Sälen inte största hotet mot torsken

Det är inte sälarnas fel att bestånden av Östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Yrkesfisket, klimatförändringar och övergödning gör mer skada, visar en ny studie från Stockholms universitet.
8.12.2018 - 15.38

Dansk mätning: Lyxkryssaren förorenar mer än flyget

Allt fler lockas av semesterkryssningar till havs. Samtidigt visar en dansk mätning att den som kryssar orsakar upp till tre gånger så mycket utsläpp av koldioxid som den som sätter sig på ett flygplan.
24.11.2018 - 13.07

Plock & fynd: Kring Östersjön

Antologin Die Ostsee är en 650-sidig, vackert formgiven bok som presenterar 128 texter från 2000 år av författare från alla Östersjöländer plus några klassiska beskrivningar av de hyperboreiska trakterna. En guldgruva i sig, men också en uppmaning.
18.11.2018 - 07.00

Blågröna alger gisslar huvudstadsregionen i november

Blågröna alger har påträffats i Nordsjö och Hagalund i huvudstadsregionen. Enligt marinbiologen Seppo Knuuttila vid Finlands miljöcentral finns det vissa algtyper som trivs också i kallt havsvatten.
10.11.2018 - 16.46

Insändare: Alger normal företeelse


5.11.2018 - 05.50

Insändare: Sommarens algblomning påminner om gamla synder

Den globala uppvärmningen leder till en tidigare och mer långvarig vårblomning, en ändring av planktonsamhället och ökad respiration (andning) av alla mikroorganismer vid havsytan.
22.10.2018 - 05.55

EU förbjuder öringfiske på öppet hav – Finland tackar

EU:s jordbruks- och fiskeriministrar beslöt på måndagskvällen om nya fiskekvoter för det kommersiella fisket i Östersjön för nästa år. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är nöjd med beslutet.
15.10.2018 - 22.25

Tommy Westerlund

Ledare: Låt inte nya Aranda stranda!

Anslagen för havsforskning måste säkras på en tillräckligt hög nivå. Det räcker inte med ett fint och renoverat forskningsfartyg om det inte kan användas.
28.9.2018 - 13.50

Åbo stoppar dumpningen av muddermassor till sjöss – I Helsingfors och Borgå fortsätter dumpningen som förut


18.9.2018 - 15.18

Allt färre fartyg dumpar avloppsvattnet i Östersjön trots kryssningsrekord

Helsingfors går mot alla tiders rekord för internationella kryssningsturister. Samtidigt pumpar närmare 90 procent av fartygen ut sitt smutsvatten direkt i Helsingfors hamnars avloppssystem. – Vi har verkligen gått framåt, säger Kari Noroviita.
16.9.2018 - 08.06

Christina Gestrin handplockades av Timo Soini

Utrikesminister Timo Soini (Blå) har utnämnt Christina Gestrin (SFP) till särskild representant för Östersjösamarbetet. Det oavlönade förtroendeuppdraget ska hon sköta vid sidan av jobbet som utredare på Nylands förbund.
13.9.2018 - 11.15

Efter en utdragen renovering är Aranda klar att kasta loss

Sommarens algblomningar är en påminnelse om att det behövs mera forskning kring situationen i Östersjön. I samband med renoveringen blev Aranda sju meter längre.
7.9.2018 - 19.39

Första hjälpen för Östersjön är gipsmjöl på torra land

Sprid gips över åkrarna så minskar jordbrukets fosforläckage till Östersjön snabbt och förmånligt, säger de som driver gipsprojektet vid Vanda å. Sant, men det är bara första hjälpen, ett sätt att bota symtomen då man borde se på näringsläckagets orsaker, säger en agronom.
5.9.2018 - 15.13

Regeringen föreslår betydande finansiering till skyddet av Östersjön

Regeringen föreslår att skyddet av Östersjön och landets vattendrag beviljas inalles 45 miljoner euro de tre närmaste åren.
29.8.2018 - 19.23

Insändare: Skäl för Åland att känna stolthet

"Åland är de facto en förebild på väldigt många sätt när det gäller samhällsbygge, fred och en vilja att nå längre tillsammans."
24.8.2018 - 05.55

Mats Löfström

I dag: Globala värmerekord

För mig låter allt det här som manuset till en katastroffilm. Problemet är att det händer på riktigt.
18.8.2018 - 06.05

Algblomning orsakar problem för dricksvattnet

Den kraftiga algblomningen denna sommar har ställt till med bekymmer för svenska vattenreningsverk. De har haft svårare att garantera rent dricksvatten.
12.8.2018 - 11.37

Bakterier frodas i det varma vattnet – en person dog av infektion i Sverige

I Sverige dog en person i badsårsfeber. Vibriobakterier finns nu rikligt i hela Östersjön. Personer med öppna sår eller nedsatt immunitetsförsvar ska därför undvika att simma i havet.
11.8.2018 - 10.42

Finlands miljöcentral varnar för blågröna alger

Enligt Finlands miljöcentrals algöversikt förekommer det fortfarande mycket blågröna alger i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, trots att inga större ytansamlingar har observerats.
9.8.2018 - 20.46

Endast en femtedel av jaktkvoten för gråsäl uppfylls

Sammanlagt 213 gråsälar sköts under jaktsäsongen i fjol och i år. Bytesmängden utgör endast en femtedel av Jord- och skogsbruksministeriets tillåtna jaktkvot, uppger Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.
9.8.2018 - 15.02