"Hungern är svårast. Han äter daggmaskar i groblad och trädens bark."

Inbördeskriget 1918 ristade djupa sår i det finska medvetandet. I januari lade vi här på HBL:s redaktion ut ett upprop till er läsare: Skriv till oss om era minnen och berättelser om inbördeskriget. Vi fick många svar, nedan kan du läsa ett urval av berättelserna.
30.3.2018 - 07.00 Premium