Björn Vikström

I dag: Vårmorgon i skärgården

Jag köper inte helt Predikarens litet cyniska syn på att allt i livet bara upprepar sig.
18.5.2018 - 06.05

Trio Systrafolk turnerar i Åbolands skärgård

6.7.2017 - 09.56

Henriksson: "Sunt av regeringen att backa i skärgårdstrafikfrågan"

13.2.2017 - 11.11

Insändare: Respektera säl, skarv och havsörn

Det har redan i många år varit tillåtet att jaga gråsäl inom ramen för de kvoter som årligen fastställs.
9.2.2017 - 05.55

Insändare: Ejderstammen på Åland har minskat, men inte kraschat

När jag som elvaåring 1940 aktivt började studera och göra anteckningar om fåglar var ejdern en raritet.
7.2.2017 - 05.55

Insändare: Varför ska skärgårdsbor betala för att komma hem?

Varför ska skärgårdsborna betala för att komma hem men inte de som bor i huvudstadsregionen?
31.1.2017 - 05.50

Insändare: Ejderläget är alarmerande

Att en exceptionell ökning av örnstammen är en stark faktor som gått hårt åt ejdrarna står klart.
25.1.2017 - 05.55

Insändare: Förakt för vetenskapen

Artbestånden har säkert fluktuerat kraftigt under decennierna, men vi vill väl veta varför?
25.1.2017 - 05.50

Insändare: Skjut alla!

Tidigare naturvårdsintendenten Håkan Kulves insändare kan kokas ner till en mening.
25.1.2017 - 05.45

Insändare: Objektifiera inte seniorerna

En inbjudande och tillgänglig kommun stöder aktiva och välmående seniorer på flera olika plan.
25.1.2017 - 05.40

Insändare: Ejderbeståndet har legat nere flera gånger

Ejdern försvinner inte! Ejdern är en stark, motståndskraftig och välanpassad sjöfågel i vår skärgård.
22.1.2017 - 05.58

Bakgrund: Ejdern försvinner och vi bara blundar

Det är dags att också diskutera höstjakten eftersom varje ejder är värdefull i dag. I sitt gamla kärnområde Utö-Jurmo har ejdern försvunnit, på Åland har populationen antagligen kraschat och i skärgården utanför Tvärminne har man slagit världsrekord i dödlighet. Behovet av en dialog mellan olika intressegrupper är därför akut, skriver forskare Mikael Kilpi.
13.1.2017 - 06.02

Insändare: Ömsesidig respekt behövs både för havsörnsskydd och vårjakt

Avsaknaden av kommunikation mellan olika intressenter är i det närmaste total. Det här avspeglas också i språket i inläggen då debatten någon gång blossar upp.
10.1.2017 - 05.58

Insändare: Katastrofal nedgång

Att utpeka vårjakten på guding som en fara för en hotad ejderstam är nog att sila mygg och svälja kameler.
10.1.2017 - 05.50

Insändare: Mikael Kilpi vänder kappan

En del av hans argumentering antyder mest av allt gammalt groll.
9.1.2017 - 05.50

Insändare: Vårjakt, ejder och havsörn är ingen lätt ekvation att lösa

Tror Torvalds verkligen att man kan dra ut till sjöss och skjuta havsörn för att rädda ejdern och vårjakten?
4.1.2017 - 05.58

Insändare: Vem försöker mästra naturen?

Ur ett geologiskt tidsperspektiv utgör den tid som boskapsskötsel bedrivits i ytterskärgården en tuppfjät lång parentes.
27.12.2016 - 05.58

Insändare: Varför?

Har Berner i hasten glömt att kolla varför de olika avgiftsklasserna avskaffades för ett antal år sedan?
27.12.2016 - 05.50

Insändare: Havsörnen har en självskriven plats i den åländska naturen

Ejdern försvinner inte från skärgården, men jägarna måste kanske nöja sig med ett ringare byte.
18.12.2016 - 05.58

Insändare: Kosmetisk handling

Resultatet av ”experimentet” blir i slutändan att rika ryssar och välsituerade finländare, främst i huvudstadsregionen, tar över den yttre skärgården.
26.11.2016 - 05.45