Essä: Om avståndet mellan någonstans och varsomhelst

Också i Svenskfinland har så kallade "Anywheres" – progressivt sinnade, toleranta människor – ibland odlat ett förakt för människor som sympatiserar till exempel med Sannfinländarna. Men vore det inte dags att sänka tonläget och försöka hitta en konstruktiv dialog åtminstone med de anständiga populisterna? undrar Merete Mazzarella.
20.1.2019 - 06.33 Premium

Tommy Westerlund

Ledare: EU:s framtid i stöpsleven

Vi står inför ett EU-val som äntligen borde beröra. Valresultatet kan få stor betydelse och visar vart Europa är på väg.
5.1.2019 - 18.00 Premium

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Den lättjefulla trallen

"När abstraktionernas politik befinner sig högt ovanom huvudena på väljarna tas de politiska besluten i ett känslofritt tomrum.Tja, tomt och tomt. Det är kantänka fyllt av rationalitet – i motsats till populismens förenklade kvalitet."
23.12.2018 - 08.17 Premium

Insändare: Populistiska ledare styrs av en översäker image som skapar mer lidande än välfärd

Det problematiska med både ett dåligt och ett översäkert självförtroende är att det påverkar vår verklighetsuppfattning.
18.11.2018 - 05.55

Björn Vikström

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.
5.10.2018 - 06.05

Populister eldar på vaccinmotstånd i Italien

Autism, tumörer och allergier. Det kopplade Femstjärnerörelsen ihop med vaccin under den italienska valrörelsen. Och sedan det populistiska partiet kom till makten har det tagit ett första steg mot att skrota den obligatoriska vaccineringen för barn helt, enligt en expert.
1.10.2018 - 13.06

Susanna Ginman

Ledare: Vi är alla nationalister

Det är ett misstag att ge extremnationalisterna monopol på känslor för fosterlandet – de utnyttjar dem för sina egna politiska syften. Vi bär alla på nationella känslor och det är inget att skämmas för.
30.9.2018 - 21.00

Pär Stenbäck

I dag: Bubblan, populismen och demokratin

I Sverige pågår en het debatt om rasism, invandring och regeringsalternativ.
27.9.2018 - 06.05

Susanna Ginman

Ledare: Se sanningen i vitögat, politiker!

Det svenska valet är det senaste exemplet på att förväntningarna styr uppfattningen om slutresultatet. De etablerade partierna vägrar att inse att de måste förändra sig om de vill överleva.
16.9.2018 - 21.00

Horst Bacia

Utblick världen: På andras bekostnad


10.9.2018 - 10.00

Italiens inrikesminister Matteo Salvini träffar Steve Bannon – ska "rädda Europa"

Italiens inrikesminister Matteo Salvini, som är partiledare för främlingsfientliga Lega, har haft ett möte med Steve Bannon, tidigare rådgivare till USA:s president Donald Trump.
8.9.2018 - 19.43

Annika Wilms

Utrikeskrönika: Hopp för anständigheten

I en värld där flyttrörelserna bara kommer att öka, inte minst på grund av klimatförändringen, kan man inte isolera sig som om resten av världen inte existerade, skriver Annika Wilms, HBL:s medarbetare i München, med hon betraktar hur den politiska kampen tilltar i styrka inför det tyska förbundsvalet i oktober.
26.8.2018 - 17.32

Anu Koivunen

I dag: Det nya normala

"Sverigedemokraternas devis 'vi är här för att stanna' utlovar en normalisering av förvirring som mediestrategi och politisk kommunikation som kombinerar hård retorik med mjuka bilder."
9.8.2018 - 06.05

Björn Vikström

I dag: Den goda populismen?

En populistisk framställning tar fasta på problem som angår och engagerar människor och erbjuder konkreta visioner om i vilken riktning samhället borde utvecklas.
27.7.2018 - 06.05

Lena Skogberg

Ledare: Populisterna samlar sina led

Populistpartierna i Europa smider planer på samarbete. I det ingår att trappa upp retoriken. Också den om medier som fiender.
20.7.2018 - 15.50

Forskare samlar råd om hur populism kan hanteras – "Det gäller att varken förföras eller demonisera"

Till populisternas verktyg hör att utnyttja också kritik och negativ publicitet till sin fördel. Men massmedia har blivit bättre på att gå runt strategierna, bedömer Mari K. Niemi och Topi Houni som har granskat hur populismen hanterats och samlat råd och erfarenheter i en färsk artikelbok.
21.5.2018 - 17.15

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Politikens restaurerare?

"Den som vill se paralleller till trumpismen finner dem. Kanske är idén är att testa hur långt man kan nå med ett rakt och förenklat budskap och Harkimo som språkrör av högst personlig retorik.Ett slags elitens finländare."
13.5.2018 - 08.51

Lena Skogberg

Krönika: Populister är vi allihopa

Är populismen den nya normen, frågar nyhetschef Lena Skogberg efter att ha lyssnat på europeiska forskare och finländska politiker.
19.4.2018 - 10.09

Här är den nya politikertypen: den politiska entreprenören

Mikko Kärnä gör det. Joakim Strand gör det. Till och med självaste borgmästaren i Helsingfors, Jan Vapaavuori, gör det. Går emot sina egna partier i vissa frågor och utmanar det gamla sättet att bedriva politik på. – Det är hälsosamt och gör vårt politiska system gott, säger forskaren Emilia Palonen.
15.4.2018 - 08.00 Premium

Lena Skogberg

Analys: En farlig sårad tiger

En dryg vecka efter regeringskrisen i Norge gör flera politiska experter bedömningen att Sylvi Listhaugs sorti bara är början på något mycket större och farligare.
28.3.2018 - 06.06