Pertti Kurikan Nimipäivät störde musikfältet som bitcoinen störde valutamarknaden – segregation präglar alltjämt musikutbildningen i Finland

Som tur är finns det utlänningar som vill komma till Finland

Brittisk kampanj för oberoende musikliv

Vi behöver tala betydligt mera om metoo i musiklivet, inte mindre

Vi har bara en planet – de sånger vi väljer att sjunga i dag är avgörande för om vi alls kommer att kunna sjunga i framtiden

När Helan går känner sig halvan ofta utanför – snapsvisorna förenar och separerar finlandssvenskarna

Historiskt genombrott: I Sverige uruppfördes förra säsongen fler verk av kvinnor än av män

Tio verk av döda kvinnliga kompositörer som orkestrarna borde spela

I Sverige ruskade kvinnorna om orkestermusiken – "det blev ett ganska brutalt uppvaknande"

Det finns mera än bara en musikkanon – publiken har rätt att bli bekant med den försummade repertoaren

HS: Bara tre procent av orkestrarnas verk är av kvinnor

HBL:s sätt att behandla jämställdhet känns mycket föråldrat

Efter HBL:s rapportering: Orkestrarna börjar följa upp könsbalansen

Kulturdebatt: Symfoniorkestrarna är den patriarkala kulturens sista fäste

Hannu Lintu: ”Helt onaturligt att åstadkomma en 50-50-fördelning”

Susanna Mälkki: "Man kan inte tvinga folk spela musik som de inte intresserar sig för"

HBL granskar: Orkestrarna säger att könsbalansen är viktig – men bara 4,3 procent av verken är av kvinnliga tonsättare

Så kommenterar intendenterna HBL:s siffror – "Det är uppenbart att vi inte har beaktat könsbalansen tillräckligt"

Hembränt hör historien till – i dag kommer musiken till oss både (o)frivilligt och "gratis"

Att syssla med musik då och nu