De gröna vill införa flygskatt och begränsa rederistöd

Flygskatt och en begränsning av det De gröna betecknar som nöjessjöfartens rederistöd. Det är några av de konkreta punkterna i partiets förslag till politiskt program som behandlas i Vanda i helgen.
16.6.2018 - 15.35