Miljörörelsen kräver stopp för kalavverkning i statens skogar

Miljörörelsen försöker med ett medborgarinitiativ ändra på lagen om skogsbruket. Kravet är att staten ska frångå kalavverkningar i sina ekonomiskogar.
17.5.2018 - 06.00

Goda år för virkeshandeln

Virkeshandeln har varit livlig i vinter och också virkespriset har fortsatt uppåt. De dåliga småvägarna har varit vinterns och vårens största gissel, virkestransporterna har varit besvärliga på många håll.
10.5.2018 - 09.39

Slyröjning en lönsam investering för skogsägaren

När snår och buskar röjs bort i rätt tid får en skogsägare i södra Finland en tredjedel större nettoinkomster än om arbetet lämnas ogjort. Statligt stöd för tidig vård av plantbestånd gör slyröjningen lönsammare.
7.5.2018 - 12.36

Finland och Sverige fördjupar sitt skogssamarbete

EU:s klimatpolitik sporrar Finland och Sverige att fördjupa sitt samarbete inom skogssektorn. Vi måste rätta till missförstånden i Bryssel, säger ländernas jord- och skogsbruksministrar med en mun.
18.4.2018 - 10.59

Torvalds nöjd över resultatet i omröstningen om förnybarhetsdirektivet

EU-parlamentet röstade om detaljerna i förnybarhetsdirektivet (RED 2) på onsdagen. Omröstningen bådar gott för biobränsleindustrin i Finland.
17.1.2018 - 18.18

De gröna också nöjda med EU:s skogskompromiss

EU:s skogskompromiss får förvånande nog godkänt av De gröna. Det framgick på en presskonferens på fredagen med EU-parlamentsledamöterna Bas Eickhout och Heidi Hautala i huvudrollerna.
15.12.2017 - 17.49

EU enat om skogen – Finland fick sin vilja fram

EU-länderna och EU-parlamentet har nu enats om hur skogen ska beräknas i klimatsammanhang.
14.12.2017 - 14.04

Nils Torvalds fick skogspris

Europaparlamentariker Nils Torvalds har tilldelats hederspriset Skogen i framkant. Priset är 5 000 euro.
9.11.2017 - 20.02

John-Erik Jansén

Ledare: Lobbningen lyckades, men inget är avgjort

Bioenergi är en hörnsten i Finlands klimatpolitik. Finland ska minska användningen av fossila bränslen genom att utnyttja förnybar energi i stor skala.
14.9.2017 - 21.00

Finlandssvenska bönder applåderar EU:s skogsbeslut

Förnuftet och rättvisan segrade! Det utropar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC i ett pressmeddelande efter skogsbeskedet från EU.
13.9.2017 - 14.09

Kompromiss förs fram när EU-parlamentet röstar om skogslag

Ett kompromissförslag i skogsfrågan, som Nils Torvalds (SFP/Alde) drivit, kan vinna mark i parlamentet. På onsdag röstar parlamentet i den omtvistade frågan om skogsbruket och klimatmålen.
11.9.2017 - 04.30

Miljömärkt virke gynnar inte bara de fattigaste

Det går att bromsa avskogningen och skogsförstörelsen i tropikerna, och då är certifierat timmer en del av lösningen. Det säger Chris Burchmore, regiondirektör för skogscertifikatet FSC i Afrika.
20.8.2017 - 08.35

Insändare: Hög tillväxt resurs som kan delas förnuftigt

Den höga tillväxten är en resurs som kan delas förnuftigt mellan naturskydd, miljövård, skogsindustrins behov, bioenergi och ytterligare kollagring i skogens sänkor.
7.6.2017 - 05.50

Insändare: Det räcker knappast längre att få utsläppen och kolsänkorna i balans

Redan nu borde vi tänka på hur vi kunde minska mängden koldioxid i atmosfären. Då kommer kolsänkorna i fokus.
2.6.2017 - 05.55

Insändare: Bruka skogen för största klimatnyttan

Skogen lagrar kol och fungerar som kolsänka och kompenserar för sin del en stor del av de fossila utsläppen.
2.6.2017 - 05.50

Insändare: Sverige och Finland måste visa vägen

Gammal skog lagrar mycket kol, men tillväxten är låg.
28.5.2017 - 05.50

Insändare: Skenhelighet utan like

Ökande skogstillgångar ger ökande kolbindning.
28.5.2017 - 05.45

Bioekonomin måste anpassa sig till klimatet

Det gäller inte bara att minska utsläppen, utan också att anpassa sig till klimatförändringen. Agerar vi smart kan bioekonomin rentav vinna på det hela, säger Naturresursinstitutet.
16.3.2017 - 15.20

Skogsägare vill skydda skogsfakta

18.8.2016 - 20.56

Tiilikainens man till Forststyrelsen

22.6.2016 - 14.38