Grahn-Laasonen: "Alltför många unga lämnas ensamma med sina yrkesstudier"

Antalet elever i yrkesskolan har ökat samtidigt som pengarna till undervisning minskat. Allt fler hoppar också av studierna. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att unga inte får lämnas med alltför stor börda att ta ansvar för sina studier – men kastar vidare bollen till skolorna.
23.8.2018 - 07.50

Femåringar ska gå i förskola och lärarna kräver bättre arbetsvillkor

Tidig avgiftsfri förskola ska förhindra både skolmobbning och utstötthet, men fackorganisationen OAJ är orolig för att pengarna inte räcker till.
2.8.2018 - 19.43

Digitala färdigheter orosmoment för grundskolan

Barn och ungas digitala färdigheter är ett område där utbildningens jämlikhet behöver förbättras, säger professor Jouni Välijärvi.
16.2.2018 - 17.09

Grahn-Laasonen om familjeledighetstvisten: Centern har förlegade värderingar

11.2.2018 - 16.44

Grahn-Laasonen testar gratis småbarnspedagogik för 5-åringar

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) kör i gång en försöksperiod med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill bädda för en jämlikare utbildningsnivå och minska risken för diskriminering genom att ge fler chansen att delta.
4.2.2018 - 17.50

Finländska unga bra på gemensam problemlösning – finskspråkiga bättre än svenskspråkiga

Finland placerade sig på femte plats bland OECD-länderna och sjunde plats bland samtliga länder och regioner i gemensam problemlösning i samband med PISA 2015.
21.11.2017 - 09.22

Dagen då Elisa följde ministern hack i häl

Det bästa sättet att få en inblick i ett yrke är att följa med på jobbet en dag. 18-åriga Elisa Juhala tillbringade tisdagen tillsammans med undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Det blev en lång och intensiv dag.
25.10.2017 - 05.25

Undervisningsministern vill att barn ska få läsa språk senast i första klass

6.8.2017 - 15.55

OS-medaljörer får idrottarpension

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) har beviljat idrottarpension till sex idrottare.
28.4.2017 - 16.26

Grahn-Laasonen om försening i språkförsöket: "Det handlar om att hitta en modell som alls kan förverkligas"

De regionala försöken med frivillig skolsvenska kommer sannolikt inte att kunna inledas vid skolstart i augusti, skriver Lännen Media. Undervisningsminister Sanni Grahn Laasonen säger att frågan är halvfärdigt av grundlagsskäl, att man ännu "söker en modell för hur det alls kan förverkligas".
29.3.2017 - 16.58

Undervisningsministern ser fram emot att diskutera förslag – som språkundervisning redan i ettan

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill diskutera Juha Sipiläs utspel om studentsvenska i regeringen innan hon tar ställning. – Men jag tror det skulle stärka svenskan, och alla språkkunskaper, om undervisningen började i första klass eller i dagis.
21.3.2017 - 15.34

Sannfinländarna kräver fler experiment med valfri svenska

Sannfinländska riksdagsgruppen opponerar sig mot utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonens uttalande om att det planerade experimentet med valfri skolsvenska endast kommer att gälla några kommuner.
19.12.2016 - 11.36

Lännen Media: Minister kräver förbud mot webbmobbning i skolorna

28.11.2016 - 07.40

Centerns Kärnä: Är Grahn-Laasonen jävig i Guggenheimprojektet?

4.11.2016 - 20.52

Grahn-Laasonen till MTV: Skolan utvecklas i fel riktning

9.8.2016 - 11.52

Uusitalos nya förslag: Dela in studielånet i två

14.3.2016 - 18.01

Nationalbiblioteket får sina pengar – men chefen är besviken på kulturministern

2.3.2016 - 15.45

Impuls: Impuls: Tre poänger om Sanni Grahn-Laasonen

23.2.2016 - 16.05