HUS röstade ner samjouren vid Raseborgs sjukhus – "upprörande beslut"

6.4.2020 - 17.40

Beslutet motiveras med personalbrist och förändrat vårdbehov

6.4.2020 - 12.37

Förslaget om att lägga ner samjour i Raseborg väcker bestörtning: "Obegripligt mitt under coronakrisen"

2.4.2020 - 19.06 Premium

Insändare: Skadliga följder för Västnyland

Vi vädjar till huvudstadsregionens politiska beslutsfattare: säkra jämlik tvåspråkig social- och hälsovårdsservice också i västra Nyland!
12.3.2020 - 20.30

FSD stöder Raseborgs sjukhus: ”Sakargumenten talar för fortsatt samjour"

11.3.2020 - 18.13

Insändare: Raseborgs sjukhus som test

Att trappa ner Raseborgs sjukhus innan det västnyländska landskapet får en chans att ta ställning till sjukhusets position i vårdstrukturen vore – just det, idiotiskt.
10.3.2020 - 20.59

Mobilisering för Raseborgs sjukhus då samjouren är hotad

8.3.2020 - 09.45 Premium

Tommy Westerlund

Ledare: Raseborgs sjukhus testar stödet för svenskan

Raseborgs sjukhus hotas av en nedmontering. Regeringspartiernas representanter i HUS:s styrelse borde inse betydelsen av vård på svenska i regeringsprogrammets anda.
7.3.2020 - 16.00 Premium

Insändare: HUS behandlar Västnyland väldigt ojämlikt och orättvist

De ekonomiska siffrorna är det viktigaste man tittar på, men man lämnar då samtidigt bort uppgifterna om de ökade ambulans- och transportkostnader som skulle bli en följd om  samjouren i Ekenäs upphör.
6.3.2020 - 05.55

Adlercreutz: Förnuftsvidrigt slopa samjouren i Raseborg

4.3.2020 - 18.26

Insändare: Fatta inte förhastade beslut

Med tanke på att ett omfattande beredningsarbete nu görs där flera olika alternativ utreds för hur vården organiseras, hoppas jag att man inte gör förhastade beslut då det gäller profileringen av Raseborgs sjukhus.
25.8.2019 - 05.50

Oviss framtid för Raseborgs samjour

17.6.2019 - 13.51

HUS sammanträder på måndag – Raseborgs samjour hotad

14.6.2019 - 12.13

Huvudförtroendeman: "Raseborgs sjukhus existens är hotad"

14.5.2019 - 21.44 Premium

Inga gynekologiska operationer vid Borgå och Raseborgs sjukhus efter nyår

3.12.2018 - 20.08