Europeiskt initiativ för minoritetsspråk floppar i Finland

Ett europeiskt medborgarinitiativ som syftar till att främja språkliga minoriteters rättigheter har samlat bara en bråkdel av de namnunderskrifter som krävs. På lobbyorganisationen Federal Union of European Nationalities (Fuen) förundrar man sig över det svaga finländska intresset. Orsak: Ingen ville åta sig ansvaret.
23.3.2018 - 11.14

Delikatessens skyltar förfinskades – "Det var ett misstag"

Knappt hann livsmedelaffären Delikatessen övergå från förra ägaren Stockmann i S-gruppens ägo, förrän de tidigare tvåspråkiga produktskyltarna började plockas ner och ersattes med enspråkigt finska. Delikatessens direktör skyller på ett tekniskt misstag och lovar att genast återgå till tvåspråkig skyltning.
5.1.2018 - 12.13

Ett "hej" på turkiska kan ge böter i Bulgarien

”Åk hem, ni är maskar och vi ska krossa er”. Så kan det låta när ett riksdagsparti talar till ett annat i Bulgarien. Nationalismen har slagit hårt mot landets minoriteter och Bulgariens turkar känner sig allt mer trängda i sitt hemland.
24.12.2017 - 23.58

Susanna Ginman

Ledare: Finland allt flerspråkigare

Våra två nationalspråk ger oss en beredskap att handskas med flerspråkigheten. Men medvetenheten borde bli bättre.
21.12.2017 - 21.00

Språklagen förverkligas inte i praktiken

Regeringen har i dag fastställt sin berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen – lagen uppfylls inte till fullo, visar rapporten.
14.12.2017 - 22.14

Insändare: Fris i allvarlig kris?

Hela ärendet karakteriseras av en infernalisk stupiditet.
18.11.2017 - 05.40

Snålblåst kring skoltsamiskan i Enare

Det skoltsamiska språket hotar att försvinna. Det brister i den språkliga återväxten och allt färre barn i det skoltsamiska kärnområdet Sevettijärvi (Čeˊvetjäuˊrr) talar skoltsamiska hemma. Det visar en rundringning som HBL har gjort.
24.9.2017 - 06.12

Svenskan i kläm när Vichtis sparar

– Jag önskar att kommunen skulle se språket som en investering, säger ordföranden för föräldraföreningen i Vichtis Jessica Tallqvist.
17.10.2016 - 06.25

Tammenmaa: Oro för rätten att använda sitt eget språk

Språkrättsrådet Corinna Tammenmaa på Justitieministeriet säger att nya undersökningar ger en dyster bild av hur de grundläggande språkliga rättigheterna tillgodoses i Finland.
26.9.2016 - 09.56

Språkbarometern: Många svenskspråkiga har upplevt diskriminering

14.9.2016 - 09.37