Insändare: Inte lönsamt leda trafiken till Kökar och Sottunga över Föglö

Utredningen som gjorts av Natur & miljö för hela kortruttsprojektet, alltså hela Ålands skärgård, visar att det är en förlustaffär till alla delar, utan att förbättra trafiken.
27.6.2018 - 05.55

"Väglagsfärjornas hyror borde betalas av staten"

Skärgårdsdelegationen föreslår att kostnader för väglagsfärjor överförs på staten.
27.12.2017 - 21.42

Brobygge på Åland upprör

När Åland rationaliserar skärgårdstrafiken byggs nya färjfästen i östra och västra Föglö. Och en ny bro som ska bli Ålands längsta på 550 meter. Den som inte alls gillar planerna är journalisten Gustaf Widén. För brofundamentet ska byggas på hans marker. – Det är horribelt att förstöra orörd natur och oersättliga fornlämningar bara för att förkorta ett färjpass med tio minuter, säger Widén.
18.7.2017 - 06.00