Insändare: Vi behöver en vårdreform, men landskapen blir dyra och odemokratiska

Det blir ingen lätt uppgift för det nya landskapsfullmäktige att under 2019 bygga upp servicestrukturen i Nyland.
15.5.2018 - 05.55

Insändare: Vi behöver en vårdreform, men landskapen blir dyra och odemokratiska

Risken på längre sikt är givetvis att allt fler uppgifter flyttas från kommunerna till landskapen. Med uppgifter flyttas också statsandelarna.
13.5.2018 - 05.55

John-Erik Jansén

Ledare: Nästa regering fick expertråd om ekonomin

Finansminister Petteri Orpo, Saml, bad fem ekonomiska experter presentera varsin bedömning av nuläget och framtidsutsikterna för den finländska ekonomin.
12.5.2018 - 21.00

Pekkarinen: Lobbarna hade ingen inverkan på företagsstödets reformarbete

Nedskärningarna i företagsstöd blir en sak för nästa regering säger näringslivsminister Mika Lintilä. Pekkarinen försvarar sig mot anklagelser om att lobbarna fällde reformen.
5.4.2018 - 14.09

Gunn Gestrin

Bakgrund: Reformer i ilfart med Macron

Brittiska The Economist utsåg Frankrike till årets land 2017. President Emmanuel Macron driver blixtsnabbt igenom reformer av hela samhället. Det gäller allting från arbets- och företagslagstiftning, utbildning, skatte-, arbetslöshets- och pensionsreform till immigrationslagstiftningen, och dessutom konstitutionen.
15.3.2018 - 05.30

Rurik Ahlberg

I dag: Andra chansen

Varför behöver vi breda majoritetsregeringar då pragmatism inte längre är ledstjärnan för politiken?
8.3.2018 - 06.05

Insändare: Kejsarens nya kläder 2.0

Vi behöver en vårdreform, det är klart. Däremot behöver vi inte en landskapsreform.
7.3.2018 - 05.50

Susanna Ginman

Ledare: Bredda beredningen av stora reformer

Hur det än går med vårdreformen måste regeringarna i framtiden gå in för breda beredningar av genomgripande reformer.
4.3.2018 - 21.00

Rapport föreslår ännu lägre dagisavgift: "Räkna enligt den fattigare förälderns inkomst"

Sänk dagisavgifter, höj de lägre momsnivåerna, glöm basinkomst och förenkla de nuvarande stöden i stället, skrota hemvårdsstödet – OECD kommer med radikala förslag i sin landsrapport om Finlands ekonomi.
28.2.2018 - 16.20

Marknadsplatsen: Nu är det fest i Europa

"Krisen är äntligen över, konstaterar EU-kommissionen självsäkert i en färsk rapport med titeln Europe is Back, Europa är tillbaka. Men många problem återstår och visionerna och reformförslagen frodas. Tyvärr blir de år för år allt mer högtflygande – och svåra att förankra."
18.2.2018 - 07.55

Insändare: Varför förstöra strukturerna?

Det offentliga vinner tyvärr inte på alla nedskärningar, eftersom fattigdom är kostsam för samhället.
18.2.2018 - 05.40

Nina Nordström

I dag: FN-prioriteter

Uttalanden om sexuella minoriteter och dödsstraff lyser ännu med sin frånvaro. Men nya tillfällen kommer, bland annat inför människorättsrådet.
6.2.2018 - 06.05

Insändare: Kyrkan i akut behov av reformerande krafter

Kyrkostyrelsens och en stor andel församlingars placeringar och investeringar tål ingen som helst granskning.
29.12.2017 - 05.55

Bakgrund: Tingsrättsreformen slår särskilt hårt mot Svenskfinland

I dag är det en dyster dag för tvåspråkigheten då riksdagen röstar om tingsrättsreformens öde. Det ska ett mindre mirakel till för att regeringens lagförslag ska falla. Hela oppositionen med SFP i spetsen motsätter sig regeringen Sipiläs förslag om att minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Tingsrättsreformen är en till i raden av den centerledda regeringens så kallade reformer där servicen centraliseras till ett fåtal orter i vårt land. Det andra givna exemplet är vårdreformen och centraliseringen av sjukhusen.
22.11.2017 - 05.30

Så smögs basinkomsten under mattan – men sprattlar den än?

För bara åtta månader sedan var en expertgrupp enig om att försöket med basinkomst måste utvidgas för att man ska få relevanta resultat. Sedan dess har det varit tyst. – Det har inte diskuterats än, bekräftar finansminister Petteri Orpo.
9.8.2017 - 05.45

Insändare: Reformera hela gymnasiet, inte bara studentexamen

Kan vissa ämnen såsom hälsolära och ekonomi undervisas enbart i grundskolan?
4.6.2017 - 05.55

Reformernas tsar

Orsaken till tsar Alexander II:s reformiver med start på 1850-talet var att hålla sitt land starkt och skapa täta band till de mera perifera delarna av Ryssland. Storfurstendömet Finland fick ta del av reformerna, men för varje reform tog Finland ett steg västerut, bort från moder Ryssland.
7.4.2017 - 12.13

Många skadade i franska protester

14.6.2016 - 21.40