Tommy Westerlund

Ledare: Låt inte nya Aranda stranda!

Anslagen för havsforskning måste säkras på en tillräckligt hög nivå. Det räcker inte med ett fint och renoverat forskningsfartyg om det inte kan användas.
28.9.2018 - 13.50

Åbo stoppar dumpningen av muddermassor till sjöss – I Helsingfors och Borgå fortsätter dumpningen som förut


18.9.2018 - 15.18

Allt färre fartyg dumpar avloppsvattnet i Östersjön trots kryssningsrekord

Helsingfors går mot alla tiders rekord för internationella kryssningsturister. Samtidigt pumpar närmare 90 procent av fartygen ut sitt smutsvatten direkt i Helsingfors hamnars avloppssystem. – Vi har verkligen gått framåt, säger Kari Noroviita.
16.9.2018 - 08.06

Christina Gestrin handplockades av Timo Soini

Utrikesminister Timo Soini (Blå) har utnämnt Christina Gestrin (SFP) till särskild representant för Östersjösamarbetet. Det oavlönade förtroendeuppdraget ska hon sköta vid sidan av jobbet som utredare på Nylands förbund.
13.9.2018 - 11.15

Efter en utdragen renovering är Aranda klar att kasta loss

Sommarens algblomningar är en påminnelse om att det behövs mera forskning kring situationen i Östersjön. I samband med renoveringen blev Aranda sju meter längre.
7.9.2018 - 19.39

Första hjälpen för Östersjön är gipsmjöl på torra land

Sprid gips över åkrarna så minskar jordbrukets fosforläckage till Östersjön snabbt och förmånligt, säger de som driver gipsprojektet vid Vanda å. Sant, men det är bara första hjälpen, ett sätt att bota symtomen då man borde se på näringsläckagets orsaker, säger en agronom.
5.9.2018 - 15.13

Regeringen föreslår betydande finansiering till skyddet av Östersjön

Regeringen föreslår att skyddet av Östersjön och landets vattendrag beviljas inalles 45 miljoner euro de tre närmaste åren.
29.8.2018 - 19.23

Insändare: Skäl för Åland att känna stolthet

"Åland är de facto en förebild på väldigt många sätt när det gäller samhällsbygge, fred och en vilja att nå längre tillsammans."
24.8.2018 - 05.55

Mats Löfström

I dag: Globala värmerekord

För mig låter allt det här som manuset till en katastroffilm. Problemet är att det händer på riktigt.
18.8.2018 - 06.05

Algblomning orsakar problem för dricksvattnet

Den kraftiga algblomningen denna sommar har ställt till med bekymmer för svenska vattenreningsverk. De har haft svårare att garantera rent dricksvatten.
12.8.2018 - 11.37

Bakterier frodas i det varma vattnet – en person dog av infektion i Sverige

I Sverige dog en person i badsårsfeber. Vibriobakterier finns nu rikligt i hela Östersjön. Personer med öppna sår eller nedsatt immunitetsförsvar ska därför undvika att simma i havet.
11.8.2018 - 10.42

Finlands miljöcentral varnar för blågröna alger

Enligt Finlands miljöcentrals algöversikt förekommer det fortfarande mycket blågröna alger i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, trots att inga större ytansamlingar har observerats.
9.8.2018 - 20.46

Endast en femtedel av jaktkvoten för gråsäl uppfylls

Sammanlagt 213 gråsälar sköts under jaktsäsongen i fjol och i år. Bytesmängden utgör endast en femtedel av Jord- och skogsbruksministeriets tillåtna jaktkvot, uppger Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.
9.8.2018 - 15.02

Gips är hemliga vapnet mot algerna

"Skulle jag vinna fem miljoner på lotto så skulle jag använda pengarna till att strö ut gips på åkrarna", sade Annamari Arrakoski-Engardt ombudsman för John Nurminens stiftelse tidigare i somras. Då lät det som en tidig rötmånadshistoria. Det är det inte.
1.8.2018 - 06.00

Här är badstränderna med minst blågröna alger

Då de blågröna algerna använt upp den fosfor som finns i det varma ytvattnet avtar blomningen och algerna dör och sjunker till bottnen. Det är den goda nyheten. Till de dåliga hör att algblomningen i Finska viken nu är den kraftigaste på ett årtionde, och kan fortsätta ännu nästa vecka då vädret väntas vara varmt.
18.7.2018 - 21.18

Video: Blågröna alger jublar i sommarvärmen – Finska viken och Skärgårdshavet lider mest

Den blågröna algblomningen i Finska viken och Skärgårdshavet är kraftigare och mer utbredd än vad Finlands miljöcentral förväntat sig. Östersjöns näringsbelastning och det allt varmare klimatet ökar på algblomningen.
18.7.2018 - 11.28

Två flundror i pölen – Östersjöns första inhemska fiskart har fått sitt vetenskapliga namn

Den så kallade "Östersjöflundran" har fått ett officiellt namn, det latinska namnet Platichthys solemdali, efter den norske marinbiologen Per Solemdal. Genom genetiska studier kom man i fjol fram till att det handlar om en ny fiskart.
12.7.2018 - 07.22

Insändare: Räcker det att man vilar på hanen?

Kanske man nu borde koncentrera sig mera på Östersjöområdet?
10.6.2018 - 05.55

Östersjöns återhämtning prövar tålamodet – nya metoder delar åsikterna

Alla är överens om målet, Östersjön ska räddas. Men där vissa vill pröva ny teknik för att komma åt den inre belastningen vill andra satsa allt på att strypa den yttre belastningen som håller det onda ekorrhjulet snurrande. På fredagens firas världshavsdagen.
8.6.2018 - 06.02

Majvärmen ökar risken för att algblomningen infaller tidigare

Den varma senvåren kan tidigarelägga säsongen för algblomningar, uppger Finlands miljöcentral. Risken för kraftiga algblomningar på Finska viken kvarstår, trots att det finns mindre näring i havet.
7.6.2018 - 15.20