sdp
»
John-Erik Jansén

Ledare: Regeringsgallup med risker och möjligheter

HBL:s regeringsgallup visar att folket vill ha rödgrönt, SFP finns med i många koalitioner.
18.7.2018 - 15.50

Rinne och Andersson om HBL-mätningen: Folk vill byta riktning

Att en rödgrön regeringskoalition framträder som ett populärt alternativ bland finländarna just nu tyder på att man tror att den kombinationen främst skulle få till stånd en ny riktning, bedömer Li Andersson (VF). – Det tyder på en riktning där man vill bevara och förnya välfärdsstaten, säger Antti Rinne (SDP).
18.7.2018 - 09.22

Insändare: I många kommuner litar SDP inte på de kommunala hälsocentralerna

SDP, för vilket solidaritet i flera avseenden är ett helt främmande begrepp, håller envist fast vid vår nuvarande vårdmodell som inte fungerat inom grundvården på tjugo år.
9.7.2018 - 05.55

Sannfinländarna rusar uppåt i Yles partimätning – regeringens stöd minskar

Enligt Yles senaste partimätning har Sannfinländarna för tillfället ett väljarstöd på 10,3 procent. Således är partiet femte störst i Finland.
5.7.2018 - 10.00

Lindtman: Regeringen vågar inte mäta sitt förtroende i riksdagen

SDP:s gruppordförande Antti Lindtman ser det som ett tecken på rädsla att statsminister Juha Sipilä planerar ge riksdagen en upplysning om vårdreformen, i stället för ett meddelande. Skillnaden mellan termerna är att en upplysning inte följs av förtroendeomröstning.
26.6.2018 - 13.31

Insändare: SDP:s målsättning och riktning är klar

Ett led i att förbättra de fattigaste pensionärernas utkomst är att höja de lägsta pensionerna.
10.6.2018 - 05.50

Insändare: SDP försämrade utkomststödet, de förlusterna har aldrig kompenserats

Om SDP vill ge ett seriöst vallöfte uppger partiet att det som knäckfråga för medverkan i nästa regering ställer att utkomststödet höjs med 100 euro i månaden.
6.6.2018 - 05.55

Jutta Urpilainen höjer nu profilen – EU eller Finland nästa?

Hon var den första kvinnan att leda Socialdemokraterna och även den första kvinnliga finansministern. Ska Jutta Urpilainen också bli Finlands första kvinnliga EU-kommissionär? – Jag har blivit ombedd att ställa upp i EU-valet men jag funderar också på riksdagsvalet. Båda har sina intressanta sidor, säger hon i dagens HBL-intervju. Efter några år med låg profil är Jutta Urpilainen på väg tillbaka.
27.5.2018 - 07.00

Susanna Ginman

Ledare: Regeringskonstellationer

Med ett knappt år till riksdagsvalet blir intresset för hurudan följande regering kan tänkas bli allt tydligare. Kan valresultatet och den regering som ska bildas efter det överraska?
14.5.2018 - 15.50

Professor: Det finns utrymme för en tydlig vänsterregering

Är det dags för Finland att efter nästa riksdagsval säga adjö till ideologiskt splittrade koalitionsregeringar och ge politiken en chans att komma tillbaka i politiken? Frågan kastas fram av professorn i allmän statslära, Åsa von Schoultz, som ser att det kan finnas utrymme för en tydlig vänsterregering efter nästa riksdagsval.
14.5.2018 - 07.00

Rinne: Synen på välfärdsstaten viktigast om SDP får bilda regering

Om SDP blir största parti och regeringssonderare efter nästa riksdagsval ser partiordförande Antti Rinne det som viktigast att de andra partierna som tar plats i regeringen har en samsyn om välfärdsstaten.
14.5.2018 - 07.00

Den stora osäkerheten om vården syns i osäker opinionsmätning – "där faller regeringens strategi"

SDP har åter vind i seglen i Helsingin Sanomats partimätning, likaså Samlingspartiet. Men det stora antalet osäkra väljare är påfallande. Osäkerheten kring vårdreformen kan spräcka regeringen Sipiläs strategi – att lägga den svåra politiken bakom sig i god tid före val, säger professor Åsa von Schoultz.
18.4.2018 - 16.02

FSD varnar för att rasera avtalssamhället – "Vi ska inte utgå från de starkas rätt att diktera"

Regeringen har allierat sig med EK när det gäller att underminera avtalssamhället, säger Maarit Feldt-Ranta som lyfter fram försvaret av överenskommelser på arbetsmarknaden som en av de stora valfrågorna.
14.4.2018 - 18.06

SDP stödjer diplomatutvisningen men Tuomioja gör det inte

SDP:s partiordförande Antti Rinne anser att statsledningen gjorde rätt som gick ut med att Finland utvisar en rysk diplomat till följd av nervgiftsattacken i engelska Salisbury. Tidigare SDP-utrikesministern Erkki Tuomioja är av annan åsikt.
27.3.2018 - 12.46

SDP knappar in på Samlingspartiet

Socialdemokraterna ökar sin popularitet. I Helsingin Sanomats senaste gallup har partiet ett stöd på 20,8 procent.
18.3.2018 - 18.09

SDP kilar förbi Samlingspartiet - nu största parti

SDP har medvind just nu. Yles nya enkät förutspår ett väljarstöd på 21 procent till SDP som enligt partimätningen nu är Finlands största parti.
2.3.2018 - 07.50

SDP:s förslag föll – ingen parlamentarisk övervakning av Skypo

Förberedelserna för de nya underrättelselagarnas tillämpning i riksdagsarbetet körde på grund då majoriteten av riksdagens talmanskonferens inte godkände den socialdemokratiska riksdagsgruppens ändringsförslag till riksdagens arbetsordning.
22.2.2018 - 18.04

Tim Johansson

Krönika: Stor brist på väljare till vänster

Debatten om vänsterns kräftgång fokuserar mycket på partierna och rätt lite på väljarna. Ser man på väljarna märker man att de har vandrat högerut.
12.2.2018 - 07.33

Nordiska socialdemokrater vill blåsa liv i EU-debatten om arbetsliv

Socialdemokratin har gått kräftgång runtom i Europa. Norden behöver en gemensam Europapolitik, anser, Antti Rinne, som på måndagen valdes till ordförande för socialdemokraterna och fackorganisationerna i Norden, Samak.
5.2.2018 - 21.05

Fredrik Sonck

Krönika: Vad vill socialdemokratin bygga?

Det är klart vad socialdemokratin vill bevara och vilka grupper de vill försvara – men det räcker inte om de vill gå i bräschen för samhällsutvecklingen.
5.2.2018 - 06.30