Brittiska misstänks ha mördat åtta spädbarn

4.7.2018 - 08.57

HNS planerar sälja Tölö sjukhus

21.5.2018 - 14.09

Patientens erfarenhet av vården blir allt viktigare

Ewa Tarvasaho är specialsjuksköterska till utbildningen, men vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt är hon anställd på grund av sin långa erfarenhet av att vara patient. Sedan maj är hon HNS första fastanställda expert på att få vård.
21.5.2018 - 07.00

I Nya barnsjukhuset följer man sin avatar – här kan du ta en titt in i det nya sjukhuset

Fullspäckat med nya innovationer och grafik ur Muminböckerna står nu det nya barnsjukhuset färdigt. Verksamheten inleds på hösten.
18.5.2018 - 20.42

Insändare: Vi behöver en vårdreform, men landskapen blir dyra och odemokratiska

Det blir ingen lätt uppgift för det nya landskapsfullmäktige att under 2019 bygga upp servicestrukturen i Nyland.
15.5.2018 - 05.55

Vårdersättning räknas ut för alla finländare – men utan information från sjukjournaler

Kön, ålder, om man är arbetslös eller inte samt sjukdomar som bland annat diabetes, astma och cancer. Det är faktorer som avgör hur stor ersättning vårdcentralerna ska få för varje enskild patient. För alla finländare räknas individuella koefficienter – men exakt hur det ska gå till och om uppgifterna registreras någonstans är oklart.
12.4.2018 - 19.01

Regeringen utlovar två nya baser för läkarhelikoptrar

Regeringen har gett grönt ljus för två nya baser som ska betjäna läkarhelikoptrar. Beslutet togs efter att riksdagens justitieombudsman har påtalat brister i tillgången på läkarhelikoptrar i synnerhet i Österbotten och sydöstra Finland.
11.4.2018 - 18.56

Medellösa äldre har inte råd med medicin och hemhjälp

Mer än var tionde äldre med dålig ekonomi låter bli att gå till läkaren för att hen inte har råd.
23.2.2018 - 14.01

Insändare: Socialreaktionära partier kämpar mot ökad jämställdhet med vårdresurserna

Millimeterrättvisa kommer landet aldrig att ha finansiella resurser till, men det angelägna är att förbättra vårdtillgången inom grundvården på ett avgörande sätt.
22.2.2018 - 05.55

Fel på databasen Kanta döljer uppgifter om patienter

Just nu pågår en störning på patientdataarkivet Kanta. Det påverkar vilka uppgifter som syns, både för läkare och för privatpersoner.
20.2.2018 - 15.14

Manliga sjuksköterskor trakasseras mer

I Norge uppger mer än dubbelt så många manliga sjuksköterskor – jämfört med de kvinnliga kollegorna – att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier.
16.2.2018 - 08.40

Sjuka får vänta medan vårdarna söker p-plats

Både hemvården och hemsjukhuset i Helsingfors har stora problem med parkeringen, speciellt i stadskärnan. Ibland väljer vårdarna att ta personliga böter för att de svårast sjuka patienterna ska få hjälp i tid.
12.2.2018 - 06.00

Finlandssvenskar guidar sjuka svenskar rätt

Då Lotta i Stockholm har problem med hälsan och ringer Vårdguiden för att få hjälp, är det sannolikt att hennes samtal besvaras i Svenskfinland.
11.2.2018 - 05.00

"Vissa har jobbat 40 timmar i sträck"

Orken är slut hos vårdpersonalen. Låga löner och utmattande arbetsskift är en del av problemet. Vårdpersonalen upplever att de inte får erkänsla för sitt tunga arbete.
8.2.2018 - 16.48

Åklagare utreder Karolinska efter cancerköer

Karolinska universitetssjukhuset tackade nej till hjälp utifrån med att operera akut cancersjuka. Två personer i kön avled och nu inleder åklagare en förundersökning om grovt vållande till annans död, skriver Dagens Nyheter.
29.1.2018 - 21.57

Smärtprojekt har sparat miljoner i Helsingfors

Två år tog det för Helsingfors stads företagshälsovård att minska sjukfrånvaro på grund av smärta med upp till 70 procent. Det har sparat fem miljoner euro åt staden. Ett av verktygen är ett enkelt frågebatteri på tio frågor.
12.1.2018 - 17.43

Sjukhuskomplex i Dal planeras för 900 patienter

Missbrukare med psykproblem, demenspatienter med kroppsliga besvär, psykosdrabbade med magsmärtor – vissa specialgrupper inom vården faller lätt mellan stolarna. När Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt nu planerar ett helt nytt sjukhus i Dal i Helsingfors ställer man frågor om hurdan hjälp patienten verkligen behöver.
17.12.2017 - 06.00

Brist på sjukskötare i Sverige – sjukhus vänder sig till Finland

Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige. Nu försöker två universitetssjukhus locka personal från Finland. Osäkerheten kring social- och hälsovårdsreformen samt centralisering av verksamhet kan få fler att ta steget, tror både rekryterare och fackförbund.
22.11.2017 - 05.40

Historiskt beslut: Privata vårdbolaget Mehiläinen tar hand om centralsjukhuset i Kemi

Kommunerna i sydvästra Lappland lägger hela sin vård på entreprenad.
14.11.2017 - 10.44

Tommy Westerlund

Ledare: Sårbart inom vården

Allvarliga datastörningar inom HNS skapar frågor om it-säkerheten och krav på förbättringar.
9.11.2017 - 15.50