Insändare: Ökat samarbete och informationsutbyte behövs för att stärka den kreativa sektorn

En utmaning för den kreativa sektorn är att det inte finns särskilt mycket samlad information och forskning som ger en klar och tydlig bild av vilka de olika aktörerna är och under vilka förutsättningar de verkar.
29.6.2020 - 19.00

Insändare: Samhällena återhämtar sig genom internationellt universitetssamarbete

Samarbete som är oberoende av gränser, kulturer, språk och vetenskapsområden är det enda sättet att återhämta sig från denna kris och utveckla vår anpassningsförmåga inför kommande kriser.
13.6.2020 - 19.00

Insändare: Finlands och Estlands samarbete har fortsatt friktionsfritt under hela coronakrisen

I år har Finland och Estland haft diplomatiska förbindelser under hundra år och i går firade vi det genom besök på varandras ambassader i Helsingfors och Tallinn
8.6.2020 - 20.59

Peter Stadius

I dag: Om Norden ska vara världens mest integrerade region 2030 är det svårt att förstå hur en nedskärning inom kultur- och forskning kan driva denna sak

En satsning på ett hållbart Norden behöver inte vara ett nollsummespel där kulturen offras.
11.5.2020 - 06.05 Premium

Insändare: Staternas reaktioner skapar både en ekonomisk kris och en europeisk förtroendekris där tron på samarbete vacklar

Den värld vi vaknar upp till en kommande morgon är en direkt följd av hur stor vi låter den europeiska ekonomiska krisen och förtroendekrisen växa sig.
4.4.2020 - 20.45

Tommy Westerlund

Ledare: Grannen i söder uppgraderas

EU har äntligen tryckt på gasen för att öka samarbetet med Europas närmaste granne, Afrika, som jämlik partner.
30.3.2020 - 16.00 Premium

Anna Alm

I dag: Dom som ej lyssnar dom har ej så roligt

Allt som oftast uppnås de bästa resultaten när vi lyckas tänka vi.
9.3.2020 - 06.05 Premium

Alf Rehn

I dag: Valet som kan slå väldigt fel

"Samtidigt vet vi att det inte är riktigt samma sak att dela med sig av vuxna ting som det är att dela med sig av hink och spade."
8.2.2020 - 05.56 Premium

Erkki Tuomioja

I dag: Sveriges insats för att bevara Finlands självständighet var avgörande

En tredjedel av Sveriges flygvapen bekämpade Sovjet i norra Finland.
6.11.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Om det nordiska samarbetet dör ut har vi bara oss själva att skylla

Tyvärr har Nordiska rådet blivit en kaffeklubb där nyvalda parlamentariker placeras mot sin vilja, eller avdankade trotjänare med sin vilja.
20.4.2019 - 05.55

Björn Vikström

I dag: Lagspel i jultider

Den goda julen blir verklighet först då vi lyckas befria varandra från kraven på att prestera.
14.12.2018 - 06.05

Insändare: Arbetsmarknaden förnyas bäst genom samarbete

Företagare och arbetsgivare efterlyser mera lokala avtal, men samtidigt kör regeringen en diktatpolitik där arbetarna inte har något att säga.
12.11.2018 - 05.45

Bakgrund: Norden – vad händer nu?

De senaste åren har det funnits ett förnyat intresse för det nordiska samarbetet från både politiker och medborgare. Detta intresse bör vi nu utnyttja till att ge ny fart och nytt innehåll åt samarbetet. Men det måste ge nordisk nytta, mervärde och leda till konkreta resultat. Kanske är det också dags att diskutera vad vi vill med det nordiska samarbetet.
31.10.2018 - 05.30

Insändare: Utan vilja till samförstånd och samarbete förbättras inte samhället

När SFP grundades hade de som arbetade för att svenskan inte skulle förtryckas sina judiskt-kristna värderingar som drivkraft.
28.9.2018 - 05.55

Mats Löfström

I dag: Till det internationella samarbetets försvar

Via sin retorik försöker Donald Trump skapa en nidbild kring att internationella organisationer är ineffektiva.
14.7.2018 - 06.05

Insändare: Nordens unga måste samarbeta

Eftersom vi är unga kan vi använda det vi har fått lära oss genom duktiga föredragshållare och framför allt kunniga mentorer lång tid framöver.
30.6.2018 - 05.50

Insändare: Vitalisera det nordiska lagstiftningssamarbetet

Enhetlig lagstiftning skapar grund för forskningssamarbete och rättspraxis.
22.5.2018 - 05.55

Bakgrund: Skapa nordisk identitet genom utbildningssamarbete

Det är paradoxalt att man på många håll i världen förefaller hysa ett starkare intresse för vår samhällsmodell än vilket vi själva uppvisar. Det finns centra för Nordic studies på många håll i världen, medan det i Norden självt är glest mellan sådana institutioner. Vi borde kunna studera vår nordiska modell och ge undervisning om den i mycket större grad än vad som är fallet i dag, skriver Helsingfors universitets tidigare kansler Thomas Wilhelmsson.
29.11.2017 - 05.30

Laura Kolbe

I dag: Stadslobby 1912 och 2017

Precis som i dag, hänvisade man 1912 till urban tillväxt och internationalisering.
29.10.2017 - 06.05

Bakgrund: Nordiskt samarbete en papperstiger bara på ytan

Det är dags att skifta fokuset i debatten om det nordiska samarbetet till de framsteg som har gjorts, med näringslivet som drivande kraft. Som exportberoende nationer behöver vi en gemensam nordisk röst på den globala arenan.
8.9.2017 - 05.45