Torsten Fagerholm

Ledare: Coronanationalismen är den nya intoleransen

Vågar det ingenjörsupplysta Finland göra en tankeresa som lär oss bemöta intolerans på ett konstruktivt vis – också i folkhälsonationalismens tidevarv?
14.6.2020 - 16.00 Premium

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Stamtänk ingen naturlag

Tideräkningen för det nya börjar inte med valet av Donald Trump 2016. Korrektare är att ana sig till en embryonal början någon gång när 1970-talet övergick i 1980-tal och medvetandeindustrin exploderade – och därmed den manipulativa potentialen.
1.3.2020 - 06.59 Premium

Fredrik Sonck

Impuls: Mediekritiken borde tala mer om vinkel än om sanning – och inte alls om objektivitet

Det som ter sig allt svårare i dagens medielandskap är inte de olika vinklarna som sådana, utan den minskande förståelsen för att de kan komma till uttryck på samma plattform. Detta är utmaningen för public service, liksom för dagstidningen.
16.1.2020 - 07.53 Premium

Insändare: Faran för en svårartad polarisering hänger i luften

Återstår att se hur SDP smälter den prestigeförlust som statsministerbytet onekligen utgör; kommer man att vilja hämnas på Centern?
4.12.2019 - 05.55

Maryan Abdulkarim

I dag: Så här ser polariseringen ut

Det är inte första gången jag läser att en person har tankar som innebär att min existens här är minst sagt ett problem.
13.11.2019 - 06.05 Premium

Insändare: I en kränkt sinnesstämning missförstår man varandra med flit

Inom könskriget kan polariseringen förorsaka provokationer som gör att man helt tar avstånd från varandra.
4.2.2019 - 05.55

Richard Nordgren

Krönika: Svårigheten att ändra åsikt

Alla vet vi hurdana idioter våra meningsmotståndare egentligen är. Trögtänkta eller fanatiker som driver sin egen, ur vår synvinkel, ofta korkade agenda. Dessutom tolkar de fakta precis hur de vill. Eller?
5.1.2019 - 06.55 Premium

Så slits USA isär ideologiskt

4.11.2018 - 13.05

Insändare: Slarvig diskussion om polarisering leder oss vilse

Problemet i diskussionen om polarisering är inte bara normaliseringen av högerextremt tänkande, vilken förtjänstfullt beskrivs i artikeln.
1.10.2018 - 07.46

Polariseringen driver på Europas inre splittring

23.9.2018 - 11.00

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Hoten mot demokratin

"Det är en tolkningsfråga om tonen i EU ges av Angela Merkel, Emmanuel Macron eller ungerska diktatorn in spe Viktor Orbán.Samtidigt på annat håll i EU: Putins parti sluter samarbetsavtal med partier i unionens medlemsländer. Som ett isolerat fenomen låter denna ryska nyexport absurd och omöjlig."
4.3.2018 - 07.44

Merete Mazzarella

Impuls: ”Skulle vi alla kunna samsas?”

Känslan av att vi lever i polariseringens tid är ingalunda ny.
21.9.2017 - 09.09

Susanna Ginman

Ledare: Spela tillsammans eller inte

Vi upplever en djup politisk polarisering i västvärlden. I vissa länder är det så illa att människor i olika läger över huvud taget inte talar med varandra. Hur ska vi hitta tillbaka till en konstruktiv samhällsdebatt?
6.5.2017 - 21.00

Polariserad asyldebatt oroar finländarna

21.3.2017 - 15.02

Medieforskare: Diskussionen blir mer polariserad

22.3.2016 - 18.42