John-Erik Jansén

Ledare: Ekonomin bromsar, hållbarhetsgapet växer

Högkonjunkturen har nått toppen. Den pessimistiska befolkningsprognosen förvärrar hållbarhetsgapet.
18.12.2018 - 15.55

Analys: Lägre tillväxttakt är inte jordens undergång

Rapporter om lägre tillväxttakt kan få oss att tro att vi snart är tillbaka i samma grop som strax efter finanskrisen. Men att ekonomin växer långsammare är inte någon omedelbar katastrof.
14.12.2018 - 10.59 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: Fortfarande tillväxt, men riskerna ökar

De ekonomiska prognoserna har just nu vissa likheter med det rekordvarma majvädret.
28.5.2018 - 16.08

Nordea: Finlands konkurrenskraft hotar försämras igen

I Finland stiger lönerna mer än produktiviteten. Det kan skapa problem när tillväxten i världsekonomin börjar dämpas, varnar Nordea.
24.4.2018 - 11.52

Handelsbankens prognos: Högkonjunkturen fortsätter

Utsikterna för den globala ekonomin är goda och högkonjunkturen i Finland att fortsätter. Den starka och jämna ekonomiska tillväxten kommer att hålla i sig i Finland lite längre än väntat.
24.4.2018 - 10.09

John-Erik Jansén

Ledare: Sysselsättningsmålet nås, men det räcker inte

Regeringens ekonomiska politik får gott betyg i Finansministeriets översikt. Sysselsättningen är en nyckelfråga.
13.4.2018 - 16.05

Aktia förutspår fortsatt stark ekonomisk tillväxt

Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt goda ut. Men Aktia vill samtidigt varna för ökande risk när det gäller penningpolitiken.
12.3.2018 - 15.41

Nordea är oroligt för det dalande intresset för utbildning

Löneförhöjningar och en ökad sysselsättning resulterar i ökad köpkraft. Nordea höjer sin prognos för 2018 men ser orsak till oro då det gäller utbildningsnivån i landet.
24.1.2018 - 10.44

Handelsbanken mest optimistisk – spår 3,3 procents tillväxt i år

Ett efter ett har prognosinstituten skruvat upp sina tillväxtprognoser. Handelsbanken väntar sig hela 3,3 procents bnp-ökning för Finland i år.
10.10.2017 - 09.21

Ryssland söker ny tillväxtmotor

Rysk ekonomi har av tradition varit mycket beroende av oljeexport, men nu håller lantbruket på att inta en allt viktigare roll. – Landet söker en ny tillväxtmotor, säger Vladimir Miklashevsky, ekonom på Danske Bank.
13.9.2017 - 15.52

Danske Bank vidhåller prognosen på 2,8 procent

Danske Bank rubbar inte sin prognos utan förutspår fortsättningsvis en tillväxt på 2,8 procent i år. De ökade investeringarna och exporten bidrar till att hålla i gång tillväxten.
13.9.2017 - 10.48

John-Erik Jansén

Ledare: Ekonomin växer, men hur länge?

När finansminister Petteri Orpo, Saml, presenterade de ekonomiska utsikterna som budgetförslaget bygger på sade han att tillväxten ser ut att förstärkas snarare än plana ut.
5.9.2017 - 21.00

Ovanligt kallt i juni

Juni månad var i år svalare än vanligt i hela landet, enligt Meteorologiska institutet.
3.7.2017 - 16.05

Finansministeriet sällar sig till optimisterna

Finansministeriet gör som andra prognosinstitut som väntar sig en ekonomisk tillväxt som är större än på många år. Finlands ekonomi växer i år med 2,4 procent, spår Finansministeriet och skriver upp sin aprilprognos från 1,2 procent.
21.6.2017 - 22.28

John-Erik Jansén

Ledare: Bättre tider, men hur länge?

Det är lättare att se ett trendbrott i samhällsekonomin när det har inträffat än när det håller på att ske. De allt starkare tillväxtsiffrorna antyder att den nedåtgående trenden nu har brutits på allvar.
18.6.2017 - 21.00

Global uppgång gynnar ekonomin

Den ena banken efter den andra skriver upp sin prognos för Finlands ekonomiska tillväxt i år. Men samtidigt höjs ett varningens finger, de strukturella problemen finns kvar och uppgången kan bli kortvarig.
15.6.2017 - 04.35

Finlands ekonomi rusar uppåt med konsumentkredit och bostadslån

Varken brexit eller Donald Trumps uttalanden verkar avskräcka finländska konsumenter eller Finlands ekonomi. Tvärtom: siffrorna från årets början ser så pass lovande ut att Finlands Bank på tisdagen höjde sin tillväxtprognos för i år till 2,1 procent.
13.6.2017 - 11.38

OP mest optimistiskt hittills – tror på 2,3 procents tillväxt i år

OP höjer sin prognos för den ekonomiska tillväxten. Banken räknar nu med att Finlands bruttonationalprodukt växer med 2,3 procent i år.
19.5.2017 - 11.27

Analys: Ljusare i Finlands ekonomi – men mycket kan gå fel

Lågkonjunkturen är över och de ekonomiska prognoserna försiktigt positiva. Men den nyväckta optimismen får inte leda till krav på höjda löner, varnar ekonomer. Måttliga löneavtal är avgörande exporten, påminner Etla i sin färska rapport.
23.3.2017 - 10.39

Teknologiindustrin ser ljus i slutet av tunneln

31.1.2017 - 14.43