Forststyrelsen söker herdar för sommaren – i dag inleds ansökningen

15.1.2020 - 10.38

Dromedaren Roman har tjock päls och ett gott hjärta – men klarar den nyåret?

30.12.2019 - 16.06

Miljöorganisationer kräver miljösmart jordbruksstöd – ingen ekologi utan lönsamhet anser jordbrukssektorn

18.12.2019 - 07.50

Insändare: Vinsten ska inte ensamt styra skogsbruket

De rent ekonomiska vinstfaktorerna får inte vara den enda mätaren i fråga om förnuftiga skogsbruksmetoder.
15.12.2019 - 05.50

Ann-Catrin Östman

I dag: Skog i blåsten

Det verkar som marknadsaktörer profiterar både på landsbygd och gröna tankesätt, med stora miljö- och landskapsmässiga ingrepp som följd.
14.12.2019 - 06.05 Premium

Så odlade jag både kol och kålrot

1.12.2019 - 10.00 Premium

Jordbruk måste inte vara klimatbov – omställningen kan gå i etapper

1.12.2019 - 10.00 Premium

Över hälften av världens regnskogar ödelagda

27.11.2019 - 16.54

Insändare: Finsk djurhållning håller världsklass

För den finländska husdjursproduktionen är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten.
23.11.2019 - 05.48

Nytt skogsskyddsområde i Sotkamo – "En verklig pärla"

20.11.2019 - 12.33

Vinterbadare missnöjda: Dyrare att vinterbada då Helsingfors höjer hyrorna

13.11.2019 - 06.55 Premium

Malarianät fångar mer fisk än myggor

11.11.2019 - 11.51 Premium

Helsingfors stad vill grunda nya naturskyddsområden i skärgården

9.11.2019 - 10.21

Insändare: Påståendet om den kontinuerliga beståndsvårdens lönsamhet måste få ett slut

Det är uttryckligen ett faktum och inte ett antagande, att virkesköparna prissätter plockhuggning i flerskiktade bestånd som gallringsavverkning.
4.11.2019 - 05.45

Insändare: Vilda kulturväxtsläktingar måste skyddas för framtiden

Vilda kulturväxtsläktingar är helt nödvändiga för att vi ska kunna hantera framtida utmaningar som rör tryggad livsmedelstillgång, ett miljömässigt hållbart jordbruk och att anpassa våra grödor till klimatförändringar.
2.11.2019 - 05.55

Insändare: Det är stor variation i virkesodlingsmetoderna

I skogar som sköts enligt kontinuitetsprinciper finns en reserv av små trädplantor. När ett närstående stort träd avverkas skjuter tillväxten i höjden.
30.10.2019 - 05.55

Medborgarinitiativ för ett slut på kalhyggen överräcktes – "Klimatförändringen ökar riskerna med ensidig skog"

22.10.2019 - 16.16

Insändare: Framtida EU-direktiv kan gälla både stats- och privatägd skog

Genom en övergång till kontinuerlig förnyelse av skogsbeståndet faller man tillbaka på det genetiska material som de vuxna träden i form av frömaterial lämnar efter sig
17.10.2019 - 05.55

Insändare: Kontinuitetsskogsbruk bra för klimatet

Omfattande försök med kontinuitetsskogsbruk pågår redan i statens skogar. Följande naturliga steg vore att Forststyrelsen helt skulle frångå kalavverkningar.
17.10.2019 - 05.50

MTK ondgör sig över klimatdebatten: "Diskussionen har gått överstyr"

16.10.2019 - 07.04