"Kom hit" lärde jag mig först

Teemu Anttila föddes i Åbo men bodde i Sverige när han växte upp och flyttade tillbaka till Finland som sextonåring.
27.2.2017 - 10.42

"Finland har vunnit så enormt mycket"

– Det var inte självklart att vi skulle vara en del av den den skandinaviska helheten – det är språket som förenar oss, säger diplomaten Pertti Torstila.
21.2.2017 - 09.15

"Varje språk du behärskar är en gåva"

– Jag blir jätteglad när nån blir taggad på att jag pratar svenska, säger Domnike Himonas.– Att kunna båda språken är som att ha fått en gåva helt gratis.
13.2.2017 - 10.40

"Barnen i Finland måste kunna både finska och svenska"

– Finlandssvenskarna vill beskydda sitt språk, men de måste också vara beredda att lära sig finska, det säger Anna Mäkelä som själv talar finska och skandinaviska efter skolgång i Finland och ett studieår i Norge.
6.2.2017 - 12.23

"Två nationalspråk är en investeringsfråga – det är en investering som ger mer än den kostar"

Nyhetsankaret Peter Nyman betonar den historiska aspekten på språkfrågan – att vi talar både finska och svenska är helt naturligt och samtidigt är det vår referensram – vi är östskandinaver och inte nordbalter.
30.1.2017 - 11.48

"Jag önskar att svenskspråkiga skulle tala svenska med mig"

Laura Rissanen och Anne-Mari Virolainen som båda jobbar i riksdagen skulle gärna tala mera svenska med svenskspråkiga.De kan inte tänka sig ett Finland som inte skulle vara tvåspråkigt.
23.1.2017 - 12.25

52 klipp om tvåspråk

Molempi parempi är en satsning som har kommit till för att det behövs fler röster om tvåspråkig verklighet, om nyttan av att kunna landets båda nationalspråk och allt gott som det i förlängningen kan föra med sig.
17.1.2017 - 13.56