Ledarkrönikan: Skäms, HBL!

Ett par gånger har det bränt till ordentligt på HBL:s debattsidor i sommar med påföljande skogsbrand i sociala medier. I fredags var det hänt igen. “Skäms, HBL!” och “Var är utgivaransvaret?” lyder ett par av läsarkommentarerna.
20.8.2017 - 07.00

Insändare: "Privatspanare” sprider tendentiös och falsk propaganda

Ett stort problem för invandrar- och flyktingkvinnor är att de i proportion till sitt antal oftare blir våldtagna än vi privilegierade vita kvinnor.
18.7.2017 - 05.55

Insändare: Perspektivet måste vara globalt

Även om en nyttokalkyl vore möjlig skulle Paul Lillranks resonemang ändå vara felaktigt, eftersom han utan motivering utgår från en nationell ram.
18.7.2017 - 05.50

Insändare: Vad menar Lillrank?

Alternativa medier är en sak, alternativa fakta en annan.
18.7.2017 - 05.45

Insändare: Moralisk närsynthet

Det finns inga lätta svar och inga enkla lösningar.
15.5.2017 - 05.50

Insändare: Lillranks påståenden stämmer inte

Är det ett försök att styra debatten och att vagt definiera vad allmänheten nu bör prata om så att fokus inte riktas mot de verkliga problem vårt land står inför?
15.10.2016 - 06.45

Insändare: Ogrundade och falska påståenden

Det vore önskvärt att Lillrank skulle inse att allt socialt arbete inte handlar om individcentrerade interventioner.
15.10.2016 - 05.40

Insändare: Svepande generaliseringar

En sak är vi dock eniga om: ingen vårdare eller socialarbetare ska tvingas läsa Foucault.
15.10.2016 - 05.40

Insändare: Mazzarella har rätt

Professor Paul Lillrank går regeringens ärenden.
15.10.2016 - 05.38

Insändare: Alla teorier leder inte till terapier

Om socialtjänsten nöjer sig med att förstå, trösta och lindra bör den se över utbildningar och behörighetskrav.
12.10.2016 - 06.00

Merete Mazzarella

Impuls: Lillrank går regeringens ärenden

Paul Lillranks svepande sätt att avfärda socialvetenskaplig teori visar att han just inget vet – och inget vill veta – om socialvetenskaperna. Det enda man klart uppfattar är arrogansen, skriver Merete Mazzarella
10.10.2016 - 16.08