Insändare: Institutioner och gräsrötter behövs

När vi nu, glädjande nog, har en nordisk samarbetsminister som har tid att sköta sitt jobb vore det ju utmärkt om Finland tog initiativ till att återskapa en förtroendefull nordisk samarbetsmiljö.
6.7.2020 - 19.00

Jan-Erik Andelin

Ledare: Den bro som skulle binda samman Norden visar i dag på någonting helt annat

När det verkligen gällde under vårens coronamånader var de nordiska regeringarnas instinkt att bygga allnordiska politiska broar svag. Ta den spärrade Öresundsbron som fyller år som symbol för det.
5.7.2020 - 17.15 Premium

Insändare: Det nordiska samarbetet står handfallet inför kriser som drabbar hela regionen på en gång

Den misslyckade koordineringen i hanteringen av pandemin väcker frågan hur det ligger till med detta nordiska vardagssamarbete. Hur gick dialogen mellan ministrar, tjänstemän, folkhälsoinstitut och epidemiologer under de kritiska veckorna i mars?
26.6.2020 - 19.00

Rapport: Klimatförändringen oroar 80 procent av nordborna

24.6.2020 - 18.38

Insändare: Nordiskt samarbete behövs nu mer än någonsin

Ska samarbets- och välfärdsmodellen som de nordiska länderna började bygga tillsammans för mer än 70 år sedan plötsligt vara irrelevant och onödig?
1.6.2020 - 20.50

Insändare: Nordiskt samarbete erbjuder en stabil grund för hälsofrämjande


Individualiserad medicin är ett område som utvecklas snabbt. De nordiska länderna kan erbjuda värdefull forskningsbaserad kunskap. Vårt mål är att i samarbete samla data som behövs för att garantera medborgarnas hälsa, skriver dekanerna för medicinska fakulteter i Norden i en insändare.
23.4.2020 - 20.50

Försvarsministerierna i Norden har testat ny het linje för kriser

19.11.2019 - 18.38 Premium

Insändare: Om det nordiska samarbetet dör ut har vi bara oss själva att skylla

Tyvärr har Nordiska rådet blivit en kaffeklubb där nyvalda parlamentariker placeras mot sin vilja, eller avdankade trotjänare med sin vilja.
20.4.2019 - 05.55

Trehundra nordiska barockentusiaster på Musikhuset

15.11.2018 - 13.48

Bakgrund: Norden – vad händer nu?

De senaste åren har det funnits ett förnyat intresse för det nordiska samarbetet från både politiker och medborgare. Detta intresse bör vi nu utnyttja till att ge ny fart och nytt innehåll åt samarbetet. Men det måste ge nordisk nytta, mervärde och leda till konkreta resultat. Kanske är det också dags att diskutera vad vi vill med det nordiska samarbetet.
31.10.2018 - 05.30

Bakgrund: Dags för övriga Finland att ta efter Österbotten

"Finland måste ta rollen som det land som driver de nordiska frågorna framåt. Och där kan Österbotten gå i bräschen för resten av Finland."
20.8.2018 - 06.05

Insändare: Det finns fem kärnområden för nordiskt samarbete i EU

Nu är det dags för en ny nordisk frammarsch. Vi skall sträva efter att återställa rättsstatsprincipen som en grundbult i EU:s verksamhet.
23.3.2018 - 05.55

Fortumdirektör ser populism i energipolitiken – "Vindkraften är redan billig och behöver inget stöd"

23.12.2017 - 13.09

Försvarssamarbete viktigaste frågan, anser nordborna

31.10.2017 - 13.17

Susanna Ginman

Ledare: Välkommen Norden!

Världen ser på Norden som en enhetlig grupp, vilket vi borde utnyttja mer. Arbetet för bättre samarbete kan ibland kännas segt – men det är viktigt.
30.10.2017 - 15.50

Tommy Westerlund

Ledare: Nordisk modell för export

Finland och Sverige kan tillsammans med övriga Norden höja sin gemensamma röst för en bättre värld.
9.9.2017 - 21.00

Bakgrund: Nordiskt samarbete en papperstiger bara på ytan

Det är dags att skifta fokuset i debatten om det nordiska samarbetet till de framsteg som har gjorts, med näringslivet som drivande kraft. Som exportberoende nationer behöver vi en gemensam nordisk röst på den globala arenan.
8.9.2017 - 05.45

Mats Löfström

I dag: Norden bör axla större ansvar i EU

Danmark, Finland och Sverige har inte den bästa historien gällande att enas kring kandidater till topposter inom EU.
28.7.2017 - 15.55

Insändare: Om det nordiska samarbetet inte odlas dör det småningom

Känslan av en nordisk gemenskap skall skapas i unga år i skolorna och på universiteten, men det tar undervisningsplanerna inte hänsyn till i tillräcklig grad.
23.7.2017 - 05.55

Insändare: Utan makt för Nordiska rådet förblir det nordiska samarbetet en floskel

Ett första steg kunde vara att ge Nordiska rådet beslutanderätt i vissa frågor, det vill säga en viss överstatlighet som skulle binda medlemsländerna
12.7.2017 - 05.55