. Finland ska minska användningen av fossila bränslen genom att utnyttja förnybar energi i stor skala.
14.9.2017 - 21.00

Finlandssvenska bönder applåderar EU:s skogsbeslut

Förnuftet och rättvisan segrade! Det utropar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC i ett pressmeddelande efter skogsbeskedet från EU.
13.9.2017 - 14.09