Insändare: Utan makt för Nordiska rådet förblir det nordiska samarbetet en floskel

Ett första steg kunde vara att ge Nordiska rådet beslutanderätt i vissa frågor, det vill säga en viss överstatlighet som skulle binda medlemsländerna
12.7.2017 - 05.55

Finska i Nordiska rådet? Eerola jämför med rätten till två språk i Finland

Frågan om också finska och isländska ska bli officiella arbetsspråk i Nordiska rådet går vidare. – Flerspråkighet är en rikedom, säger sannfinländska riksdagsledamoten Juho Eerola som är en av initiativtagarna.
25.1.2017 - 19.03

Ny nordiskt samekonvention– samnordisk bestämmelse om rösträtt

Efter tio år av förberedande har man lyckats få till stånd ett förhandlingsresultat om een nordisk samekonvention, meddelar Justitieministeriet.
21.12.2016 - 15.13

SFP vill ha försvarssamarbete med Norge

För att Finlands militära avskräckningsförmåga ska bli bättre borde Finland intensifiera sitt försvarssamarbete, framför allt med Norge och Danmark. Det anser SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.
12.12.2016 - 21.58

Anna Svartström

Så in i Norden: Julvärd, hamburgare och sex

Så ska det låta – om nordisk hymn och isländsk punk i veckans Så in i Norden.
11.11.2016 - 06.19

Susanna Ginman

Ledare: Så in i Norden schizofrent

Sällan har det varit så stor skillnad mellan festtalen, målen och verkligheten i det nordiska samarbetet som i dag.
1.11.2016 - 07.12

Nordiskt och arktiskt samarbete binds ihop

15.9.2016 - 05.33

I dag: Mera Norden

13.8.2016 - 06.00

Förslag på att Norden ska jobba tajtare fick stor spridning

27.7.2016 - 16.34

Paavo Lipponen blev nordisk superhjälte – "Det här är mitt Nobelpris"

27.5.2016 - 15.50

Insändare: Värdlandsavtal bättre än Natomedlemskap

23.3.2016 - 20.42

Penttilä: Talmannen på svenskkurs, marsch, marsch!

1.3.2016 - 09.01

Insändare: Norden kan inte jämföras med EU

25.2.2016 - 20.40

Insändare: Intensifiera svenskundervisningen

25.2.2016 - 20.35

Splittrat EU ger renässans för nordiskt samarbete

21.2.2016 - 06.50

Den finländska paradoxen i Norden kan bli farlig

1.2.2016 - 13.28

Finland medlem av Nordiska rådet 60 år – vad kan vi lära oss av historien?

25.1.2016 - 21.00