Cancersjuke Carl Mesterton fick vänta förgäves – FPA-taxin ständigt försenad

Föreställ dig att du är sjuk och har ett viktigt läkarbesök framför dig. Du har förbeställt taxi i god tid, men då du väl ska iväg till sjukhuset för att få livsviktig vård, kommer inte taxin och du blir försenad – om och om igen. Nu får det vara nog, ryter Carl Mesterton och Johan Edgren som båda förgäves har väntat på sin FPA-taxi.
31.3.2019 - 11.00 Premium

Spädbarn fick allvarlig hjärnskada av överdosering – Överläkare till MTV: Ett likande fel borde inte kunna inträffa

Ett spädbarn fick permanenta skador 2015 på grund av för höga doser cancerläkemedel. Kuopio universitetssjukhus har ändrat sina rutiner efter vårdfelet.
16.3.2019 - 20.30

Bara en röst avgjorde – jouren vid Vasa centralsjukhus fick nej

Riksdagen har röstat för att Vasa centralsjukhus inte ska få omfattande jour i detta skede. Bara en ynka röst avgjorde. – Det är bra konsumentinformation för väljarna inför valet att se hur ledamöterna röstade, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.
15.3.2019 - 13.18

Kroppsspråk och gester kan lösa språkliga problem vid läkarens mottagning – också för finlandssvenskar

Läkare och patienter med olika modersmål försöker överbrygga språkliga skillnader utan att understryka problemen i kommunikationen, visar en doktorsavhandling från Åbo universitet.
13.3.2019 - 14.41

Ny vändning: Vasajouren tas upp på nytt

Medborgarinitiativet om att få omfattande jour i Vasa har nu blivit lösgjort från den kraschade vårdreformen och tagit en ny vändning i riksdagen.
12.3.2019 - 12.23 Premium

En del blir helt och hållet utan läkartid – sjuka önskar snabb vård och kontinuitet

De som besöker hälsostationer hoppas framför allt få träffa en bekant läkare eller sjukskötare.
12.3.2019 - 07.54

Stor regional variation i den palliativa vården

Enligt en färsk utredning är tillgången på vård i livets slutskede och palliativ vård inte jämlik.
26.2.2019 - 09.56

Bättre chefer ger nöjdare patienter

Avdelningsskötaren Anne Kuri sökte sig till HUS mentorprogram för att få stöd i sitt ledarskap. Hennes mentor Eva Gustavsson-Niemelä, som också är avdelningsskötare, säger att bra ledarskap ger bättre vård.
28.1.2019 - 06.49 Premium

Charlotta Buxton

Utrikeskrönikan: Med ett nyfött knyte på avdelning sju

Nattskiftet är nästan över och sköterskorna är trötta. Då de ser oss öppnar de dörren till prematuravdelningen. De ställer sig på led och bildar en tunnel med armarna. De hurrar då jag skjuter fram min son.
27.1.2019 - 11.13

MTV: Vårdcentral i Esbo gjorde fel – flera personer utsattes för mässling

En person som fått mässling hamnade av misstag i ett vänterum utan ett andningsskydd, skriver MTV.
23.1.2019 - 09.55

Susanna Ginman

Ledare: Olika regler för olika aktörer

Hur det går med vård- och landskapsreformen är fortfarande oklart. Ändå har riksdagen i ett sent skede fått nya lagar som anknyter till reformerna.
10.1.2019 - 14.45 Premium

Erfaren kirurg sågar vårdförslaget: "Oetiskt och dumt – våra skattepengar försvinner till Bahamas"

Regeringens nya förslag som skulle ge privata vårdbolag större rätt att utföra operationer får kirurgen och professorn Martti Kekomäki att se rött. – Man är ute efter vinster på skattebetalarnas bekostnad, säger Kekomäki om förslaget som väckte frän debatt i riksdagen.
9.1.2019 - 17.48 Premium

Artificiell intelligens ska avgöra hur ofta man får donera blod

Blodtjänsten har fått en donation på 40 000 euro från Europeiska Blodalliansen (EBA) för att undersöka om det är möjligt att göra nuvarande intervaller av blodgivning mer individuella.
7.1.2019 - 21.24

Cancersjuka ombads flytta till billigare bostad, fick socialarbetare att ta upp striden: "Det här är värre än Kafka"

Flera hundra tusen patientavgifter går årligen till utmätning i Finland. Ett nytt lagförslag utlovar bot och bättring, men för låginkomsttagare är stora problem kvar: Självrisken är hög, kännedomen om rabatter är liten.
24.12.2018 - 07.56 Premium

Rusning till Nylands jourhjälp – HNS uppmanar folk att söka sig direkt till mottagningen i akuta fall

Det har kommit ovanligt många samtal till Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) gratis jourtelefon 116 117 i helgen.
23.12.2018 - 13.18

Blodtjänst vill ha direktkommunikation med sina blodgivare – inte bara skicka sms i blindo

För närvarande beställer sjukhusen blod per fax eller telefon. Blodtjänsts nya datasystem ska hjälpa till att förutspå hur mycket blod som behövs vid varje givet tillfälle.
16.12.2018 - 16.28

Insändare: Fel att kommuner debiteras olika för ambulansvården

Helsingfors betalar 16,60 euro per capita medan Ingå, Raseborg och Hangö betalar 60 euro per capita.
9.12.2018 - 05.50

Inga gynekologiska operationer vid Borgå och Raseborgs sjukhus efter nyår

Björn Månsson (SFP) fick inget stöd för sitt förslag att först vänta på resultatet av en språklig konsekvensbedömning och först därefter ta beslut om de gynekologiska operationerna vid Borgå och Raseborgs sjukhus.
3.12.2018 - 20.08

Juristen svarar: Vem är patientens närstående och hur skriver man ett vårdtestamente?


18.11.2018 - 09.41

HUS lanserade det nya patientdatasystemet Apotti i Vanda på lördagen

Pejas sjukhus i Vanda testade det omtalade och påkostade patientdatasystemet Apotti under efternatten på lördag. Enligt Helsingfors universitets centralsjukhus (HUS) har testningen förlöpt galant.
10.11.2018 - 16.59