Bakgrund: Dags för övriga Finland att ta efter Österbotten

"Finland måste ta rollen som det land som driver de nordiska frågorna framåt. Och där kan Österbotten gå i bräschen för resten av Finland."
20.8.2018 - 06.05

Insändare: Det finns fem kärnområden för nordiskt samarbete i EU

Nu är det dags för en ny nordisk frammarsch. Vi skall sträva efter att återställa rättsstatsprincipen som en grundbult i EU:s verksamhet.
23.3.2018 - 05.55

Fortumdirektör ser populism i energipolitiken – "Vindkraften är redan billig och behöver inget stöd"

23.12.2017 - 13.09

Försvarssamarbete viktigaste frågan, anser nordborna

31.10.2017 - 13.17

Susanna Ginman

Ledare: Välkommen Norden!

Världen ser på Norden som en enhetlig grupp, vilket vi borde utnyttja mer. Arbetet för bättre samarbete kan ibland kännas segt – men det är viktigt.
30.10.2017 - 15.50

Tommy Westerlund

Ledare: Nordisk modell för export

Finland och Sverige kan tillsammans med övriga Norden höja sin gemensamma röst för en bättre värld.
9.9.2017 - 21.00

Bakgrund: Nordiskt samarbete en papperstiger bara på ytan

Det är dags att skifta fokuset i debatten om det nordiska samarbetet till de framsteg som har gjorts, med näringslivet som drivande kraft. Som exportberoende nationer behöver vi en gemensam nordisk röst på den globala arenan.
8.9.2017 - 05.45

Mats Löfström

I dag: Norden bör axla större ansvar i EU

Danmark, Finland och Sverige har inte den bästa historien gällande att enas kring kandidater till topposter inom EU.
28.7.2017 - 15.55

Insändare: Om det nordiska samarbetet inte odlas dör det småningom

Känslan av en nordisk gemenskap skall skapas i unga år i skolorna och på universiteten, men det tar undervisningsplanerna inte hänsyn till i tillräcklig grad.
23.7.2017 - 05.55

Insändare: Utan makt för Nordiska rådet förblir det nordiska samarbetet en floskel

Ett första steg kunde vara att ge Nordiska rådet beslutanderätt i vissa frågor, det vill säga en viss överstatlighet som skulle binda medlemsländerna
12.7.2017 - 05.55

Finska i Nordiska rådet? Eerola jämför med rätten till två språk i Finland

25.1.2017 - 19.00

Ny nordiskt samekonvention– samnordisk bestämmelse om rösträtt

21.12.2016 - 15.11

SFP vill ha försvarssamarbete med Norge

12.12.2016 - 20.56

Anna Svartström

Så in i Norden: Julvärd, hamburgare och sex

Så ska det låta – om nordisk hymn och isländsk punk i veckans Så in i Norden.
11.11.2016 - 06.19

Susanna Ginman

Ledare: Så in i Norden schizofrent

Sällan har det varit så stor skillnad mellan festtalen, målen och verkligheten i det nordiska samarbetet som i dag.
1.11.2016 - 07.12

Nordiskt och arktiskt samarbete binds ihop

15.9.2016 - 05.33

I dag: Mera Norden

13.8.2016 - 06.00

Förslag på att Norden ska jobba tajtare fick stor spridning

27.7.2016 - 15.30

Paavo Lipponen blev nordisk superhjälte – "Det här är mitt Nobelpris"

27.5.2016 - 14.46

Insändare: Värdlandsavtal bättre än Natomedlemskap

23.3.2016 - 20.42