Gröna diskuterar sänkt rösträttsålder – 15 års åldersgräns på förslag

Ska unga fås att engagera sig i politiken måste de få rösträtt tidigare. Det föreslås i ett utkast till nytt politiskt program. Utkastet kräver också stopp på nedskärningar i utbildning och miljöskydd.
27.5.2018 - 12.04

Susanna Ginman

Ledare: Uppdatera demokratin

Det är ord och inga visor när två erfarna politiker granskar demokratin och folkväldet. De har rätt på många punkter.
24.2.2018 - 21.00

Kolumn: En stämpel på den finska sisun

På valdagen glömmer vi att besvikna gräva ner huvudet i sanden och minns att vi tillsammans har en röst som hörs.
10.4.2017 - 20.52

John-Erik Jansén

Ledare: Skatt till två kommuner?

Evighetsfrågan om möjligheten att ha sin officiella hemort i två kommuner och betala skatt i båda ska nu utredas ordentligt.
27.3.2017 - 21.00

Ann-Catrin Östman

I dag: Herrarna i hagen

Stärks återigen homosociala mönster och könskodade uppfattningar om politik?
8.11.2016 - 15.55

Åland dryftar sänkt rösträttsålder

16-åringar får rösta i nästa åländska kommunalval om Ålands landskapsregering får bestämma. Enligt ett lagförslag, som har överlämnats till lagtinget, ska systemet införas på prov till valet år 2019 för att sedan utvärderas för ett slutligt beslut.
26.9.2016 - 18.54

Åland vill sänka åldern för rösträtt – på försök

15.9.2016 - 12.16

En faktor af stort värde för utvecklingen

1.6.2016 - 15.46

I dag: Rösters tyngd

13.4.2016 - 06.00