Våldsamt upplopp i Malmö efter islamfientliga manifestationer, många gripna

29.8.2020 - 08.36

Är äktenskapet en institution mellan en kvinna och en man? Kyrkomötet kom inte fram till ett svar

14.8.2020 - 19.20

Historisk fredagsbön i Hagia Sofia – "Som grek är jag ganska bitter och arg"

24.7.2020 - 17.01

Barn hölls fastkedjade i koranskola i Nigeria

22.7.2020 - 06.45

Insändare: Kyrkans uppgift är att väcka människans inneboende godhet och sanna humanitet

Den kristna kyrkans utveckling och expansion är ett mirakel .
12.7.2020 - 11.45

insändare: Världen kan ses både materiell och andlig

Religion är inte teologi, filosofi och politik. Religion är personlig upplevd mystik, det vill säga en strävan att återknyta (religare) medvetandet till en verklighet som varken kan bevisas eller ses.
5.7.2020 - 10.55

insändare: Världens frälsare?

I den aktuella debatten om Jesu existens och betydelse vore det klargörande att skilja mellan två frågor.
29.6.2020 - 11.40

Evangelisk tv-kanal stoppas i Israel

28.6.2020 - 18.02

Torsten Fagerholm

Ledare: Återigen skådar vi två bluffmakare som vinner makt med religiösa förtecken

Glöm diplomatin, vi har ju stöd av en militär övermakt och uppbackning av Donald Trump! Extremisternas dröm om ett Storisrael ligger inom räckhåll – men priset vore högt.
27.6.2020 - 11.00 Premium

Insändare: För mycket Jesus och för lite Bergspredikan

Den aktuella ”Jesusdebatten” blottar den lutherska kyrkans oförmåga att leva i världen. Av världen lever man nog – kyrkans nomenklatura vore intet utan genomsekulariserade medborgares finansiella välvilja.
23.6.2020 - 19.00

Efter omtvistad insändare: Forskare riktar skarp kritik mot uttrycket "bibelbältet"

20.6.2020 - 08.01 Premium

Insändare: Se upp för evigheten

Om ett antal miljarder år då vår sol brunnit ut och blivit en röd dvärg, och jorden en liten livlös klump, har den återuppståndne knappt hunnit glänta på dörren till evigheten.
17.6.2020 - 10.30

Insändare: Bra utgångspunkt att läsa evangelierna utan förutfattade åsikter

Ett känt faktum är att om vittnesberättelser är alltför ordagrant lika, tyder det på att de är manipulerade. Vissa synbara motsägelser brukar man påtala i evangelierna, men man kan ganska lätt visa att de inte står i konflikt med varandra.
14.6.2020 - 19.00

Insändare: Historiskt säkert att kristendomen trädde fram som en uppståndelserörelse

När Torsten Fagerholm begränsar sig till Jesu korsfästelse och död som det enda historiskt säkra trampar han i alla fall in på helig och fruktbar mark.
14.6.2020 - 10.35

Torsten Fagerholm

Krönika: I coronatider våldtas Jesus radikala budskap återigen av Donald Trump

Jesus var rebell, en extremist som betalade priset för att ha retat upp både romarna och judarna. Nu i coronatider våldtas hans radikala budskap återigen av makthavare.
10.6.2020 - 07.00 Premium

Ramadans avslutning firas i skuggan av corona – "Det är psykiskt tungt för många"

21.5.2020 - 18.00 Premium

Insändare: Inga familjeplaneringsprogram fungerar bland fattiga som upplever att de är beroende av många barn för att försörja sig och trygga sin ålderdom

Inga familjeplaneringsprogram fungerar bland fattiga som upplever att de är beroende av många barn för att försörja sig och trygga sin ålderdom.
5.5.2020 - 20.50

Jihadister i Moçambique utropar kalifatmål

13.4.2020 - 17.40

Torsten Fagerholm

Ledare: Döden, stoikerna och nattvardsgästerna

Vi behöver nya strategier för att hantera vår yttersta, evolutionära fasa: vår rädsla för döden.
9.4.2020 - 16.00

Liberala gick framåt i kyrkomötesvalet: "Kompromiss i äktenskapsfrågan kan vara i sikte"

13.2.2020 - 18.39