USA:s migrationspolitik gör att skördarna ruttnar bort

Den allt hårdare politiken mot invandrare slår allvarligt mot USA:s jordbruksindustri. När de papperslösa arbetarna inte längre vågar gå till jobbet ruttnar skördar bort på fälten.
25.11.2017 - 08.00

Papperslösa kan få bättre service i Helsingfors

Stadsstyrelsen i Helsingfors vill ge papperslösa utökad rätt till hälsovård, nödinkvartering och juridisk rådgivning. Stadens anställda ska också få mer utbildning om bland annat rättigheter och tystnadsplikt, föreslår stadsstyrelsen efter en jämn omröstning.
21.11.2017 - 13.08

"Grundrättigheter gäller också papperslösa"

Då papperslösa inte vågar söka hjälp och vård eller till exempel anmäla brott växer problemen – såväl för den enskilde som för hela samhället. Det säger Alyna Smith, juridisk expert vid internationella nätverket PICUM som arbetar för papperslösas rättigheter.– Därför är det jätteviktigt att det finns en brandmur mellan grundläggande service å ena sidan och migrationsmyndigheternas och polisens åtgärder å den andra.
15.11.2017 - 18.26

Jenny Bäck

Kommentar: Ord gör skillnad

Hur vi talar om saker påverkar hur vi tänker om dem.
15.11.2017 - 18.27

Insändare: Trygga rättigheterna för papperslösa

Alla har rätt till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa oberoende om man har uppehållstillstånd eller inte.
3.11.2017 - 05.55

"Farlig situation då människor tappar hoppet"

Då antalet papperslösa ökar växer också risken för människohandel, svart arbete, kriminalitet och radikalisering. Vid Helsingfors Diakonissanstalt ser man redan svaga signaler.– Vi gör det hundraåriga Finland en farlig björntjänst, som både skadar individer och är en säkerhetsrisk för samhället i stort. Den här situationen borde ha lösts för länge sedan, säger sektordirektör Marja Pentikäinen.
14.10.2017 - 06.56

Nytt dagcenter väntar rusning av papperslösa

I flyktingförläggningarna finns för tillfället drygt 11 000 asylsökande med minst ett negativt besked på fickan, och ungefär 150 personer per vecka lämnar förläggningarna. Många av dem kommer inte att åka hem, men har heller ingen annanstans att ta vägen. För dem och andra som behöver öppnades förra veckan ett mångkulturellt dagcenter i Helsingfors.
14.10.2017 - 06.56

Nödinkvarteringen i Helsingfors har inte plats för alla

Papperslösa och andra har blivit utan tak över huvudet då det varit fullsatt vid nödinkvarteringen i Hermanstad i Helsingfors. Staden utlovar fler platser först då temperaturen sjunker under nollstrecket.
12.10.2017 - 05.39

Riksdagsledamot gömde papperslösa i sitt hem

Riksdagsledamoten Anna Kontula (VF) säger att det i vissa fall kan vara en bra tillfällig lösning att gömma papperslösa flyktingar.
2.9.2017 - 13.54

Touko Aalto: Kriminalisering av hjälp till papperslösa kan leda till juridiska problem

Det måste göras en grundlig utredning om hur den nuvarande lagstiftningen fungerar innan regeringen börjar vidta de åtgärder som den föreslagit för att stärka säkerheten. Det säger De grönas ordförande, riksdagsledamoten Touko Aalto.
1.9.2017 - 14.36

Kyrkan och Amnesty kritiserar åtgärder mot papperslösa – kan försämra de mänskliga rättigheterna

Politikerna måste sätta sig in närmare i vilka konsekvenser det leder till om hjälp till papperslösa förbjuds i lagen på något vis, säger Marja-Liisa Laihia som är expert på invandringsarbete vid Kyrkans centralförvaltning.
1.9.2017 - 13.31

Helsingfors utvidgar rätten till vård för papperslösa

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att staden utöver brådskande vård också ska erbjuda nödvändig icke-brådskande vård.
23.8.2017 - 17.43

Papperslösa blir utan babylåda – nu samlar marthorna ihop "mammakassar"

Vinteroveraller och sovpåsar är det ofta brist på, medan donationer med använda babykläder kommer in regelbundet. Hygienartiklarna ska vara nya, så de är alltid slut. Så ser det ut hos Helsingfors marthaförening just nu.
26.5.2017 - 06.21

Niinistö: "Finland kan inte vara bra för papperslösa"

Behandlingen av människor som fått avslag på sin asylansökan och andra papperslösa måste grunda sig på lagen, säger president Sauli Niinistö.
20.5.2017 - 20.20

Insändare: Gravida och barn mest utsatta bland papperslösa

Papperslösa kommer oftast från fattiga förhållanden och det allmänna hälsotillståndet kan vara försvagat.
6.5.2017 - 05.55

Jakt på papperslösa ska intensifieras

27.4.2017 - 18.03

"Papperslösa kan välja mellan hemlöshet eller döden"

Diakonissanstalten i Helsingfors föreslår fem åtgärder för att hjälpa upp situationen för de nypapperslösa i Finland.
27.4.2017 - 17.09

"Löjliga beslut" – Ilsken Trump överklagar domstolsbeslut

President Donald Trump rasar mot den domstol som hävt hans dekret om frysta anslag till städer som skyddar papperslösa invandrare. Samma domstolskrets stoppade tidigare Trumps omtvistade inreseförbud för människor från ett antal muslimska länder.
26.4.2017 - 21.15

Tre månader på soffor, golv och gator

I augusti 2015 anlände Hayder till Finland som asylsökande, i vintras kom det andra avslaget. De senaste månaderna har han vandrat Helsingfors gator och hållit sig undan polisen. Om framtiden vet han ingenting.
24.4.2017 - 07.00

Allt fler familjer bland de papperslösa

Nya papperslösa tar nu kontakt med Helsingfors Diakonissanstalts uppsökande verksamhet varje vecka, och antalet barnfamiljer ökar.Till sommaren kan de nya papperslösas antal räknas i tusental, bedömer sektordirektör Marja Pentikäinen.
24.4.2017 - 05.41