samer
»

Bokrecension: Samegenerationer i diktform

Det är värdefullt att få höra samernas egna röster i litteraturen också på svenska. Linnea Axelssons diktepos speglar flera generationer av samers livsöden.
6.5.2018 - 07.00

Bokrecension: Från kåtan till bilsemestern

En djupdykning i samisk poesi bjuder på varierande stämningar och en hel del funderingar kring språk och översättning.
6.5.2018 - 07.00

Globalt med Grüne: Föga realism i Kirkenesbanan

Det går inte att motivera att dra en järnväg från norra Finland till Ishavet med att det skulle vara ekonomiskt lönsamt. Det blir både billigare och säkrare med transporter till sjöss och på gummihjul. Det hävdar det konsultföretag som på uppdrag av Trafikverket utredde om det är lönsamt med en Ishavsjärnväg.
16.3.2018 - 08.10

Intensiv tystnad födde rikt samiskt släktepos

En samling tysta ansikten fick Linnea Axelsson att skriva "Ædnan", ett samiskt släktepos på ordknapp vers. Bland dem som får liv finns Ristin och hennes autistiske son, men också renskötare, städare och Sandra, en samtida aktivist.
14.3.2018 - 07.48

Lyssna på ursprungsfolken

Mari Boine, 61, är en legend i världsmusikkretsar. Under sin över trettio år långa karriär har hon stolt representerat samernas kultur, men senaste skivan är en utflykt till engelskspråkig popmusik.
22.2.2018 - 06.30

I dag är samernas nationaldag

I dag hissar samerna sin egen flagga och firar sin nationaldag.
6.2.2018 - 07.50

Sameby vinner mot svenska staten om jakt – men får inte ensamrätt

Girjas sameby har "bättre rätt" än staten att bestämma över småviltsjakt och fiske i sina renbetesområden i fjällen, slår hovrätten fast.
23.1.2018 - 15.20

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: På räls upp till Ishavet

Det behövs en genuin dialog med samerna, förd i rätt tid och i syfte att uppnå samförstånd, när beslut fattas som berör Finlands urfolks möjligheter att utöva sina traditionella näringar och trygga sitt kulturella arv. Det anser Justitieministeriet i en pro memoria från den 23 november.Vanlig remissbehandling – som är det vanligaste i dylika fall – fyller inte kriteriet genuin dialog, understryker man.
8.12.2017 - 06.53

Impuls: Vår tredje nationalteater

Den samiska konsten, lika lite som den finlandssvenska, blir inte politisk bara för att orsaken till dess existens är kristallklar, skriver Outi Tarkiainen.
29.11.2017 - 07.00

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Dags öppna för undervisning i samiska på bred front

Mycket av vad Lia Markelin lyfter fram i sin pamflett är inte nytt – eller rättare sagt, borde inte vara det. Markelin är forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma men har inte själv några rötter i Lappland eller Sameland (Sápmi).Hon söker svaren på frågan om samernas rättigheter förverkligas enligt gällande lag och avtal och om hur stat och kommun hanterar vissa centrala frågor som berör samerna i Finland.Slutsatsen är ingen överraskning. Finland kör över samernas intressen i det närmaste utan att blinka.
28.4.2017 - 06.03

Samerna får inte tillräckligt med respekt

Respektera Sametinget som samernas officiella organ och se till att tinget får rillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. Det föreslår tankesmedjan Magma i en ny pamflett som presenteras i dag.
26.4.2017 - 10.28

Susanna Ginman

Ledare: Samernas rätt kördes över

Laxbeståndet i Tana älv ska skyddas, vilket är nödvändigt. Men avtalet med Norge inskränker samernas rätt på ett oacceptabelt sätt.
15.3.2017 - 16.10

Henriksson: Avtalet om Tana älv inskränker på samernas rättigheter

Riksdagen behandlade på tisdagen avtalet mellan Finland och Norge om fiskerättigheterna i Tana älv. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur.
14.3.2017 - 18.42

Gunn Gestrin

Impuls: Den europeiska drömmen


8.3.2017 - 09.31

Stor okunskap om samerna

I morgon, den 6 februari är det precis hundra år sedan det första samemötet i Trondheim. Sedan dess firas dagen som samernas nationaldag. Bakom initiativet stod en grupp samekvinnor med Elsa Laula i spetsen.
5.2.2017 - 07.00

I Sameland ordnas inga demonstrationer

Till samernas kultur hör att inte demonstrera utan bara tiga. Men detta gäller inte den yngre generationen. På fredlig väg och ofta genom konsten tar vi nog ställning, säger dokumentärfilmaren Suvi West.
5.2.2017 - 07.00

Nordiska samekonventionen en beskvikelse – "Är det här äkta självstyre?"

Många samer är besvikna på förhandlingsresultatet om en nordisk samekonvention som nåddes i slutet av fjolåret. Resultatet innehåller små framsteg men förväntningarna var mycket högre, säger Sametingsledamoten Jan Saijets till FNB.
22.1.2017 - 18.12

Tjänster på samiska upplevs som otillräckliga

25.11.2016 - 12.27

Samiska flaggan vajar för nationaldag

6.2.2016 - 09.32