Stora regionala variationer i antalet psykoterapeuter – "Svårt locka kompetenta anställda till glesbygden"

30.7.2017 - 11.33

Lyckad satsning i Sverige: Psykiatriambulans minskar självmorden

29.5.2017 - 05.56

Psykiatriexpert försvarar psykofarmaka – men vill ge patienten mer makt

3.4.2017 - 03.53

Jan-Erik Andelin

Ledare: Piller och populism

Läkarna skulle kunna tillföra vardagsdebatten sin insikt om hur mänskligt liv och människans väsen är fascinerande komplexa. I stället sipprar populismen in också här.
18.3.2017 - 21.45

Insändare: Bra att frågan togs till diskussion

Gøtzsche går rakt på sak och jag förstår väl att någon blir sårad eller känner sig hotad av hans forskning och påstående.
18.3.2017 - 21.45

Insändare: Gøtzsche förvränger en viktig diskussion

Gøtzsches beskrivning av psykiatrin är så svartvit att den inte går att känna igen vilket inte är så konstigt eftersom han inte alls känner fältet.
16.3.2017 - 05.55

Insändare: Ansvarslösa uttalanden

Gøtzsches tendentiösa och ansvarslösa uttalanden riskerar orsaka en stor mängd lidande
16.3.2017 - 05.50

Dansk professor varnar för psykofarmaka – anser att psykiatrin behöver en revolution

9.3.2017 - 20.30

Risikko: Experter i psykiatri kunde hjälpa nätpolisen

31.1.2017 - 17.11

TS: Åbo får tillrättavisning för vanvård av äldre

22.6.2016 - 07.25

Brist på psykiatriker och rehabiliteringsläkare

24.4.2016 - 05.00

Insändare: Psykiatrin måste bli bättre på att bemöta människan

29.3.2016 - 20.45