Insändare: Målmedvetet och uthålligt små steg mot målet

Församlingsrådet i Johannes har hela tiden målmedvetet arbetat för att de sexuella minoriteterna ska ha en fullvärdig plats i församlingen och dess verksamhet och också kunna vigas i församlingens kyrkor.
14.10.2020 - 11.01

Insändare: Hur länge kommer kyrkoherdar och biskopar leka fariséer och producera dubbelmoral?

Människor ur mångfalden behandlas som andra klassens medlemmar i kyrkan och förvägras tillträde där par av olika kön får stiga fram och självklart ta plats.
2.10.2020 - 10.05

Insändare: Fortfarande samma gamla kärlekslöshet

Det som förvånat mig både ifråga om kvinnopräster och nu samkönade par är att de alls vill vara medlemmar i en kyrka som är så föga välkomnande.
29.9.2020 - 10.35

Biskoparna oeniga: Präster kan få välja att viga samkönade par

6.8.2020 - 17.01

insändare: Spanien säkert land för HBTQ+-personer

Spanien blev det första landet att erkänna samkönade pars rättighet att adoptera.
2.7.2020 - 12.45

Insändare: Bilda egna kyrkor för de homosexuella

Varför försöka ändra på grundläggande principer i en gammal institution?
28.11.2019 - 05.45

Insändare: Aktuellt upprepa argumenten om samkönade äktenskap

I debatten har motsättningarna i bibelsynen omöjliggjort en lösning under hela den tid äktenskapsfrågan diskuterats.
15.11.2019 - 05.48

Insändare: Kompromiss om samkönad kyrkvigsel?

Om Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att kyrkan inte får straffa präster som viger samkönade par har frågan till viss del avgjorts åt kyrkan.
14.11.2019 - 05.55

Insändare: Den statiska och ohistoriska liberalismen

När kyrkan gör vägval skall den också ta i beaktande traditionen.
14.11.2019 - 05.53

Hon fick varning efter att ha välsignat samkönade par – "Har inget att dölja"

30.6.2018 - 08.00

Insändare: Vi kan inte viga samkönade par

Eftersom Bibeln ska vara grund för kyrkans tro bör kyrkan stå fast vid sin nuvarande äktenskapssyn även när samhället slår in på en annan väg.
25.11.2017 - 05.40