norden
»

Norge vill rädda julen – skärper restriktioner

26.10.2020 - 16.46

Krönika: De små landskamperna och den innersta värmen

26.10.2020 - 06.00 Premium

Tommy Westerlund

Ledare: Tillbaka till Norden

FSD lyfte upp det nordiska samarbetet vid sin kongress. Det är viktigt och bör få en nytändning efter coronakrisen.
25.10.2020 - 12.30 Premium

Insändare: Distansarbete möjlighet för företagen och Norden

Distansarbete kan vara krävande för unga personer som precis tagit steget in i arbetslivet, trots att de ofta är vana att kommunicera via digitala kanaler. Det finns en stor risk för att de går miste om den oplanerade coachning som normalt sker kring en kopp kaffe på jobbet.
24.10.2020 - 09.45

Henric Borgström

Bakgrund: Stora ord om mer samarbete hjälper knappast näringslivet

Visst berömde tre nordiska ministrar för utrikeshandeln och tre chefer för Finlands, Sveriges och Norges organisationer för utrikeshandel varandra för konkretion och goda idéer så att det stod härliga till. De uttryckte då och då också att de var imponerade av varandra.Men det var inte mycket konkret som kom ut av Finsk-svenska handelskammarens digitala seminarium den 16 september om hur nordiskt samarbete i exportfrågor ska få fart.
29.9.2020 - 05.55

Insändare: Inte svårt finna olikheter mellan de nordiska länderna

Pandemin kommer att få allvarliga samhälleliga följder. Men att den skulle leda till att hela det nordiska samarbetet slås sönder är svårt att förstå.
20.9.2020 - 10.25

Nya resebegränsningar trädde i kraft på lördagen – nordiska grannar välkomna trots stigande incidenstal

18.9.2020 - 16.12

Heidi Avellan

I dag: Gör Norden till Norden igen

Smitthanteringen har brutit sönder det som byggdes upp med stor möda, det som gjort Norden till så mycket mer än summan av fem länder.
11.9.2020 - 21.30 Premium

Blomqvist: Finland ska aktivt främja HBTQI-frågor som ordförandeland i Nordiska ministerrådet

8.9.2020 - 12.17

Patrik Oksanen

I dag: Vad är plan B och C?

Det är hög tid för Norden och Baltikum att se över vad man kan göra för att plan A, dagens rådande ordning, kan överleva men också på allvar ha en idé om plan B och plan C.
25.8.2020 - 21.30 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Evighetsfrågan om högre sysselsättning

En högre sysselsättning är ett mål som alla vill främja – partierna och olika intresse- och branschorganisationer. Men frågan om hur det ska göras delar åsikterna.
24.8.2020 - 16.15 Premium

Nordiska rådets session i oktober är inställd

20.8.2020 - 06.36

Svenska riksdagsgruppen efterlyser nordisk samsyn – "Restriktionerna utmanar kärnan i det nordiska samarbetet"

19.8.2020 - 15.48

Insändare: Hör Finland till den nordiska gruppen i EU?

Av erfarenhet kan jag säga att man har en stor fördel vid EU:s förhandlingsbord om man på förhand har förhandlat med andra liksinnade länder.
5.8.2020 - 19.00

Anders Tegnell: Blir antagligen ingen andra våg

29.7.2020 - 13.49

Patrik Oksanen

I dag: Bättre beredskap behövs för att undgå Sveriges öde

Smittan känner inga gränser och ur smittoperspektiv är stängningar av nationsgränser inte den mest logiska vägen att gå.
21.7.2020 - 21.30 Premium

Jan-Erik Andelin

Ledare: Ingenting är som förut i den nordiska släktgården

Det skärrar oss andra nordiska syskon att sinnebilden för folkhemmet som allas hem, Sverige, vacklar. Nordenjournalisten Jan-Erik Andelin kommenterar i ledaren.
18.7.2020 - 16.00 Premium

Anna-Maja Henriksson

I dag: Varje dag som gränsen till Sverige är stängd känns smärtsam

Det finns regioner i Sverige som börjar ha ett riktigt gott läge, vilket är värt att notera då följande steg ska tas om gränsöppningar.
14.7.2020 - 21.30 Premium

Insändare: Samarbetet står på fast grund

Flera samarbetsfrågor har ändå lösts på nordisk bas också under den pågående coronaepidemin.
10.7.2020 - 11.30

Insändare: Institutioner och gräsrötter behövs

När vi nu, glädjande nog, har en nordisk samarbetsminister som har tid att sköta sitt jobb vore det ju utmärkt om Finland tog initiativ till att återskapa en förtroendefull nordisk samarbetsmiljö.
6.7.2020 - 19.00