Susanna Ginman

Ledare: Signalerna blir allt fler

Reaktionerna mot Finlands nuvarande flyktingpolitik ökar. De måste tas på allvar.
15.4.2018 - 21.00

Nu ska polis och rättsväsende lära sig sensitivt bemötande

Brottsoffer i särskilt utsatt ställning blir ofta utan det stöd de behöver och i värsta fall strandar hela processen på att myndigheterna inte lyckats identifiera eller höra offret på rätt sätt. Nästa vecka startar en utbildning i sensitivt bemötande för poliser, domare, åklagare, rättshjälpsbiträden och andra som möter offren, för att förbättra offrens ställning.
12.1.2018 - 06.04

HFD kritiserar "halvfärdigt och problematiskt" lagförslag

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar utkastet till ett lagförslag som ska minska byråkratin för att få miljötillstånd. Miljöministeriet säger att förslaget ska justeras innan det kommer upp i riksdagen.
10.10.2017 - 16.50

Jan-Erik Andelin

Ledare: Hjälp med lagens bokstav

Fuskande flyktingjurister är ett symtom på det som till sist kan undergräva vår rättsstat.
31.7.2017 - 21.00

Insändare: Många patienter har samma rättsskydd som i en bananrepublik

De välbärgade och försäkrade ges snabbt vård medan utslagningen är hård bland de fattiga och mindre välbärgade.
24.7.2017 - 05.55

Insändare: Rättsskyddet för hjälplösa medborgare är satt ur funktion

Riksdagen har tappat greppet och framför allt grundlagsutskottet har helt tappat kontrollen över hur lagövervakningen i en rättsstat skall fungera.
7.6.2017 - 05.55

Tingsrättsnedskärningarna går vidare

26.8.2016 - 11.57