Många mår dåligt – problem med rättshjälpen förlänger asylprocesser

I de slutna förvaringsenheterna i Helsingfors och Joutseno fanns i början av veckan närmare 70 klienter, varav tio irakier och afghaner. Avvisningarna till de här länderna ligger på is, och de organisationer som hjälper papperslösa avvaktar nu en eventuell våg av nya hjälpbehövande.
3.11.2018 - 08.00

Utökade tjänster till papperslösa har knappt påverkat efterfrågan – arbetsgrupp vill ha identifikation för papperslösa

I Helsingfors finns ungefär tusen papperslösa, men deras antal kan till och med tredubblas fram till slutet av året. Det bedömer staden i en utredning om papperslösa och deras servicebehov. Efterfrågan på tjänster bland papperslösa har däremot inte ökat märkbart, trots att staden utökade tjänsterna i slutet av fjolåret.
4.5.2018 - 16.44

Polisen bereder sig på fler avvisningar

Polisen genomförde i fjol ungefär 2 600 avvisningar och utvisningar, varav drygt 500 gällde asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Den här gruppen väntas växa, och allt fler avvisas nu med tvång.
3.4.2018 - 19.28

I Arizonas öken jagas migranterna med vapen – "Det här är mitt hemområde och jag vaktar det"


27.3.2018 - 06.20

Deporterade mexikaner tvingas börja om från noll

Tre gånger i veckan landar planen med deporterade i Mexico City. Många har levt stora delar av sina liv i USA och tvingas börja om från noll när de skickas tillbaka till landet de föddes i. Andra är skuldsatta efter att ha misslyckats med att ta sig över gränsen.
7.3.2018 - 08.00 Premium

På skuggsidan: Att hålla sig varm och mätt kan vara ett heltidsjobb

Granen står så grön och grann i stugan, men annars är det svårt med julstämningen för dem som befinner sig i livets väntrum. Sådana finns helt konkret redan på ett par ställen i Helsingfors, för dem som är papperslösa eller annars håller på att ramla mellan stolarna.
24.12.2017 - 07.03

Insändare: De papperslösa formulerade själv vilka åtgärder som behövs

Men många av dem som i dag har svårt att förstå varför vi skall hjälpa papperslösa är inga nazister utan vanliga hyggliga människor.
11.12.2017 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Humant beslut om papperslösa i Helsingfors

Majoriteten av stadsfullmäktige i Helsingfors stöder en utvidgad sjukvård för de papperslösa i huvudstaden. Det kostar lite mer men är i längden billigare men framför allt mänskligare.
30.11.2017 - 16.02

Helsingfors utvidgar papperslösas rätt till hälsovård

Efter en utdragen debatt i stadsfullmäktige beslöt Helsingfors stad att förbättra social- och hälsovårdens villkor för papperslösa.
30.11.2017 - 07.03

USA:s migrationspolitik gör att skördarna ruttnar bort

Den allt hårdare politiken mot invandrare slår allvarligt mot USA:s jordbruksindustri. När de papperslösa arbetarna inte längre vågar gå till jobbet ruttnar skördar bort på fälten.
25.11.2017 - 08.00

Papperslösa kan få bättre service i Helsingfors

Stadsstyrelsen i Helsingfors vill ge papperslösa utökad rätt till hälsovård, nödinkvartering och juridisk rådgivning. Stadens anställda ska också få mer utbildning om bland annat rättigheter och tystnadsplikt, föreslår stadsstyrelsen efter en jämn omröstning.
21.11.2017 - 13.08

Jenny Bäck

Kommentar: Ord gör skillnad

Hur vi talar om saker påverkar hur vi tänker om dem.
15.11.2017 - 18.27

"Grundrättigheter gäller också papperslösa"

Då papperslösa inte vågar söka hjälp och vård eller till exempel anmäla brott växer problemen – såväl för den enskilde som för hela samhället. Det säger Alyna Smith, juridisk expert vid internationella nätverket PICUM som arbetar för papperslösas rättigheter.– Därför är det jätteviktigt att det finns en brandmur mellan grundläggande service å ena sidan och migrationsmyndigheternas och polisens åtgärder å den andra.
15.11.2017 - 18.26

Insändare: Trygga rättigheterna för papperslösa

Alla har rätt till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa oberoende om man har uppehållstillstånd eller inte.
3.11.2017 - 05.55

"Farlig situation då människor tappar hoppet"

Då antalet papperslösa ökar växer också risken för människohandel, svart arbete, kriminalitet och radikalisering. Vid Helsingfors Diakonissanstalt ser man redan svaga signaler.– Vi gör det hundraåriga Finland en farlig björntjänst, som både skadar individer och är en säkerhetsrisk för samhället i stort. Den här situationen borde ha lösts för länge sedan, säger sektordirektör Marja Pentikäinen.
14.10.2017 - 06.56

Nytt dagcenter väntar rusning av papperslösa

I flyktingförläggningarna finns för tillfället drygt 11 000 asylsökande med minst ett negativt besked på fickan, och ungefär 150 personer per vecka lämnar förläggningarna. Många av dem kommer inte att åka hem, men har heller ingen annanstans att ta vägen. För dem och andra som behöver öppnades förra veckan ett mångkulturellt dagcenter i Helsingfors.
14.10.2017 - 06.56

Nödinkvarteringen i Helsingfors har inte plats för alla

Papperslösa och andra har blivit utan tak över huvudet då det varit fullsatt vid nödinkvarteringen i Hermanstad i Helsingfors. Staden utlovar fler platser först då temperaturen sjunker under nollstrecket.
12.10.2017 - 05.39

Riksdagsledamot gömde papperslösa i sitt hem

Riksdagsledamoten Anna Kontula (VF) säger att det i vissa fall kan vara en bra tillfällig lösning att gömma papperslösa flyktingar.
2.9.2017 - 13.54

Touko Aalto: Kriminalisering av hjälp till papperslösa kan leda till juridiska problem

Det måste göras en grundlig utredning om hur den nuvarande lagstiftningen fungerar innan regeringen börjar vidta de åtgärder som den föreslagit för att stärka säkerheten. Det säger De grönas ordförande, riksdagsledamoten Touko Aalto.
1.9.2017 - 14.36

Kyrkan och Amnesty kritiserar åtgärder mot papperslösa – kan försämra de mänskliga rättigheterna

Politikerna måste sätta sig in närmare i vilka konsekvenser det leder till om hjälp till papperslösa förbjuds i lagen på något vis, säger Marja-Liisa Laihia som är expert på invandringsarbete vid Kyrkans centralförvaltning.
1.9.2017 - 13.31