Den nya domstolsmyndigheten placeras i Vanda

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) beslöt på måndagen att den nya domstolsmyndigheten, som inleder sin verksamhet 2020, ska placeras i Vanda.
3.9.2018 - 15.29

Nya tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier till tvåspråkiga tingsrätter

Reformen av tingsrättsnätverket påverkar inte antalet språkdomartjänster, meddelar Justitieministeriet.
19.4.2018 - 16.28

Rädslan för brott ökar i Sverige – samtidigt minskar förtroendet för polisen

Nästan var tredje svensk oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället, vilket är en klar ökning från i fjol. Drygt var tionde kvinna väljer nu att inte gå ut ensam i sitt bostadsområde på kvällen. Samtidigt minskar förtroendet för polisen.
16.1.2018 - 13.17

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Höga ämbeten, höga krav

"När Suomen Kuvalehti i vintras kom med nyheten att riksåklagaren hade blivit föremål för förundersökning framträdde en mycket öppen riksåklagare.Nissinen förklarade att han 'som jurist' borde ha insett att jäv uppstår.Jag tycker illa om uttrycket 'som jurist' när det används i sammanhang där rena bondförnuftet ska leda rätt."
6.8.2017 - 08.51

Halv seger för Polens opposition

Den polska regeringens försök att omintetgöra ett oberoende domstolsväsende ledde för en dryg vecka sedan till de mest utbredda protesterna sedan 1989 och splittrade det regerande partiet. Medborgarnas seger är ändå bara halv och kan bli kortvarig.
1.8.2017 - 05.21

Polen kan tumma på rättsväsendets självständighet – EU-kommissionen inleder överträdelsemål

29.7.2017 - 16.22

HS: Allvarliga problem inom rättshjälpen för asylsökande

Enligt en utredning som Helsingin Sanomat gjort förekommer det fortfarande allvarliga brister i rättshjälpen för asylsökande. Enligt tidningen handlar det praktiskt taget om bedrägeri då en del privata jurister haffar åt sig så många kunder som möjligt utan att sedan klara av att sköta om kundernas ärenden.
29.7.2017 - 12.14

Tio åklagarämbeten kan bli fem åklagardistrikt – svenskan kan komma i kläm

Åklagarväsendet står inför stora förändringar. En arbetsgrupp vid Justitieministeriet föreslår att antalet åklagarämbeten bör halveras.
21.6.2017 - 19.10

Varning eller böter till domare kräver åklagaren

9.3.2017 - 18.46

Sverige får intervjua Assange

11.8.2016 - 08.19

Färre fall men längre behandlingstider i HD

18.7.2016 - 22.10

Allt fler kvinnor inom Finlands rättsväsen

21.3.2016 - 08.14