"Det är ju ändå en grundrättighet att använda sitt eget språk"

Aija Poikonen är medlem i Svenska klubben. Men inte i herrklubben i Helsingfors utan Svenska klubben i Juga i Norra Karelen. Själv lärde hon sig svenska under studietiden, först i Borgå och sedan i Åbo.
22.5.2017 - 09.48

"Vi har helt fel bild av språkkunskaperna i Finland"

– Min identitet är tvåspråkig, säger Kaj Kunnas som bytte boningsort och skolspråk i tioårsåldern. Det var inte lätt eller roligt men ett beslut som påverkade hela hans liv.
15.5.2017 - 13.21

"Vi ger inte finskatalande möjlighet att använda svenska"

– När jag var liten trodde jag att alla kvinnor talar svenska och alla män finska, berättar Susanna Tommila, kulturdirektör i Esbo stad.
8.5.2017 - 15.22

"Man kan ha nytta av tvåspråkighet"

Mårten Boström, världsmästare i orientering lärde sig finska via sin hobby. Han ser tvåspråkigheten som en möjlighet att vidga sina vyer, med fler språk kommer fler kulturer – och ökad förståelse.
2.5.2017 - 12.17

"Diskussionen om tvångssvenska är gammalmodigt"

– Jag ser på mina två språk ur en ganska praktisk synvinkel, säger Martta Lindström som vuxit upp på både finska och svenska.
24.4.2017 - 12.40

"Som nation är vår identitet tvåspråkig"

Skådespelaren Carl-Kristian Rundman kom inte in på skådespelarutbildningen på svenska och åkte till St. Michel och stadsteatern där för att jobba som lärling – helt på finska.
18.4.2017 - 11.37

"Det är märkligt att tvåspråkighet ses som ett hot"

Det har varit en ganska bra blandning med båda språken i min familj, berättar studerande Christa Elmgren som vuxit upp i en helt tvåspråkig familj.
11.4.2017 - 12.35

"Många som kan svenska vågar inte använda det"

– Att jag kan umgås med mänskor på deras eget modersmål gör att jag förstår dem mycket bättre, säger Reidar Wasenius.
3.4.2017 - 11.20

"Det skulle inte vara mitt hem"

– Om Finland inte skulle vara tvåspråkigt så skulle det inte vara mitt hem, inte en plats där jag skulle kunna leva.
27.3.2017 - 13.53

"Finland skulle vara tråkigare"

– Jag är född i Mellersta Finland, där fanns inga svenskspråkiga människor nära mig, berättar kommunikationskonsulten Harri Saukkomaa som tror att en bra lärare var orsaken till att han ville lära sig svenska.
20.3.2017 - 14.27

"Har de större rättigheter än finskspråkiga?"

– Många svenskspråkiga funderar mycket på om de faktiskt kan kräva det som de har rättigheter till, säger förbundsombudsman Armi Murto, som tycker att språkklimatet kunde diskuteras mer.
13.3.2017 - 12.04

"För att förstå Finland måste man förstå båda språken"

– Språk är inte bara hur man talar; om man förstår ett språk, förstår man också andra sätt att tänka, säger dokumentärfilmaren John Webster. Hans modersmål är engelska men han talar också både finska och svenska.
7.3.2017 - 09.28

"Kom hit" lärde jag mig först

Teemu Anttila föddes i Åbo men bodde i Sverige när han växte upp och flyttade tillbaka till Finland som sextonåring.
27.2.2017 - 10.42

"Finland har vunnit så enormt mycket"

– Det var inte självklart att vi skulle vara en del av den den skandinaviska helheten – det är språket som förenar oss, säger diplomaten Pertti Torstila.
21.2.2017 - 09.15

"Varje språk du behärskar är en gåva"

– Jag blir jätteglad när nån blir taggad på att jag pratar svenska, säger Domnike Himonas.– Att kunna båda språken är som att ha fått en gåva helt gratis.
13.2.2017 - 10.40

"Barnen i Finland måste kunna både finska och svenska"

– Finlandssvenskarna vill beskydda sitt språk, men de måste också vara beredda att lära sig finska, det säger Anna Mäkelä som själv talar finska och skandinaviska efter skolgång i Finland och ett studieår i Norge.
6.2.2017 - 12.23

"Två nationalspråk är en investeringsfråga – det är en investering som ger mer än den kostar"

Nyhetsankaret Peter Nyman betonar den historiska aspekten på språkfrågan – att vi talar både finska och svenska är helt naturligt och samtidigt är det vår referensram – vi är östskandinaver och inte nordbalter.
30.1.2017 - 11.48

"Jag önskar att svenskspråkiga skulle tala svenska med mig"

Laura Rissanen och Anne-Mari Virolainen som båda jobbar i riksdagen skulle gärna tala mera svenska med svenskspråkiga.De kan inte tänka sig ett Finland som inte skulle vara tvåspråkigt.
23.1.2017 - 12.25

52 klipp om tvåspråk

Molempi parempi är en satsning som har kommit till för att det behövs fler röster om tvåspråkig verklighet, om nyttan av att kunna landets båda nationalspråk och allt gott som det i förlängningen kan föra med sig.
17.1.2017 - 13.56