I dag: Social- och hälsovårdsreformen

Det har blivit något av ett kollektivt mantra i Finland att vår social- och hälsovård inte fungerar.
18.5.2018 - 06.07

Rurik Ahlberg

I dag: 1968 mot 2018

Management by Perkele trodde jag hörde det förgångna till. Här är den nu igen.
16.5.2018 - 06.05

Insändare: Vi behöver en vårdreform, men landskapen blir dyra och odemokratiska

Det blir ingen lätt uppgift för det nya landskapsfullmäktige att under 2019 bygga upp servicestrukturen i Nyland.
15.5.2018 - 05.55

Insändare: Vi behöver en vårdreform, men landskapen blir dyra och odemokratiska

Risken på längre sikt är givetvis att allt fler uppgifter flyttas från kommunerna till landskapen. Med uppgifter flyttas också statsandelarna.
13.5.2018 - 05.55

John-Erik Jansén

Ledare: Nästa regering fick expertråd om ekonomin

Finansminister Petteri Orpo, Saml, bad fem ekonomiska experter presentera varsin bedömning av nuläget och framtidsutsikterna för den finländska ekonomin.
12.5.2018 - 21.00

Pekkarinen: Lobbarna hade ingen inverkan på företagsstödets reformarbete

5.4.2018 - 14.00

Gunn Gestrin

Bakgrund: Reformer i ilfart med Macron

Brittiska The Economist utsåg Frankrike till årets land 2017. President Emmanuel Macron driver blixtsnabbt igenom reformer av hela samhället. Det gäller allting från arbets- och företagslagstiftning, utbildning, skatte-, arbetslöshets- och pensionsreform till immigrationslagstiftningen, och dessutom konstitutionen.
15.3.2018 - 05.30

Rurik Ahlberg

I dag: Andra chansen

Varför behöver vi breda majoritetsregeringar då pragmatism inte längre är ledstjärnan för politiken?
8.3.2018 - 06.05

Insändare: Kejsarens nya kläder 2.0

Vi behöver en vårdreform, det är klart. Däremot behöver vi inte en landskapsreform.
7.3.2018 - 05.50

Susanna Ginman

Ledare: Bredda beredningen av stora reformer

Hur det än går med vårdreformen måste regeringarna i framtiden gå in för breda beredningar av genomgripande reformer.
4.3.2018 - 21.00

Rapport föreslår ännu lägre dagisavgift: "Räkna enligt den fattigare förälderns inkomst"

28.2.2018 - 16.15

Marknadsplatsen: Nu är det fest i Europa

"Krisen är äntligen över, konstaterar EU-kommissionen självsäkert i en färsk rapport med titeln Europe is Back, Europa är tillbaka. Men många problem återstår och visionerna och reformförslagen frodas. Tyvärr blir de år för år allt mer högtflygande – och svåra att förankra."
18.2.2018 - 07.55

Insändare: Varför förstöra strukturerna?

Det offentliga vinner tyvärr inte på alla nedskärningar, eftersom fattigdom är kostsam för samhället.
18.2.2018 - 05.40

Nina Nordström

I dag: FN-prioriteter

Uttalanden om sexuella minoriteter och dödsstraff lyser ännu med sin frånvaro. Men nya tillfällen kommer, bland annat inför människorättsrådet.
6.2.2018 - 06.05

Insändare: Kyrkan i akut behov av reformerande krafter

Kyrkostyrelsens och en stor andel församlingars placeringar och investeringar tål ingen som helst granskning.
29.12.2017 - 05.55

Anna-Maja Henriksson

Bakgrund: Tingsrättsreformen slår särskilt hårt mot Svenskfinland

I dag är det en dyster dag för tvåspråkigheten då riksdagen röstar om tingsrättsreformens öde. Det ska ett mindre mirakel till för att regeringens lagförslag ska falla. Hela oppositionen med SFP i spetsen motsätter sig regeringen Sipiläs förslag om att minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Tingsrättsreformen är en till i raden av den centerledda regeringens så kallade reformer där servicen centraliseras till ett fåtal orter i vårt land. Det andra givna exemplet är vårdreformen och centraliseringen av sjukhusen.
22.11.2017 - 05.30

Så smögs basinkomsten under mattan – men sprattlar den än?

9.8.2017 - 05.45

Insändare: Reformera hela gymnasiet, inte bara studentexamen

Kan vissa ämnen såsom hälsolära och ekonomi undervisas enbart i grundskolan?
4.6.2017 - 05.55

Reformernas tsar

7.4.2017 - 07.00

Många skadade i franska protester

14.6.2016 - 21.37