Peter Buchert

Kommentar: Är livet värt att räddas?


30.10.2018 - 02.00

Miljörapport: Sex av tio ryggradsdjur har försvunnit sedan 1970

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Förlusterna av biologisk mångfald kan vara ett större hot mot mänskligheten än klimatförändringen, säger miljöorganisationen WWF.
30.10.2018 - 02.00

Världshistoriens största djur är en doldis – forskaren vill lösa blåvalens gåtor

Förr var det harpunen, i dag är buller det främsta hotet mot blåvalen. Världens största djurart repar sig sakta, och det ger forskarna chansen att lösa några av dess gåtor.
21.10.2018 - 06.45

Professorn vill lagstifta för att rädda naturen undan människans framfart

Bit för bit går naturmiljöer förlorade när vi bygger hus, städer och vägar. Ska vi hejda den utvecklingen behöver vi effektivare naturskyddsverktyg. Ekologisk kompensation kallas ett koncept som kan bli lagstiftning i Finland.
26.9.2018 - 10.29

Ett gram teknologi ska kasta nytt ljus över sommarnattens doldis

Med en sändare fastspänd på ryggen försvinner nattskärran i mörkret bortom tallarna. När den återvänder från Afrika nästa år ska forskarna försöka fånga den på nytt. Lyckas det, kan det lösa en gåta om en av våra mest mytomspunna fåglar.
15.7.2018 - 10.31

Kampen mot inkräktarna gynnar fjärilsfaunan

Hundratals finländare svettas frivilligt för att röja jättebalsamin, vresros och andra främmande arter i sommar, allt för att de inte ska slå ut vår genuina flora och fauna. Mnemosynefjärilen tackar för insatserna.
10.7.2018 - 07.59

Gullig video bevisar: Visst finns det flygekorrar i Esbo

Flygekorren blir allt vanligare i huvudstadsregionen och kan komma att försvåra nya byggprojekt. Karoliina Pertamos söndagspromenad fick ett dramatiskt slut när hon fick rädda en flygekorrunge i Esbo.
12.6.2018 - 19.56

HBL i Uganda: Närkontakt med några av världens sista vilda bergsgorillor

I de dimmiga branterna i Afrikas hjärta vädrar världens sista bergsgorillor morgonluft – noggrant bevakade av före detta tjuvjägare. Genom intensiva skyddsåtgärder är jätteprimaterna långsamt på väg tillbaka efter djupdykningen i mitten av 1900-talet som nästan utplånade arten. Den växande turismen är avgörande för gorillornas framtid, på gott och ont.
27.5.2018 - 00.41

Snöskottare ger saimenvikaren en chans

Tvåhundra stora snödrivor – det är den mest handfasta hjälp naturskyddet kan ge saimenvikaren när vintrarna blir mildare och kutar drunknar i fisknät. I dag är det många som vill rädda världens mest finska däggdjur.
11.2.2018 - 07.00

Det globala naturskyddets chef vill stoppa osynliga plastföroreningar

Vi måste se över vår konsumtion av plast, också nanoplaster som sköljs ut i naturen när vi maskintvättar. Det säger Inger Andersen som leder Internationella naturvårdsunionen, och det alltmer med hälsoargument.
30.1.2018 - 14.53

Stenudden blir naturskyddsområde

Stenuddens gamla skogsområde i Hertonäs i Helsingfors blir naturskyddsområde. Naturskyddsområdet är 12,5 hektar stort.
11.1.2018 - 15.12

Kina värnar om det vilda

17.12.2017 - 07.15

Mer än 14 000 personer motsätter sig fällande av järvar

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår tillstånd att fälla åtta järvar för att minska skador inom renskötseln. Vid lunchtid på fredag hade mer än 14 000 personer skrivit under en appell mot förslaget.
15.12.2017 - 22.46

Politisk kompromiss kan hota ålens fortbestånd

EU:s fiskeministrar går emot kommissionen och tillåter fiske av ål under nio månader av året. Det äventyrar ålens fortbestånd, säger miljöorganisationen WWF.
13.12.2017 - 20.51

Nya naturskyddsområden växer fram

Naturskyddskampanjen Min naturgåva till hundraåringen har resulterat i många nya naturskyddsområden på olika håll i Finland.
1.12.2017 - 07.15

Tigrarna bli fler

Antalet tigrar i nationalparken Manas på gränsen mellan Bhutan och Indien har fördubblats på bara sex år.
11.11.2017 - 15.05

Larmrapport om rasande insektsbestånd – risk för ekokollaps

Insektsbestånden har rasat i Tyskland, och forskarna varnar för en ekologisk kollaps också i andra länder. Läget är knappast lika allvarligt i Finland, men nyheten är ytterst oroväckande, säger Esko Hyvärinen på Miljöministeriet.
19.10.2017 - 12.51

Småkryp och frisbeegolfare vinner på miljögärning

Kakslammi naturskyddsområde i Tavastland är en unik satsning där parter med helt olika intressen funnit varandra. Frisbeegolf och hotade insekter gynnas säkert, och kanske också näringslivet.
11.10.2017 - 11.32

Havskonferens vill stoppa överfisket

Det är inte bara Östersjön som behöver hjälp. FN:s första globala havskonferens siktar på att stoppa den kontinuerliga försämringen av världshavens tillstånd.
3.6.2017 - 15.57

Naturskydd ska uppmuntra till hållbar livsstil

Miljöforskningen vill lyfta de framgångshistorier som riskerar att överröstas av larmrapporterna. Forskarna bjuder in barnfamiljer till Naturhistoriska centralmuseet på söndag för att känna på naturskyddet med egna händer.
22.4.2017 - 06.34