Alexandra har gått den långa vägen från gerillakrig till en ny vardag

Alexandra Marín var bara 15 år när hon gick med i Farcgerillan. Nu har det gått två år sedan kriget tog slut och Alexandra försöker få vardagen i det civila att fungera. Det är inte alltid enkelt.
1.1.2019 - 15.00 Premium

Irma Swahn

I dag: I maktens landskap …

Under samma formklippta lönnar hade herrar Honecker, Ulbricht och Krenz suttit, kanske på samma bänk där jag nu sträckte ut mitt opererade ben, medan de diskuterade utvecklingen i DDR.
15.6.2018 - 06.05

Sibbo storskog växer fram

Att vandra i naturen blir allt populärare bland finländarna, speciellt i närheten av stora tillväxtcentrum. I nationalparken Sibbo storskog pågår arbetet med att bygga ut vandringsleder och rastplatser och med att förbättra tillgängligheten. Området har hög prioritet hos Forststyrelsen.
1.6.2018 - 06.00

Afasikören sjunger tillbaka sitt språk

Möter du ett par som sjunger fram sitt samtal mellan butikshyllorna ska du inte stirra, utan i ditt stilla sinne applådera. De här personerna har förmodligen tagit grepp på den andras afasi med hjälp av musikterapi.
8.4.2018 - 07.22

Solvalla-Janne sonar sina brott - gör praktik på Hanaholmen

Sverigefinländaren Janne Raninen har levt ett liv där orden ladda (ta kokain), baxa (stjäla), torska (bli tagen av polisen), gola (tjalla), jiddra (mucka gräl), volta (fängelsestraff) och klippa (mörda) var vardagsmat.
2.3.2018 - 06.25

Intelligent gips ska optimera läkningstiden

Ett av problemen efter benbrott är att rehabilitera patienten rätt. Efter årsskiftet testar Pohjola sjukhus ett intelligent gips, som bland annat ska förhindra överansträngning som förlänger läkningen.
3.12.2017 - 16.10

Rehab ska få ner siffrorna på arbetsoförmögna

Antalet personer som årligen beviljas sjukpension ser ut att ha stabiliserat sig kring 19 000, framgår det av Pensionsskyddscentralens statistik.
24.3.2017 - 00.31

Många behöver vård för svåra trauman

Nästan en av tre som beviljas internationellt skydd kan ha blivit utsatt för tortyr. Betydligt fler bär på svåra trauman. – Man kan räkna med att åtminstone några tusen personer i Finland är i behov av någon form av traumavård, och antalet kommer att växa, säger Jaana Pajunen, chef för Diakonissanstaltens rehabiliteringscenter för tortyroffer.
17.2.2017 - 05.41

Brist på psykiatriker och rehabiliteringsläkare

24.4.2016 - 05.00

Bättre test kan ge jobb igen efter stroke

16.3.2016 - 15.19