samer
»

Samerna får ta smällen när klimatet blir varmare

En ny studie visar att samer är särskilt utsatta för klimatförändringens negativa effekter.
29.10.2018 - 15.17

Finländska döva steriliserades – nu önskas en ursäkt av staten

– Steriliseringarna är en våldsgärning och ett allvarligt människorättsbrott som blivit accepterat, säger Maija Koivisto. Inom teckenspråkssamfundet tycker man nu att det är dags för en försoningsprocess.
21.10.2018 - 11.00

Tv-recension: Turismen hotar samernas renskötsel

Paul-Anders Simmas dokumentär Jojkens kraft drar visserligen i ganska uppenbara emotionella trådar, men det är ändå lätt att ta renskötarnas parti på ett både emotionellt och rationellt plan.
24.9.2018 - 00.01

Samer protesterar mot den planerade ishavsbanan

Samiska aktivister, renskötare, miljövänner och konstnärer protesterar tillsammans med Greenpeace mot regeringens planer att bygga en järnväg från Rovaniemi till Kirkenes i Norge.
6.9.2018 - 15.23

"Det finländska samhället vet ingenting om samer"

– Jag hoppas att finlandssvenskarna skulle förstå hur bra de har det och aktivera sig för att försvara sina språkliga rättigheter, säger Petra Laiti. Som aktiv samisk twittrare möter hon kontinuerligt okunskap om Europas enda ursprungsfolk.
2.8.2018 - 08.04

Mikkel Näkkäläjärvi från Enare räddade tvåspråkigheten

För drygt en vecka sedan stupade regeringens språkförsök innan det ens hann börja. En stor del av äran går till en ung man från Enare.
2.6.2018 - 06.31

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Norrut, min son, norrut

Det var naturligtvis väntat att planerna på en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn fanns med på programmet när Finlands och Estlands regeringar höll ett gemensamt möte i Tallinn tidigare i veckan.
10.5.2018 - 23.50

Bokrecension: Samegenerationer i diktform

Det är värdefullt att få höra samernas egna röster i litteraturen också på svenska. Linnea Axelssons diktepos speglar flera generationer av samers livsöden.
6.5.2018 - 07.00

Bokrecension: Från kåtan till bilsemestern

En djupdykning i samisk poesi bjuder på varierande stämningar och en hel del funderingar kring språk och översättning.
6.5.2018 - 07.00

Globalt med Grüne: Föga realism i Kirkenesbanan

Det går inte att motivera att dra en järnväg från norra Finland till Ishavet med att det skulle vara ekonomiskt lönsamt. Det blir både billigare och säkrare med transporter till sjöss och på gummihjul. Det hävdar det konsultföretag som på uppdrag av Trafikverket utredde om det är lönsamt med en Ishavsjärnväg.
16.3.2018 - 08.10

Intensiv tystnad födde rikt samiskt släktepos

En samling tysta ansikten fick Linnea Axelsson att skriva "Ædnan", ett samiskt släktepos på ordknapp vers. Bland dem som får liv finns Ristin och hennes autistiske son, men också renskötare, städare och Sandra, en samtida aktivist.
14.3.2018 - 07.48

Lyssna på ursprungsfolken

Mari Boine, 61, är en legend i världsmusikkretsar. Under sin över trettio år långa karriär har hon stolt representerat samernas kultur, men senaste skivan är en utflykt till engelskspråkig popmusik.
22.2.2018 - 06.30

I dag är samernas nationaldag

I dag hissar samerna sin egen flagga och firar sin nationaldag.
6.2.2018 - 07.50

Sameby vinner mot svenska staten om jakt – men får inte ensamrätt

Girjas sameby har "bättre rätt" än staten att bestämma över småviltsjakt och fiske i sina renbetesområden i fjällen, slår hovrätten fast.
23.1.2018 - 15.20

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: På räls upp till Ishavet

Det behövs en genuin dialog med samerna, förd i rätt tid och i syfte att uppnå samförstånd, när beslut fattas som berör Finlands urfolks möjligheter att utöva sina traditionella näringar och trygga sitt kulturella arv. Det anser Justitieministeriet i en pro memoria från den 23 november.Vanlig remissbehandling – som är det vanligaste i dylika fall – fyller inte kriteriet genuin dialog, understryker man.
8.12.2017 - 06.53

Impuls: Vår tredje nationalteater

Den samiska konsten, lika lite som den finlandssvenska, blir inte politisk bara för att orsaken till dess existens är kristallklar, skriver Outi Tarkiainen.
29.11.2017 - 07.00

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Dags öppna för undervisning i samiska på bred front

Mycket av vad Lia Markelin lyfter fram i sin pamflett är inte nytt – eller rättare sagt, borde inte vara det. Markelin är forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma men har inte själv några rötter i Lappland eller Sameland (Sápmi).Hon söker svaren på frågan om samernas rättigheter förverkligas enligt gällande lag och avtal och om hur stat och kommun hanterar vissa centrala frågor som berör samerna i Finland.Slutsatsen är ingen överraskning. Finland kör över samernas intressen i det närmaste utan att blinka.
28.4.2017 - 06.03

Samerna får inte tillräckligt med respekt

Respektera Sametinget som samernas officiella organ och se till att tinget får rillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. Det föreslår tankesmedjan Magma i en ny pamflett som presenteras i dag.
26.4.2017 - 10.28

Susanna Ginman

Ledare: Samernas rätt kördes över

Laxbeståndet i Tana älv ska skyddas, vilket är nödvändigt. Men avtalet med Norge inskränker samernas rätt på ett oacceptabelt sätt.
15.3.2017 - 16.10

Henriksson: Avtalet om Tana älv inskränker på samernas rättigheter

Riksdagen behandlade på tisdagen avtalet mellan Finland och Norge om fiskerättigheterna i Tana älv. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur.
14.3.2017 - 18.42