Insändare: Det offentliga stödet till både korta och långa terapier behöver utvecklas

Det har visat sig att en terapitimme erbjuden av den offentliga sektorn är mångfaldigt dyrare än motsvarande timme erbjuden av en privat terapeut.
27.2.2019 - 05.55

Insändare: Inför terapigaranti för psykisk ohälsa

Terapigarantin skulle innebära att man får tillgång även till kortvarig terapi snabbt, gärna inom en månad efter den första begäran om hjälp.
13.2.2019 - 05.55

Insändare: Psykisk ohälsa bör tas på allvar

Oberoende vem i familjen som mår psykiskt dåligt påverkar det alla familjemedlemmar. Därför har alla i familjen rätt att vid behov få hjälp och stöd.
15.12.2018 - 05.48

Jätterapport avslöjar hur årskullen 1997 mår – var femte har fått en psykiatrisk diagnos

Finländska 18-åringar mår i genomsnitt bra. Men utvecklingen pekar i fel riktning. De som är födda 1997 har fler bekymmer än de som är födda tidigare, visar THL:s färska kohortstudie.
12.11.2018 - 13.32

Hoppade av drömjobbet – nu gör Zandra show om självmordstankar

Utåt var hon ett ungt stjärnskott på Aftonbladet, tuff i svart hår och svarta skinnkläder. Men i själen var det kaos med känslor av sorg, vemod och utanförskap. 
Efter ett tungt sjukdomsår med depression och självmordstankar har det svängt.
 Nu har Zandra Lundberg skrivit en show om psykisk ohälsa som hon själv framför.
2.10.2018 - 11.00

Chefer i nyckelposition då personal blir deprimerad

I fjol var omkring en fjärdedel av de sjukdagar som ersattes av Folkpensionsanstalten relaterade till depression eller annan psykisk ohälsa. Här finns en utmaning för cheferna på våra arbetsplatser.
11.4.2018 - 13.59

Fler unga får psykiatrisk diagnos – klar ökning bland unga kvinnor

Forskare har jämfört diagnoserna bland unga födda 1987 och 1997.
19.1.2018 - 13.35

Attityderna kring psykisk ohälsa förändras

Attityderna kring psykisk ohälsa på arbetsplatserna luckras långsamt upp, men fortfarande lever stigmat kring sjukdomarna och en femtedel av befolkningen är rädd för psykiskt funktionshindrade.
20.11.2017 - 11.55

Savon Sanomat: Allt fler unga får handikappbidrag på grund av psykisk ohälsa

10.6.2016 - 08.04