Insändare: Pensionsfonderna styrs av många regler och experter

Om man vill påverka pensionsbolagets placeringsstrategier gäller det att komma till tals med bolagets operativa ledning, förvaltningsråd, styrelse eller placeringsutskott.
18.12.2018 - 05.45

Insändare: Redogör för pensionsfondernas investeringar

Vilka är det som bestämmer över pensionsmedlens förvaltning och hur kan HBL:s läsare påverka besluten?
15.12.2018 - 05.50

Insändare: Amerikanska avkastningar ingen lösning

Om vi överbelastar pensionssystemet riskerar vi de ungas kommande pensioner, kanske också våra egna.
5.12.2018 - 05.53

HS: Finländska pensionärer i Portugal måste börja betala skatt

I början av nästa år börjar Finland beskatta finländska pensionärer bosatta i Portugal, rapporterar Helsingin Sanomat.
30.11.2018 - 21.59

Insändare: Svårtolkat om pensioner

Hur pensionsfondernas enorma kapital förräntar sig är en viktig del av pensionsekvationen och kan därför inte lämnas obeaktad.
28.11.2018 - 05.50

John-Erik Jansén

Ledare: Lång arbetslöshet kräver samordnade resurser

Regeringen vill aktivera de arbetslösa, men ny utredning visar strukturfel i servicesystemen för dem som varit länge utan jobb.
25.11.2018 - 21.00

Insändare: SDP har berövat pensionärerna över tio miljarder euro i indexförsämringar

I Finland lever över 700 000 pensionärer under den relativa fattigdomsgränsen och SDP har understött alla beslut som lett till det.
22.11.2018 - 05.55

Insändare: Givna pensionslöften är till för att hållas

Kan jag rösta på ett parti som direkt går emot mina egna, lagliga, rättvisa ekonomiska intressen?
22.11.2018 - 05.53

Insändare: Förblindas inte av de höga arbetspensionsfonderna

Kanske vi ännu får kämpa för att ens få hålla kvar det brutna indexet.
22.11.2018 - 05.50

Insändare: Konfiskering orsak till fattigdom

Var det inte under socialdemokratiskt styre som folkpensionen konfiskerades för folk med arbetspension?
22.11.2018 - 05.48

Insändare: Gör slut på åldersdiskrimineringen!

Pensionsfonderna är till för pensionärerna, En höjning av pensionerna skulle vara kostnadseffektiv. Här behövs inga skattemedel.
16.11.2018 - 05.55

Insändare: Ingen ska tvingas välja mellan mat och medicin

Finland har på EU-nivå bundit sig till att minska fattigdomen, men tyvärr har riktningen varit en helt annan under denna regering.
16.11.2018 - 05.53

Finlands pensionssystem är tredjebäst i världen

Pensionssystemet i Finland rankas som trea i en internationell jämförelse. Systemet valdes också till världens mest tillförlitliga och transparenta för femte året i rad.
22.10.2018 - 08.26

Insändare: Myndigheterna accepterar åldersdiskriminering utan invändningar

Den värsta situationen har naturligtvis de fattigaste pensionärerna som är beroende av utkomststöd och deras antal har ständigt stigit.
28.5.2018 - 05.55

Insändare: Var finns jämställdheten, jämlikheten och rättvisan nu?

Vore det inte på tiden att höja de lägsta pensionerna, i stället för att betala , till friska i arbetsför ålder varande riksdagsledamöter.
9.5.2018 - 05.50

Insändare: Kvinnornas genomsnittspension är 400 euro lägre än männens

För att uppnå full pension krävs nu över 40 år i arbetslivet. I praktiken betyder det att kvinnor i genomsnitt aldrig uppnår full pension.
13.4.2018 - 05.55

Insändare: Åtgärda låga kvinnopensioner!

Kvinnopensionerna är i dag cirka 22 procent lägre än manspensionerna. I Nyland får en kvinna bara 74 cent av mannens euro.
13.4.2018 - 05.50

Beslut om riksdagens omstridda anpassningspension ska fattas snart

Det ska ske förändringar i de omstridda anpassningspensionerna, men hur, det ska riksdagsgrupperna överväga.
4.4.2018 - 15.22

Bara varannan som fyllt 54 vet hurudan pensionen blir

22.3.2018 - 10.22

Riksdagsledamöternas pensioner ses över

Pensionssystemet för riksdagsledamöter ska ses över och förnyas. Riksdagsgrupperna får ta sig an de illa beryktade anpassningspensionerna redan efter påsk.
17.3.2018 - 18.56